นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1704
ความเห็น: 0

แนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 15)

คณะเรามี อาจารย์อวบ เหมะรัชตะ ซึ่งมีพื้นฐานทางวิศวกรรม และผมขอให้ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรม ร่วมกับน้อง ๆ อีกสองคน คือ อาจารย์อำนวย สิทธิเจริญชัย และอาจารย์บุญมี เลิศรัตน์เดชากุล ซึ่งอาจารย์อวบ เป็นผู้คัดเลือกและชักชวนมาจาก ม.ก.บางเขนด้วยตัวของท่านเอง บุคลากรในสายนี้ยังมีอีกหนึ่งคนคือ อาจารย์ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ซึ่งในช่วงเวลานั้นปฏิบัติหน้าที่เป็น ครูเกษตร ตามวุฒิ ปม.ก. ของท่าน

    

        

                 
 เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรานี้     พวก เราเคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้เป็นภาควิชาที่ให้การสอนการเรียนเน้นไปในเรื่องของเครื่องมือ       และเครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่    นับตั้งแต่แทรกเตอร์ที่เราจะสอนถึงเทคนิคการใช้แทรกเตอร์ ไถดิน พรวนดิน การเก็บเกี่ยว   ตลอดจนการโค่นล้มต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นปาล์มน้ำมัน หรือต้นยางเพื่อการเตรียม การปลูกรอบใหม่
(Replanting)  เรื่อยไปจนถึงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก เช่น เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นยากำจัดแมลง  และเครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ทั้งในด้านการใช้งาน การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงเบื้องต้น  เรื่องของงานช่างเหล็ก  ช่างบัดกรี  ช่างไม้  ช่างปูน และงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐานสำหรับไร่นา  งานชลประทาน ทดน้ำระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างถูกวิธี  งานสำรวจรังวัดพื้นที่ทั้งเพื่อการเกษตรในพื้นราบ และในพื้นที่ต่างระดับ  ลาดชัน    การทำแนว contour เพื่อการเพาะปลูก    ทำสวน ทำไร่  ตลอดจนงานอุตุนิยมวิทยาเกษตร ฯลฯ อย่างที่เป็นวิชาบังคับระดับปริญญาตรีในสมัยที่ผมเคยเรียนที่ ม.ก.บางเขน   
           
ในสมัยนั้นคณะเรามี อาจารย์อวบ  เหมะรัชตะ  ซึ่งมีพื้นฐานทางวิศวกรรม  และผมขอให้ท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรม ร่วมกับน้อง ๆ อีกสองคน คือ อาจารย์อำนวย   สิทธิเจริญชัย  และอาจารย์บุญมี    เลิศรัตน์เดชากุล  ซึ่งอาจารย์อวบ เป็นผู้คัดเลือกและชักชวนมาจาก ม.ก.บางเขนด้วยตัวของท่านเอง
    บุคลากรในสายนี้ยังมีอีกหนึ่งคนคือ อาจารย์ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี     ซึ่งในช่วงเวลานั้นปฏิบัติหน้าที่เป็น ครูเกษตร ตามวุฒิ ปม.ก. ของท่าน  และยังไม่ได้ไปเรียนต่อ   อาจารย์ปราโมทย์เป็นผู้ที่ทุ่มเททำงานหนักเพื่อการโค่นล้ม บุกเบิกป่ายางบริเวณนี้ด้วยแทรกเตอร์ทั้งชีวิต จิตใจ ร่วมกับคนงานอีกสองสามคน  จนถึงขั้นปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบจนสามารถทำการก่อสร้างอาคารเรือนโรงปฏิบัติการชุดแรกของคณะเรา  และการปลูกปอเทืองในบริเวณที่เหลือเพื่อการบำรุงดินไว้ก่อนเป็นอันดับแรกได้สำเร็จ  ก่อนที่จะลงมือทำการเพาะปลูกไม้ยืนต้นหรือลงมือปฏิบัติ การอื่นๆ ทางด้านพืชศาสตร์ตาม ลำดับต่อไป  

Fmr10

สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:42 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ