นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) แนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 15)

เกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งภาควิชาเกษตรวิศวกรรมในคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรานี้ พวก เราเคยคาดหวังเอาไว้ว่าจะได้เป็นภาควิชาที่ให้การสอนการเรียนเน้นไปในเรื่องของเครื่องมือ และเครื่องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่ นับตั้งแต่แทรกเตอร์ที่เราจะสอนถึงเทคนิคการใช้แท... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 17 สิงหาคม 2552 08:42 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การพัฒนาพื้นที่เดิมของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหน่วยงานอื่นภายใน ม.อ. (ตอน 14)

ผมยังมีสำเนาพิมพ์เขียวของผังแม่บทส่วนนี้ กับแผนที่สำรวจระดับพื้นที่ตอนบนดังกล่าว และแผนที่ทางอากาศทั้ง ม.อ.หาดใหญ่ อยู่อีกอย่างละหนึ่งแผ่นใหญ่ เนื้อกระดาษเก่ามากแล้วจนออกสีเหลืองน้ำตาล และบางส่วน ก็ฉีกขาดไปบ้างเล็กน้อย เข้าใจว่าอาจนำมารวมเก็บรั... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 10 สิงหาคม 2552 17:24 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 12:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) พัฒนาพื้นที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ตอน 13)

เมื่อได้ทำการปรับระดับพื้นที่ จนกลายเป็นพื้นราบกว้างขวางพอสมควรแล้ว ผมก็ได้ขอให้คณะอาจารย์น้อง ๆ ทางฝ่ายพืชศาสตร์ และเกษตรวิศวกรรม ช่วยกันทำแผนที่แสดงระดับ และผังแม่บท เพื่อการใช้พื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นพื้นที่สำหรับงานทางด้านพืช ซึ่งจะต้องควบคู่กับ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 10 สิงหาคม 2552 17:08 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การโค่นถางป่ายางเพื่อปรับระดับพื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ด้านประตูทิศเหนือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตอน 12)

ขอย้อนกลับไปเล่าเรื่อง ที่คณะเราต้องโค่นถางป่ายาง ในพื้นที่ตอนบนของมหาวิทยาลัยเอาเองต่อไป ถึงตอนสำคัญของเรื่องนี้อีกหน่อย คือนอกจากจะได้รับอนุมัติเงินงบประมาณค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์มาจำนวนหนึ่งแล้ว คณะเรายังได้รับอนุมัติเงินงบประมาณสำหรับเป็นเงินเ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 10 สิงหาคม 2552 09:32 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สีประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้อธิบายลักษณะสีเขียวอ่อนก้านมะลิ ว่า เป็นสีเขียวอ่อนอมเหลือง เล็กน้อย หากจะถามลึกลงไปทางหลักวิชาศิลปกรรม จิตรกรรม ว่าอมเหลืองมากน้อยเพียงใด มีสัดส่วนอย่างไรในระหว่างสีเขียวกับสีเหลือง ? ก็คงต้องตอบว่าถ้าเป็นสีประเภททึบ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 08 มีนาคม 2552 13:55 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ดอกไม้ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ท่าน ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช ได้กำหนดดอกไม้สัญลักษณ์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดอกมะลิ ชนิด “มะลิลา” ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ว่า "ดอกมะลิเป็นไม้มงคล ดอกมะลิมีกลีบสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็น และหอมไกลพอสมควร มะลิเป็นดอกไม้ที่ใช้ประโยช... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 08 มีนาคม 2552 13:37 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ประสบปัญหาในการจัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แต่ถูกตัดงบประมาณเหลือเพียงตัวรถแทรกเตอร์ (ตอน 11)

ในปี พ.ศ.2519 คณะของเราได้รับงบประมาณแผ่นดินเป็นค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ของเราเองเป็นครั้งแรก มันเป็นงบประมาณที่นับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินงบประมาณของคณะอื่นๆ ในขณะนั้น และนอกจากงบประมาณประเภทเงินเดือนแล้ว งบก้อนใหญ่ที่สุดของคณะเราปีนั้นเป็น... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 14 มกราคม 2552 08:21 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) พื้นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 10)

ผมจำเป็นต้องเดินหน้าในงานภาคปฏิบัติของน้อง ๆ ทางด้านพืชเสียก่อน เพราะในระหว่างที่เรายังไม่พร้อมในเรื่องสถานที่ ในเรื่องกำลังคน และในเรื่องงบประมาณ หากมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้นไม้ต้องขาดปุ๋ยและน้ำไปสักสามสี่วัน ต้นไม้จะยังคงพอมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศั... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 25 ธันวาคม 2551 08:26 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก (ตอน 9)

5. งานเริ่มต้นทางด้านพืชศาสตร์ระยะแรก ผมมีรุ่นพี่เกษตรกรณีพิเศษอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมากนานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ผมยังไม่ได้มาทำงานที่ ม.อ.หาดใหญ่ คือ อาจารย์เทอด สุวรรณคีรี หรือ ครูเทอด ของบรรดาเกษตรกรสงขลา บ้านของท่านอยู่ตรงข้ามกับศูนย์วิ... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 16 ธันวาคม 2551 09:47 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เผชิญปัญหาในเรื่องอาคารสถานที่ทำงาน และผู้ดูแลด้านการเงินการบัญชี (ตอน 8)

เมื่อมี รุ่นพี่รุ่นน้อง ทยอยมาร่วมงานแล้วก็ทำให้ผมหายโดดเดี่ยวอ้างว้าง แต่ปัญหาเรื่องสถานที่ทำการก็ยิ่งทวีมากขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ผมจึงได้ไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีผาสุข ท่านช่วยแก้ปัญหานี้ให้ด้วยการขอความช่วยเหลือจากทางคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้สร้างต... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2551 12:45 แก้ไข: 23 ตุลาคม 2552 12:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]