นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1817
ความเห็น: 0

ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ (ตอน 16)

ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ อาจารย์อวบ ขอโอนย้ายไปรับราชการที่อื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์อำนวย ขอโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. อาจารย์บุญมี ขอโอนย้ายไปรับราชการในสังกัดกรมวิชา การเกษตร
                 การจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในยุคแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น  อาจารย์อวบ เหมรัชตะ และทีมงานของท่าน ได้พยายามดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงระดับมีสำนักงานภาควิชา มีอาจารย์ประจำภาควิชา  มีเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานช่าง จำนวนหนึ่ง  พร้อมที่จะร่วมดำเนินการสอนตามหลักสูตรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ   
             แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า หลังจากที่ผมหมดวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีแล้ว และมีผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ มาดำรงตำแหน่งคณบดีแทนผมสืบมาอีกสองวาระ  ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ  อาจารย์อวบ ขอโอนย้ายไปรับราชการที่อื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาจารย์อำนวย  ขอโอนย้ายไปเป็นอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.    อาจารย์บุญมี ขอโอนย้ายไปรับราชการในสังกัดกรมวิชา การเกษตร
    
            อาจารย์ปราโมทย์  ซึ่งอยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อจึงยังคงศึกษาต่อไปจนจบ  แต่เมื่อกลับมาแล้ว  ก็ต้องย้ายไปเป็นอาจารย์ในสังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์  ส่วนพนักงานธุรการ และพนักงานช่างทั้งหลายถูกโยกย้ายไปประจำภาควิชาอื่น  และหน่วยงานต่าง ๆภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติของเราเอง  เรื่องนี้เป็นปรากฏการณ์ที่สะเทือนขวัญ และกำลังใจของผู้คนส่วนใหญ่ในสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติระยะนั้นค่อนข้างมาก
             ในครั้งนั้น หลังจากที่คณะเราได้สละพื้นที่กับอาคารปฏิบัติการชุดแรกนั้นให้กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไปแล้ว  ในช่วงแรกทางมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นอาคารพลศึกษา สำหรับกิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ ด้วยเครื่องอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ  ต่อจากนั้นมาอีกไม่นาน ก็ได้ดัดแปลงเปลี่ยนไปใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีการก่อสร้างอาคารโอสถ โกสิน เพิ่ม ขึ้นอีกหลังหนึ่งจนเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพดีมาก และมีประสิทธิภาพสูงอีกแห่งหนึ่งใน ม.อ.หาดใหญ่ ของเรา                 ผมก็นึกโล่งใจ และดีใจอยู่เงียบ ๆ ในใจของผมเองที่แนวคิดเมื่อสมัยเกือบสี่สิบปีมาแล้ว ที่ได้กำหนดพื้นที่ตั้งกลุ่มอาคารชุดแรก สำหรับงานทางด้านพืชศาสตร์  และทางด้านเกษตรวิศวกรรมของเรานี้ให้อยู่ค่อนข้างลึกเข้าไปข้างใน  เพื่อจะได้ไม่บังหน่วยงานใหม่ที่คาดว่าจะต้องมาก่อตั้งเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต   
               
และในปีนี้ (พ.ศ.
2550) ก็เป็นจริงขึ้นมาแล้ว  คือโครงการก่อสร้างตึกคณะศิลปศาสตร์ กับคณะนิติศาสตร์ ขึ้นที่บริเวณนี้    ผมดีใจมากที่อาคารของเราที่กล่าวถึงสามารถดัดแปลงไปใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้เป็นอย่างดีตามสมควร  และไม่เป็นที่กีดขวางของหน่วยงานใหม่ คือคณะทั้งสองที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วในวิทยาเขตหาดใหญ่     ทั้งนี้ก็เนื่องจากผมมีเป้าหมายสำคัญมุ่งอยู่ที่พื้นที่แปลงใหญ่ริมถนนปุณกัณฑ์    ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเวนคืนที่ดินตามขั้นตอนของกฎหมายมาเรียบร้อยแล้ว ยังเหลือแต่เพียงขั้นตอนภาค ปฏิบัติที่จะขอให้ผู้ที่ยังมิได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและย้ายออกไปได้ยินยอมรื้อถอน และยอมรับค่าอาสินชดเชยที่ดินซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการไว้แล้วเท่านั้น    เพื่อเราจะได้มีที่ดินที่กว้างเพียงพอแก่ลักษณะงานเกษตรของคณะเรา   ในอันที่จะทำการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อการสอนการเรียนภาคปฏิบัติ และการวิจัย
สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:48 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ