นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 37 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ซุ้มอาหาร : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 3048 2
ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ : "มะลิคืนถิ่น" [C] 1574 0
"21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1459 1
40 ปี แห่งความรักและภูมิใจที่สร้างคนมีค่าต่อแผ่นดิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1572 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 31) 1727 0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 30) 1772 0
10.2 การฝึกภาคสนามของรุ่นต่อ ๆ มา (ตอน 29) 2334 0
พิธีเปิดป้ายสถานีภาคสนามท่าเชียด (ตอน 28) 2428 0
ภาพชุดสถานีวิจัย และฝึกภาคสนาม ท่าเชียด ยุคบุกเบิก (ตอน 27) 3105 0
บูรณะศูนย์วิจัยและสถานีฝึกภาคสนาม “ท่าเชียด” (ตอน 26) 2628 0
เริ่มสนใจโครงการที่สถานีวิจัยท่าเชียด (ตอน 25) 2092 2
ใบทำมัง (ตอน 24) 2585 0
สภาพพื้นที่หนองสิบบาท (ตอน 23) 1811 0
หนองสิบบาท (ตอน 22) 2223 0
ป้ายชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ และประตูศรีทรัพย์ (ตอน 21) 6461 0
พิธีเปิดตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 20) 2918 1
เริ่มก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท (ตอน 19) 2577 0
กลยุทธ์ในการของบประมาณเพื่อก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 18) 2194 0
การเวนคืนที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเสี่ยงต่อลูกปืน การขู่อาฆาตมาดร้ายจากกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของดิน (ตอน 17) 2519 2
ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ (ตอน 16) 1847 0
แนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 15) 1733 0
การพัฒนาพื้นที่เดิมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานอื่นภายใน ม.อ. (ตอน 14) 2473 1
พัฒนาพื้นที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ตอน 13) 3095 1
การโค่นถางป่ายางเพื่อปรับระดับพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประตูทิศเหนือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอน 12) 1872 2
สีประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ 6250 1
ดอกไม้ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ 14154 2
ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11) 2975 1
พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10) 2126 2
งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9) 3936 3
เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8) 2812 3
ได้รุ่นน้องมาร่วมงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 7) 3632 10
แสวงหาเพื่อนร่วมงาน และพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน (ตอน 6) 2733 3
ขอรุ่นพี่เกษตรที่มีประสบการณ์มาช่วยเตรียมการก่อตั้งคณะ (ตอน 5) 2633 3
คำมั่นของท่านอธิการบดี (ตอน 4) 2195 4
ปัญหาสามประเด็นสำคัญในการเริ่มงานก่อตั้งคณะ (ตอน 3) 2347 3
แนวคิดก่อตั้ง “คณะเกษตรแนวใหม่” ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” (ตอน 2) [C] 3512 3
21 ตุลาคม เป็นวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 1) 5598 7