นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 37 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ซุ้มอาหาร : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 2936 2
ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ : "มะลิคืนถิ่น" [C] 1491 0
"21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1405 1
40 ปี แห่งความรักและภูมิใจที่สร้างคนมีค่าต่อแผ่นดิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1519 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 31) 1664 0
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 30) 1731 0
10.2 การฝึกภาคสนามของรุ่นต่อ ๆ มา (ตอน 29) 2293 0
พิธีเปิดป้ายสถานีภาคสนามท่าเชียด (ตอน 28) 2372 0
ภาพชุดสถานีวิจัย และฝึกภาคสนาม ท่าเชียด ยุคบุกเบิก (ตอน 27) 3053 0
บูรณะศูนย์วิจัยและสถานีฝึกภาคสนาม “ท่าเชียด” (ตอน 26) 2574 0
เริ่มสนใจโครงการที่สถานีวิจัยท่าเชียด (ตอน 25) 2055 2
ใบทำมัง (ตอน 24) 2553 0
สภาพพื้นที่หนองสิบบาท (ตอน 23) 1785 0
หนองสิบบาท (ตอน 22) 2199 0
ป้ายชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ และประตูศรีทรัพย์ (ตอน 21) 6394 0
พิธีเปิดตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 20) 2865 1
เริ่มก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท (ตอน 19) 2555 0
กลยุทธ์ในการของบประมาณเพื่อก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 18) 2174 0
การเวนคืนที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเสี่ยงต่อลูกปืน การขู่อาฆาตมาดร้ายจากกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของดิน (ตอน 17) 2481 2
ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ (ตอน 16) 1817 0
แนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 15) 1705 0
การพัฒนาพื้นที่เดิมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานอื่นภายใน ม.อ. (ตอน 14) 2444 1
พัฒนาพื้นที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ตอน 13) 3068 1
การโค่นถางป่ายางเพื่อปรับระดับพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประตูทิศเหนือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอน 12) 1831 2
สีประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ 6153 1
ดอกไม้ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ 14078 2
ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11) 2948 1
พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10) 2101 2
งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9) 3911 3
เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8) 2786 3
ได้รุ่นน้องมาร่วมงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 7) 3535 10
แสวงหาเพื่อนร่วมงาน และพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน (ตอน 6) 2696 3
ขอรุ่นพี่เกษตรที่มีประสบการณ์มาช่วยเตรียมการก่อตั้งคณะ (ตอน 5) 2599 3
คำมั่นของท่านอธิการบดี (ตอน 4) 2162 4
ปัญหาสามประเด็นสำคัญในการเริ่มงานก่อตั้งคณะ (ตอน 3) 2311 3
แนวคิดก่อตั้ง “คณะเกษตรแนวใหม่” ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” (ตอน 2) [C] 3470 3
21 ตุลาคม เป็นวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 1) 5557 7