นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) เริ่มสนใจโครงการที่สถานีวิจัยท่าเชียด (ตอน 25)

ผมปลื้มใจมากจริง ๆ ครับที่ได้รับน้ำใจไมตรีจากชาวบ้านที่นั่น และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือท่านหัวหน้าสถานีชลประทานท่าเชียดได้บอกผมมาด้วยว่า ทางกรมชลประทานมีศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร เน้นในเรื่องของการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีอยู่ที่ ท่าเชียด ด้วย ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 30 ตุลาคม 2552 17:18 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2552 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ใบทำมัง (ตอน 24)

ท่านนายอำเภอนุกูลได้เชิญให้พวกเราไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะของท่านที่ สถานีโครงการชลประทานท่าเชียด และก็ที่นั่นเองแหละครับที่ผมได้รับความแปลกใจเป็นอันมากดังที่ได้กล่าวไว้แต่ต้น เพราะเมื่อทุกคนได้ไปถึงที่นั่นก็ได้พบว่ามีการจัดตั้งโต๊ะอาหารก... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 15 ตุลาคม 2552 23:00 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2552 23:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สภาพพื้นที่หนองสิบบาท (ตอน 23)

พอถึงวันนัด ผมรีบไปให้ถึงที่ว่าการอำเภอเขาชัยสนก่อนเวลานัดเล็กน้อยตั้งแต่เช้า เมื่อไปถึงที่อำเภอก็ปรากฏว่าทางอำเภอได้เตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว นายอำเภอนุกูลแต่งกายชุดทหารพรานเหมือนครั้งที่ผมได้พบครั้งแรก และยังมีบรรดา อ.ส. ของทางอำเภอในเครื่องแต... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 15 ตุลาคม 2552 22:57 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2552 22:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หนองสิบบาท (ตอน 22)

9. การแสวงหาพื้นที่สำหรับก่อตั้งสถานีวิจัยและฝึกภาคสนาม มีภาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องคอยสอบถามรุ่นพี่รุ่นน้องเกษตรที่ได้มีโอกาสพบทั้งโดยบังเอิญ และโดยตั้งใจไปหาท่านในท้องที่ต่าง ๆ ก็คือ ที่ราชพัสดุ หรือ ทุ่งหญ้าสาธารณะ ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่มาก... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 15 ตุลาคม 2552 22:51 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2552 22:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ป้ายชื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ และประตูศรีทรัพย์ (ตอน 21)

8. ป้ายชื่อคณะของเรา และประตูศรีทรัพย์ (ภาพจาก : จรรยา เพชรหวน และสกนธ์ รัตนโกศล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ แผนผังแสดงบริเวณต่างๆของ ม.อ.หาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2550ที่ว่างด้านขวาตอนบน คือพื้นที่บนเชิงเขาคอหงส์ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 30 กันยายน 2552 22:45 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 15:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) พิธีเปิดตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 20)

คณะเราได้ประกอบพิธีเปิดตึกเมื่อวันที่.......กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โดยมี ฯพณฯ โอสถ โกสิน นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในสมัยนั้นได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พิธีเปิดตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติของเราเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยมีนักศึกษาของคณะเราทุ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 15 กันยายน 2552 08:39 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เริ่มก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยเงินงบประมาณ จำนวน 23 ล้านบาท (ตอน 19)

ผมยังระลึกถึง และขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.พิมล จิตหมั่น เป็นอย่างสูงมาจนถึงทุกวันนี้ ท่านเป็นชาวสงขลาครับ บ้านเกิดของท่านอยู่ที่ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ ครั้งหนึ่งในเวลาต่อมา ที่ท่านมาร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผมมีโอกาสได้คอยบริการรับ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 31 สิงหาคม 2552 07:54 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กลยุทธ์ในการของบประมาณเพื่อก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 18)

7. เริ่มงานสร้างตึกหลังแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นการถาวร ผมตัดสินใจขออนุมัติใช้พื้นที่เล็ก ๆ ตอนล่างริมแนวรั้วของมหาวิทยาลัยสมัย เมื่อเกือบสี่สิบปีก่อน ซึ่งเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษ เป็นสถานที่ก่อสร้างตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติหลังแรกของเรา... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 24 สิงหาคม 2552 11:05 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การเวนคืนที่ดินเพื่อให้ได้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้องเสี่ยงต่อลูกปืน การขู่อาฆาตมาดร้ายจากกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของดิน (ตอน 17)

6. งานเวนคืนที่ดินขั้นปฏิบัติการลำดับสุดท้าย ในช่วงเวลานั้น ข่าวคราวที่ผมได้รับทราบอยู่เป็นระยะ ๆ จากบรรดาผู้ที่ยังไม่ได้ย้ายออกไปนั้น ล้วนเป็นข่าวคราวในลักษณะขุ่นเคืองต่อต้านกับปฏิบัติการของทางมหาวิทยาลัยจากการถูกเวน คืนที่ดิน บางรายกล่าวอาฆาตมา... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:52 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ภาควิชาเกษตรวิศวกรรมถูกยุบ (ตอน 16)

การจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในยุคแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น อาจารย์อวบ เหมรัชตะ และทีมงานของท่าน ได้พยายามดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถึงระดับมีสำนักงานภาควิชา มีอาจารย์ประจำภาควิชา มีเจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานช่าง จ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:48 แก้ไข: 06 ตุลาคม 2552 16:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]