นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2599
ความเห็น: 3

ขอรุ่นพี่เกษตรที่มีประสบการณ์มาช่วยเตรียมการก่อตั้งคณะ (ตอน 5)

"ผมต้องการเพื่อนร่วมงาน ทั้งระดับรุ่นพี่และระดับรุ่นน้อง มาเป็นคู่คิดคู่ปรึกษา มาเป็นหัวสมองช่วยผมคิด มาเป็นแขนซ้ายแขนขวาของผม เพื่อช่วยรับผิดชอบแบ่งเบาภาระบางอย่างในการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ"

 

         ในครั้งนั้นท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ ตอบข้อสุดท้าย ก่อนข้อแรกและข้อที่สอง ในใจความว่า          

         1. ระหว่างที่มาเริ่มต้นงานบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการในส่วนของสำนักอธิการบดี ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบราชการได้ ทั้งประเภทค่าวัสดุและค่าใช้สอย  ส่วนเรื่องตำแหน่งพร้อมทั้งอัตราเงินเดือนบุคลากรที่ต้องการอย่างรีบด่วน ท่านจะเตรียมจัดหาไว้ให้สี่ห้าคนก่อน  เมื่อเป็นรูปเป็นร่างคณะขึ้นมาแล้วจึงค่อยขออนุมัติอัตรากำลังตามที่ต้องการตอนทำงบประมาณประจำปี

        2. เรื่องที่ทำการของคณะในระยะแรกให้ใช้ ห้องว่างชั้นล่างริมบันไดของสำนักอธิการบดีในสมัยนั้นไปก่อนเป็นการชั่วคราว  เมื่อมีบุคลากรเพิ่มขึ้นในระหว่างที่ยังไม่มีอาคารถาวรของคณะของเราเองท่านจะจัดหาที่ทำการชั่วคราวให้ใหม่ อาจเป็นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมิฉะนั้นก็เป็นที่อาคารหนึ่งอาคารใดของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีบางตึกที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มอัตรา   ส่วนสถานที่ถาวรเพื่อก่อสร้างตึกคณะ รวมทั้งบริเวณที่จะใช้เป็นพื้นที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกนั้น   ให้ผมไปสำรวจและเลือกบริเวณที่เหมาะสมเอาเอง   ต้องการบริเวณใดแล้วค่อยมาปรึกษากันโดยละเอียดอีกที

        3. เรื่องการสอนการเรียน อาจต้องเตรียมการอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อมีบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจำคณะพร้อมแล้ว  และในขั้นแรกนั้น ขอให้หารือกันในเรื่องตัวบุคคลที่จะสรรหามาเป็นอาจารย์ชุดบุกเบิกก่อตั้งคณะเสียก่อน          

        ผมได้ยืนยันกับท่านไปอย่างยืดยาว ในใจความว่า เกี่ยวกับเรื่องของตัวบุคคลนั้น ผมต้องการเพื่อนร่วมงานทั้งระดับรุ่นพี่และระดับรุ่นน้องมาเป็นคู่คิดคู่ปรึกษา มาเป็นหัวสมองช่วยผมคิด มาเป็นแขนซ้ายแขนขวาของผม เพื่อช่วยรับผิดชอบแบ่งเบาภาระบางอย่างในการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ  และที่สำคัญที่สุดก็คือแนวคิดของท่านกับข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเกี่ยวกับวิทยาการทั้งทางเกษตรศาสตร์  ธรณีศาสตร์ และวาริชศาสตร์ในรูปแบบใหม่นั้น   แม้จะเป็นแนวคิดที่น่าเลื่อมใสก็จริง แต่ผมจะไปแสวงหาบุคคลผู้มีคุณวุฒิตามแนวความคิดรูปแบบใหม่นั้นได้จากที่ไหนในเมืองไทยขณะนั้น เพื่อจะได้ไปเชิญชวนให้เขามาร่วมเป็นอาจารย์สอนในคณะเกษตรแนวใหม่ที่ท่านต้องการนี้  ผมเองแม้จะเรียนจบถึงขั้นปริญญาเอกทางเกษตรก็จริงแต่ก็เป็นเกษตรแบบเก่า แบบธรรมดาๆ ซึ่งมุ่งแต่ในเรื่องของการผลิตให้ได้คุณภาพดีและได้ปริมาณมากๆ เป็นประเด็นสำคัญ เพื่อนๆของผมที่จบเกษตรมาด้วยกันที่เมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ที่นับถอยหลังขึ้นไปอีกกี่รุ่นๆ แม้กระทั่งรุ่นน้องอีกหลายต่อหลายรุ่นที่คิดว่าอาจจะชักชวนให้มาทำงานด้วยกันได้ ก็ล้วนแต่เรียนมาในแนวเก่าแบบเดียวกันทั้งสิ้น ถ้าจะเอาบุคคลผู้มีความรู้ความชำนาญในแนวใหม่นั้นให้ได้จริงๆอย่างทันทีทันควันก็คง จะต้องไปสรรหาอาจารย์ฝรั่งที่มีคุณวุฒิแนวใหม่นี้มาจากเมืองนอกทุกสาขาวิชาตามที่ Dr.Payne และ คณะได้เสนอแนะเอาไว้  เนื่องจากในสมัยนั้นเมืองไทยเรายังไม่มีผู้รู้ผู้ชำนาญแนวใหม่ในด้านนี้ที่เป็นคนไทยด้วยกัน  เราจะมีเงินงบประมาณมากพอที่จะใช้เป็นเงินเดือนให้ฝรั่งที่จะต้องจ้างเขามาไม่น้อยกว่าสิบคนได้หรือ   และถ้าจะเอาแต่เฉพาะ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคนไทยล้วนๆ   ผมจะไประดมเอามาได้จากที่ไหนในขณะนั้น   

          ผมจำไม่ได้หมดหรอกครับว่าในครั้งนั้น ผมได้พรั่งพรู ระบายความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของผมออกไปสู่ท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ มากมายเพียงใด ผมจำได้แต่เพียงว่าท่านเป็นฝ่ายนั่งฟังโดยไม่ขัดคอผมเลยเป็นเวลาที่คงจะนานพอสมควรอยู่เหมือนกัน ท่านนั่งฟังผมเงียบๆจนเมื่อผมพูดออกไปจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือคั่งค้างอยู่ในใจแล้ว  ผมก็นั่งนิ่งๆอยู่กับเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะของท่าน   ท่านเองก็ยังคงนั่งเงียบๆต่อไปอีกครู่หนึ่ง แล้วก็ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้หลังโต๊ะของท่าน อ้อมมาโอบไหล่ผมทางข้างๆ ซึ่งผมเองก็ยังจำได้ไม่รู้ลืมว่าตอนนั้นผมมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าพ่อของผมเองมากอดผมไว้   ผมจำได้ว่าท่านตบต้นแขนผมเบาๆ   และบอกผมว่าวันนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนเถอะนะ    ค่อยๆคิดให้ดีในคืนนี้ว่าต้องการจะให้ช่วยจัดการในเรื่องอะไรเป็นการรีบ ด่วนอีกบ้าง   แล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันต่อ   ขอให้กลับไปอาบน้ำอาบท่า  พักสมองเสียก่อน   แล้วเย็นนี้เราเข้าไปกินข้าวด้วยกันอีกที่ในเมือง   กินเสร็จแล้วลองไปเดินดูอะไรๆตามร้านค้าที่เขาขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าดูบ้าง         

        วันรุ่งขึ้น ผมเข้าไปเรียนท่านว่าผมขออนุญาตตั้งต้นด้วยการไปขอร้องรุ่นพี่เกษตรที่ผมเคารพนับถือให้เขามาที่นี่ ขอมาสักคนหนึ่งก่อนก็ได้ ขอเอารุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากๆในการบริหารสถาบันการศึกษาทางเกษตร จะชวนเขามาดูมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  แล้วจะชวนเขามาขอเข้าพบท่าน มาคุยกับท่าน แล้วต่อจากนั้นก็คงจะได้คำตอบว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไปจึงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการก่อตั้งคณะเกษตรแนวใหม่ตามความคิดของท่าน โดยผนวกแนว ความคิดของคณะผู้ เชี่ยวชาญฝรั่งดังกล่าวได้อย่างกลมกลืนกันที่สุด  

        ในครั้งนั้น ผมได้ขออนุมัติท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ ด้วยเรื่องสำคัญอันดับแรกคือขอเรียนเชิญ ดร.สุรพล สงวนศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรม บางพระ ชลบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชมรมผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรกรรมแห่งประเทศไทยในขณะนั้นด้วย  ผมขออนุมัติไปเรียนเชิญท่านมาเป็น คณบดี หัวหน้าทีม  โดยผมขอรับหน้าที่เป็นเพียงแค่ รองคณบดี  และขออาสาตะลุยงานหนักต่างๆให้อย่างทุ่มเททั้งชีวิต    ท่านอธิการบดีอนุมัติให้ตามที่ผมได้เรียนขอจากท่านด้วยวาจา

 

         ท่านอาจารย์ ดร.สุรพล ได้กรุณาลงมาช่วยเตรียมงานนี้ที่หาดใหญ่แต่ขอปฏิเสธตำแหน่งคณบดี  ท่านขอรับแต่เพียงการมาเป็นที่ปรึกษาให้ผมเท่านั้น    ท่านได้เดินทางมาที่ ม.อ.หาดใหญ่  ได้ขอเข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อร่วมปรึกษาหารือด้วยกันอย่างพร้อมหน้า  และได้เดินทางไปหารือกับ Dr.Payne เมื่อราวๆเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ประเทศอังกฤษเพื่อปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และขอดูแบบอย่างของงานพัฒนาตามแนวคิดที่ Dr.Payne และคณะของท่านได้เสนอแนะไว้ แล้วกลับมาช่วยเตรียมการที่จะก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติต่อไป แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะทางกระทรวงศึกษาธิการต้นสังกัดของท่าน ได้พิจารณาจะจัดส่งท่านให้เป็นผู้แทนของประเทศไทยไปประจำ South East Asian Research Center of Agriculture (SEARCA)ที่ประเทศฟิลิปปินส์   ท่านมาช่วยผมและอยู่นานกว่านั้นไม่ได้    ผมจึงต้องเดินหน้าบุกเบิกงานก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังต่อไปอีกตามเดิม  

          ต่อมาท่านศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์  หมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2518  แต่ก็นับได้ว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งเพราะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์เป็นผู้ได้รับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสืบต่อมาในปีเดียวกันนี้ จึงไม่มีผลกระทบในนโยบายของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา   และอาจเรียกได้ว่าใน ช่วงไตรมาสที่สอง  สาม  และสี่  ของปี พ.ศ. 2517 เป็นช่วงเวลาแห่งการเตรียมงานก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ   

 

           ผมโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่เริ่มแรกของการเตรียมงานก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ แม้ว่าจะยังไม่มีสถานที่ถาวรของคณะ และยังไม่มีงบประมาณค่าใช้จ่ายทุกประเภทไว้ให้เลย เรื่องเงินเดือนของผมเองก็ไม่ต้องพูดถึงล่ะ เพราะผมยังต้องไปเบิกเอาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นในระหว่างที่ผมต้องมาทำงานเริ่มต้นตามลำพังตัวคนเดียวที่ห้องชั้นล่างของสำนักอธิการบดีสมัยนั้น   เมื่อขาดแคลนอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นต่องานราชการ และยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปจัดซื้อมาใช้สอย  ผมก็ไปติดต่อขอเบิกเอาจากกองกลางของสำนักอธิการบดี หรือเรียนขออนุมัติโดยตรงจากท่านอธิการบดี หรือจากท่านรองอธิการบดีตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน  แม้เมื่อถึงสมัยที่ท่าน ผศ.ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสืบต่อมา ผมก็ยังได้รับการสนับสนุนจากท่านตลอดจนผู้บริหารท่านอื่นๆเหมือนเดิม  เฉพาะอย่างยิ่งเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ สมัยนั้นคือ ผศ.ดร.เสียง กฤษณีไพบูลย์ อดีตคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ.2545- 2548) ซึ่งในปีปัจจุบัน(พ.ศ.2550) ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

 

สารบัญ ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ที่ได้บันทึกมาแล้ว 

ตอน 1  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9665 

ตอน 2  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9772 

ตอน 3  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9822 

ตอน 4   http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9882

ตอน 5  http://share.psu.ac.th/blog/natural-jear/9934

 

 

 

สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2551 17:00 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

(^__^) มาลงชื่อเข้าชั้นเรียนครับ

เข้ามาทิ้งรอย (^__^) ไว้ก่อน

เคลียร์งาน งปม. ครุภัณฑ์ปี 53 เสร็จ มีเวลาอ่านและเขียนบ้างครับ

รออ่านตอนต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ