นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2481
ความเห็น: 2

การเวนคืนที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเสี่ยงต่อลูกปืน การขู่อาฆาตมาดร้ายจากกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของดิน (ตอน 17)

ขอให้อาจารย์คนกล้า คือ รศ. สมชาย องค์ประเสริฐ ผศ.ชาติชาย ร่มสนธิ์ อาจารย์อธิจิตต์ ตะเวทิกุล และอาจารย์ไพศาล วุฒิจำนง เข้าเจรจากับชาวบ้าน โดยยึดหลัก “ยกมือไหว้เป็นทัพหน้า อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างลูกอย่างหลาน อย่าไปแสดงอำนาจบาตรใหญ่เป็นอันขาด ขอให้อ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นอย่างจริงใจ “6. งานเวนคืนที่ดินขั้นปฏิบัติการลำดับสุดท้าย          
               
ในช่วงเวลานั้น ข่าวคราวที่ผมได้รับทราบอยู่เป็นระยะ ๆ จากบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปนั้น  ล้วนเป็นข่าวคราวในลักษณะขุ่นเคืองต่อต้านกับปฏิบัติการของทางมหาวิทยาลัยจากการถูกเวน  คืนที่ดิน  บางรายกล่าวอาฆาตมาดร้าย  บางรายถึงกับชักปืนออกมาวางที่ตักระหว่างที่มีคนของมหาวิทยาลัยไปพบปะทาบทาม  บางรายโกรธเคืองถึงขนาดยิงปืนขึ้นฟ้าระบายอารมณ์เมื่อมีเจ้าหน้า ที่ของทางมหาวิทยาลัยไปติดต่อด้วย  จนทำให้ในเวลาต่อ ๆ มา ไม่มีใครอยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการขอร้องให้บรรดาท่านเหล่านั้นยอมย้ายออกไปจากที่ดินเวนคืนผืนนี้        
         
            
ผมเชิญอาจารย์น้อง ๆ ผู้ชายกลุ่มคนหนุ่มโสดของภาควิชาธรณีศาสตร์  ซึ่งในระหว่างนั้นมีอยู่ด้วยกันเพียงสามคนทั้งชุดมาหารือกัน  ทุกคนยืนยันตรงกันว่าจะช่วยกันไปขอร้องท่านเหล่านั้นให้สำเร็จ   ผมขอให้น้อง ๆ จากกลุ่มธรณีศาสตร์ ที่รับอาสาจะดูแลจัดการในเรื่องนี้ให้ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุด  เวลาไปขอความกรุณาร่วมมือจากท่านเจ้าของที่ดินเหล่านั้น ให้ยึดหลัก ยกมือไหว้เป็นทัพหน้า อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างลูกอย่างหลาน อย่าไปแสดงอำนาจบาตรใหญ่เป็นอันขาด   ขอให้อ่อนน้อมต่อท่านเหล่านั้นอย่างจริงใจ  
           
            
ในครั้งนั้น ผมสนับสนุนการทำงานพิเศษของอาจารย์ทั้งสาม ทางวัตถุได้อีกอย่างหนึ่ง คือการจัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กมาให้ใช้ได้อย่างอิสสระ  อาจารย์ น้อง ๆ ของผมชุดนี้ก็คือ รศ. สมชาย  องค์ประเสริฐ   ซึ่งในปัจจุบันรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมเกษตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่              ผมขอให้อาจารย์สมชายเป็นหัวหน้าทีม โดยมีผู้ร่วมทีมซึ่งอยู่ในกลุ่มงานธรณีศาสตร์ ด้วยกันอีกสองคนคือ ผศ.ชาติชาย ร่มสนธิ์ ซึ่งได้ขอโอนไปเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กทม. นานแล้ว     อาจารย์ชาติชายขออนุมัติเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด (early retire)  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  ปัจจุบันประกอบอาชีพอิสสระตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางโบราณคดีและธรณีศาสตร์ ชื่อบริษัท CEFCO อยู่ที่ถนนสุขุมวิท 18 กทม.  ส่วนผู้ร่วมทีมงานอีกหนุ่มหนึ่งคือ อาจารย์อธิจิตต์  ตะเวทิกุล  อาจารย์อธิจิตต์ลาออกจากราชการ พ.ศ.2522    ปัจจุบันประกอบอาชีพทำสวนยางส่วนตัวอยู่ที่ 35 หมู่ 2  ต. เกาะหมาก จังหวัดตราด บ้านเกิดอาจารย์อธิจิตต์บอกผมทางโทรศัพท์เมื่อไม่นานมานี้ว่า ยังครองตัวเป็นโสดอยู่  และอายุจะครบ 60 ตอนสิ้นปี 2550 นี้แล้ว 


           ในการที่ขอให้อาจารย์น้องๆ ทางกลุ่มภาควิชาธรณีศาสตร์ทั้งชุดไปช่วยเป็นธุระติดต่อขอร้อง ให้บรรดาท่านเจ้าของที่ดินในเขตเวนคืนที่ยังไม่ยอมรับค่าอาสินชดเชยและย้ายออกไปนั้น   ผมเองก็เป็นห่วงมากเกือบเรียกได้ว่า  กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็นทุกข์กังวลในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา  คอยติดตามข่าวคราวจากน้องๆ ชุดนี้อยู่เป็นระยะๆ  โดยไม่เข้าไปจู้จี้อย่างใกล้ชิดกับงานของเขามากนัก    อาจารย์น้องๆ ทั้งสามของผมชุดนี้   มีอาจารย์สมชายเป็นหัวหอก อาจารย์สมชายเป็นคนกล้า ชอบออกแนวหน้าอยู่เสมอ และมักจะบุกเดี่ยว  แต่ก็มีบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันที่ชวนอาจารย์หนุ่มๆ ในคณะของเราที่อยู่ในสายงานภาควิชาอื่นๆไปเป็นเพื่อน เช่น อาจารย์ไพศาล วุฒิจำนง (คณบดีคณะอุตสาห กรรมเกษตรคนปัจจุบัน) ไปช่วยกันเจรจา  ไปขอร้องบรรดาผู้ที่ยังไม่ยอมย้ายออกไป  ซึ่งผมก็ไม่ทักท้วงห้ามปรามแต่ประการใด   ผมสนับสนุนให้ สามหนุ่ม ของผมทำงานได้ตามสะดวก  จะชวนเพื่อนคนไหนไปด้วยก็ได้ ตามแต่จะสมัครใจ จะไปติดต่อกับเจ้าของที่เหล่านั้นเวลาไหนก็ได้ทั้งสิ้น   ผมต้องการให้อาจารย์น้องๆ ทั้งสามมีอิสสระในการทำงานพิเศษที่เขารับผิดชอบนี้อย่างเต็มที่ทุกคน       
          
อาจารย์หนุ่มๆ ของเราโชคดี ที่ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์  ได้กรุณาส่ง
สาวสนอ. มาช่วยประสานงานนี้ด้วยหนึ่งคนคือ คุณอัมมร พร้อมมูล   ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงานอธิการบดีสมัยนั้น คอยช่วยติดตามรวบรวมเอกสาร  ข้อตกลงต่างๆ ไปเรียนเสนอท่านผู้ใหญ่  และคอยช่วยประสานงานกับทางกองคลัง ม.อ.  เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าอาสิน ชด เชยให้กับเจ้าของที่   จึงรวมทั้งทีมเป็น
4 คนด้วยกันที่เป็นแกนสำคัญช่วยกันติดต่อขอร้องให้บรรดาเจ้าของที่ดินรายย่อยรวมสิบกว่ารายให้กรุณายินยอมย้ายออกไป   โดยยินยอมรับเงินค่าอาสินชดเชย เต็มตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายและระเบียบราชการ  ทั้งนี้ได้มีผู้แทนจากธนาคารกรุง เทพฯ สาขาหาดใหญ่ มาร่วมอำนวยความสะดวกให้ด้วย ในการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ จากยอดเงินรวมที่แต่ละรายมีสิทธิ์ที่จะได้รับ  โดยไปลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินกันที่สำนักงานที่ดินอำเภอหาดใหญ่                                                          
              
ในการติดต่อเจ้าของที่ดินเดิมทั้งสิบกว่ารายเหล่านี้  มีอยู่สองรายซึ่งเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมากของจังหวัดสงขลา  ท่านเป็นเจ้าของที่บริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะแพทย์ ประมาณบริเวณถนนปุณณกัณฑ์ ทางด้านที่ใกล้จะถึงถนนกาญจนวณิชย์  ซึ่งปัจจุบันเป็นบริเวณอาคารบ้านพักต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์    อีกรายเป็นเจ้าของที่ดินที่ทำเป็นโครงการบ้านจัดสรรบริเวณตอนกลางๆ ของพื้นที่ด้านถนนปุณกัณฑ์    ทั้งสองรายนี้เป็นรายที่ยากที่สุดต่อการขอร้องให้ท่านยอมรับการเวนคืนที่ดิน   ต้องเทียวไปเทียวมาอยู่หลายต่อหลายเที่ยวท่านก็ไม่ยอม  จนในที่สุดคณะเราก็ต้องไปเรียนรายงานกับท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ผาสุข ในสมัยนั้น   เพื่อขอให้ท่านกรุณาไปช่วยเจรจาทำความตกลงกับกับเจ้าของที่ทั้งสองรายด้วย    
             
             
มีอยู่รายหนึ่งที่ต้องไปถึงบ้านของท่านเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ไกลถึงอำเภอระโนด   ท่านอธิการบดียอมผ่อนปรน และเสนอแนวทางประสานประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นกรณีย์พิเศษให้กับงานเจรจาขอร้องท่านเจ้าของที่ดินอีกหลายรายโดยท่านรับปากที่จะสนับสนุน  การรับบุตรหลานของท่านเจ้าของที่ดินเหล่านั้น ถ้าประสงค์จะสมัครมาเข้ารับราชการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามสมควรแก่วุฒิเป็นการตอบแทน  ข้อเสนอนี้เป็นแรงจูงใจที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เรื่องยุ่งยากทั้งหลายจากท่านเจ้าของที่ดินในเขตเวนคืนอีกหลายรายเหล่านั้นผ่อนคลายลงไปในทางที่ดี  และตกลงกันได้ง่ายมากขึ้น  แต่กว่าที่งานถอนย้ายบ้านเรือนออกไปจากที่ดินเวนคืนดังกล่าว โดยยินยอมรับค่าอาสินชดเชยตามระเบียบราชการจะสำเร็จลงได้ก็ต้องใช้เวลาต่อมาอีกนานหลายเดือนอยู่เหมือนกัน

 

 

 

สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:52 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

งานเหล่านี้เป็นงานเหนื่อยยากที่ต้องบันทึกให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ และทราบถึงความทุ่มเทเสียสละ รวมทั้งแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งหมดครับ

รู้สึกดีมากที่มีการบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้ เพราะผมเองก็รู้ข้อมูลเป็นบางส่วนเท่านั้น

วันนี้ว่างๆเลยแวะเข้ามาอ่านจ้า..น้องมอนลี่..มาอ่านบล๊อกประวัติของทรัพย์ฯต่อ รู้สึกยกย่องชมเชยและเห็นใจถึงผู้ที่ทำหน้าที่เพื่อคณะฯ กว่าจะได้พื้นที่คณะทรัพย์ฯมาได้..ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเช่นรัยบ้าง!! อ่านประวัติแล้วรู้สึกทราบซึ้งจริงๆค่ะ !!

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ