นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(10) ได้รุ่นน้องมาร่วมงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 7)

ส่วนทางสายงานสัตวศาสตร์ของคณะเรา ผมได้ขอร้องอาจารย์ สมเกียรติ ทิมพัฒนพงศ์ เพื่อนอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาลของ ม.ก. บางเขน ที่สนิทสนมกันมากในสมัยนั้น เพราะผมเองก็เป็นศิษย์เก่าของภาควิชานี้เหมือนกันในสมัยเรียนปริญญาตรี ผมเรียนไปทำงานไปด้วยที่แผนกไก... more »
By Monly   created: 18 November 2008 21:49 Modified: 23 October 2009 12:54 [ Report Abuse ]

(3) แสวงหาเพื่อนร่วมงาน และพบรุ่นน้องเกษตร 2 คน (ตอน 6)

4. การแสวงหาเพื่อนร่วมงาน ผมจำได้ว่าในวันที่ผมเข้าไปเรียนปรึกษาท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ.สวัสดิ์ สกุลไทย์ครั้งนั้น ผมดีใจมากที่สุดที่ท่านเห็นชอบด้วยกับแนวคิดของผม เกี่ยวกับปัญหาเบื้องต้นทั้งสามประการนั้น ผมจึงขออนุญาตไปสืบหา ไปชักชวนรุ่นพี่ รุ่... more »
By Monly   created: 06 November 2008 21:32 Modified: 23 October 2009 12:55 [ Report Abuse ]

(3) ขอรุ่นพี่เกษตรที่มีประสบการณ์มาช่วยเตรียมการก่อตั้งคณะ (ตอน 5)

ในครั้งนั้นท่านอธิการบดีศาสตราจารย์ นพ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ ตอบข้อสุดท้าย ก่อนข้อแรกและข้อที่สอง ในใจความว่า 1. ระหว่างที่มาเริ่มต้นงานบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาตินั้น ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการในส่วนของสำนักอธิการบดี ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายตาม... more »
By Monly   created: 02 November 2008 17:00 Modified: 23 October 2009 12:57 [ Report Abuse ]

(4) คำมั่นของท่านอธิการบดี (ตอน 4)

3. คำมั่นของท่านอธิการบดี คำปลอบใจของฝรั่งที่ท่านผู้ใหญ่มักจะใช้ปลอบใจผู้อ่อนอาวุโสที่กำลังบุกบั่น ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการก่อร่างสร้างตัว เหนื่อยยากเลือดตาแทบกระเด็น และตรากตรำมาอย่างหนักว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนั้น ผมเคยได้ยินจากปา... more »
By Monly   created: 29 October 2008 11:05 Modified: 23 October 2009 12:57 [ Report Abuse ]

(3) ปัญหาสามประเด็นสำคัญในการเริ่มงานก่อตั้งคณะ (ตอน 3)

ในระยะเริ่มต้นงานบุกเบิกก่อตั้งคณะเมื่อปี พ.ศ.2517 นั้น ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยืมตัวผมมาช่วยราชการที่หาดใหญ่เพียงคนเดียว และจัดหาห้องทำงานให้ผมหนึ่งห้องกับโต๊ะทำงานและเก้าอี้ให้อีกอย่างละหนึ่งตัว ห้องทำงานนี้เป็นห้องใต้ดินที่หัวมุมบันใดชั้นล... more »
By Monly   created: 24 October 2008 13:08 Modified: 23 October 2009 12:58 [ Report Abuse ]

[C] (3) แนวคิดก่อตั้ง “คณะเกษตรแนวใหม่” ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “คณะทรัพยากรธรรมชาติ” (ตอน 2)

โดยส่วนตัวนั้น ผมรู้จักกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ท่านเป็นสามีของรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ผศ.สุมณฑา กุลละวณิชย์)... more »
By Monly   created: 20 October 2008 20:52 Modified: 30 July 2017 14:29 [ Report Abuse ]

(7) 21 ตุลาคม เป็นวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 1)

วันที่ 21 ตุลาคม นี้ จะเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ เป็นวันที่รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม ... more »
By Monly   created: 16 October 2008 15:46 Modified: 20 October 2009 12:39 [ Report Abuse ]