นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2554
ความเห็น: 0

เริ่มก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท (ตอน 19)

คณะเราได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างตึกคณะมาเป็นยอดเงินรวมประมาณ 23 ล้านบาท และผมได้ขอให้ท่านอาจารย์เสียง กฤษณีย์ไพบูลย์ อดีตเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประมูลราคาก่อสร้างอาคารมามากแล้ว มาเป็นหลักของคณะกรรมการประมูลราคา และตึกคณะเราเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2522


              ผมยังระลึกถึง และขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.พิมล  จิตหมั่น    เป็นอย่างสูงมาจนถึงทุกวันนี้   ท่านเป็นชาวสงขลาครับ บ้านเกิดของท่านอยู่ที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ    ครั้งหนึ่งในเวลาต่อมา ที่ท่านมาร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และผมมีโอกาสได้คอยบริการรับรองท่าน และคอยอำนวยความสะดวกเรื่องยานพาหนะให้ท่านหลังเสร็จสิ้นการประชุม    ท่านเคยชี้ให้ผมดูดงต้นลำพูริมน้ำใกล้บ้านเกิด ที่ตำบลคูขุดของท่านซึ่งอยู่ริมทะเลสาบสงขลา     และเล่าให้ผมฟังว่าเวลากลางคืนจะมีหิ่งห้อยจำนวนมากมาย บินว่อน  สว่างวาบๆ ระยิบระยับ ทั่วไปหมดทั้งดง   มันเป็นภาพประทับใจอีกอย่างหนึ่งในชีวิตชนบทของชาวคูขุด สงขลา   ที่ผมอยากจะมีโอกาสได้ไปพบเห็นด้วยตาของผมเองสักครั้ง
ในครั้งนั้น

                    คณะเราได้รับอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างตึกคณะมาเป็นยอดเงินรวมประมาณ 
23 ล้านบาท   และผมได้ขอให้ท่านอาจารย์เสียง   กฤษณีย์ไพบูลย์  อดีตเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์    ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประมูลราคาก่อสร้างอาคารมามากแล้ว  มาเป็นหลักของคณะกรรมการประมูลราคา     เพื่อดำเนินการเปิดซองประมูลราคารับเหมาก่อสร้างตามระเบียบราชการ บริษัทที่ชนะการประมูลงานก่อสร้างตึกหลังแรกของคณะเราคือ บริษัทมหานครการช่าง หาดใหญ่ สงขลา ของคุณเสรี.........ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างตามระเบียบราชการ   โดยมี บริษัทสถาปนิก110 กทม.   เป็นผู้ควบคุมและตรวจการก่อสร้าง     งานก่อสร้างตึกหลังแรกของคณะเราก็ดำเนินมาได้ด้วยดี ตั้งแต่ ต้นจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามสัญญาภายในวันที่  14   ธันวาคม  พ.ศ. 2522   


         
 เมื่อคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจผลงานลำดับสุดท้ายเห็นว่า    งานก่อสร้างนั้นถูกต้องตามแบบแปลน  ทุกอย่างเป็นไปตามข้อกำหนดครบถ้วนทุกประการ   และลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐานแล้ว  ก็ได้มีการรับมอบงานก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติของเราเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามระเบียบราชการในปลายปี พ.ศ.2522     ผมรู้สึกดีใจมากที่งานก่อสร้างตึกคณะของเราสำเร็จลงได้ด้วยดี    ซึ่งก็หมายถึงว่าพวกเราจะได้มีอาคารสถานที่เป็นของคณะเราเองโดยสมบูรณ์แล้ว  


 


(หมายเหตุ  ปัจจุบันคือบริเวณด้านหลังอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสมัยท่านคณบดี ยุคของ ผศ.ดร.เสียง  กฤษณีไพบูลย์)

 

 
สร้าง: 31 สิงหาคม 2552 07:54 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ