นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (2) ซุ้มอาหาร : งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ครั้งนี้ คณะฯ ได้ใช้ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารที่ตลาดเกษตร ม.อ. มาให้บริการ โดยจัดอาหารเป็น "ซุ้ม" เน้นบรรยากาศแบบสบาย ๆ ได้ทานอิ่มกันทุกท่าน อาหารที่จัดมีทั้งหมด 19 ซุ้ม ประกอบด้วย ซุ้มออเดิร์ฟ หมูย่าง ข้าว... more »
By Monly   created: 29 October 2015 15:59 Modified: 30 July 2017 14:29 [ Report Abuse ]

[C] (0) ภาพบรรยากาศงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ : "มะลิคืนถิ่น"

ในวาระโอกาสที่ "คณะทรัพยากรธรรมชาติครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558" นี้ คณะฯ จึงได้ถือโอกาสอันน่าปิติยินดีในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี วันก่อตั้ง เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร และก่อให้เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานสาม... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 26 October 2015 17:39 Modified: 26 October 2015 18:56 [ Report Abuse ]

(1) "21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 20 October 2015 17:49 Modified: 26 October 2015 17:41 [ Report Abuse ]

(0) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 31)

ในปี พ.ศ. 2520 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับการบริจาคฝูงแพะนมพันธุ์แท้จำนวน 49 ตัว (พ่อพันธุ์ 11 ตัว แม่พันธุ์ 38 ตัว) มาจากท่าน อาจารย์ประยูร จรรยาวงษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม ซึ่งเลี้ยงแพะนมเพื่อรีดนมแพะจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวน... more »
By Monly   created: 09 December 2013 15:44 Modified: 09 December 2013 15:50 [ Report Abuse ]

(0) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ (ตอนที่ 30)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะและแกะภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2520 หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2520 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2520 ณ ห้องประชุมทบวงมหาวิทยาลัย กทม.ได้พ... more »
By Monly   created: 09 December 2013 14:16 Modified: 09 December 2013 14:23 [ Report Abuse ]

(0) ภาพชุดสถานีวิจัย และฝึกภาคสนาม ท่าเชียด ยุคบุกเบิก (ตอน 27)

10. ภาพชุดสถานีวิจัย และฝึกภาคสนาม ท่าเชียด ยุคบุกเบิก เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2521 ถ่ายโดย รศ. ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์(ปัจจุบันสังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาพนักศึกษา ปี 1 ฝึกภาคสนาม more »
By Monly   created: 24 January 2010 13:43 Modified: 24 January 2010 14:00 [ Report Abuse ]

(0) บูรณะศูนย์วิจัยและสถานีฝึกภาคสนาม “ท่าเชียด” (ตอน 26)

ต่อจากนั้นอีกไม่นาน คณะเราก็ได้รับอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อย จึงได้มาลงมือบูรณะศูนย์ฝึกอบรมของกรมชลประมานแห่งนี้มาเป็น ศูนย์วิจัยและสถานีฝึกภาคสนาม ท่าเชียด เป็นแห่งแรกของเรา และได้เริ่มใช้เป็นสถานที่นำนักศึกษามาฝึกงานภาคสนามสำห... more »
By Monly   created: 30 October 2009 17:23 Modified: 30 October 2009 17:51 [ Report Abuse ]