นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2613
ความเห็น: 6

การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

จบ ป.โท แล้วจะปรับวุฒิได้มั้ย และต้องทำอย่างไรบ้าง ?
วันนี้มีน้อง ๆ (พนักงานมหาวิทยาลัย)โทร.มาถามว่า   จบ ป.โท แล้วจะปรับวุฒิได้มั้ย และต้องทำอย่างไรบ้าง ? จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหลังจากบรรจุ ซึ่งไม่ใช่เป็นกรณีลาศึกษาต่อ ไว้ดังนี้
1.ให้ปรับวุฒิได้ตามเงื่อนไขการจ้างที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้กับคณะ/หน่วยงาน เช่น  กำหนดเงื่อนไขการจ้าง ต.นักวิชาการอุดมศึกษาไว้ว่า "ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือโท." อย่างนี้สามารถปรับวุฒิได้เลยโดยเสนอเรื่องมายังกองการเจ้าหน้าที่
2. กรณีวุฒิไม่ตรงตามเงื่อนไขการจ้าง อย่างข้อ 1 ก็ให้คณะ/หน่วยงาน นำเสนอกองแผนงานพิจารณาภาระงานและเงื่อนไขการจ้างก่อน  โดย
      - คณะ/หน่วยงาน มีความต้องการให้ปรับวุฒิ
      - ผู้ขอปรับวุฒิต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
      - คณะ/หน่วยงานมีการขยายภาระงานเพิ่มขึ้น
      - ไม่เป็นเหตุให้เพิ่มอัตรากำลัง
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 ตุลาคม 2550 15:39 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2550 15:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

Ico48
กระดังงา [IP: 192.168.26.86]
18 October 2007 10:22
#282

ขออนุญาตแสดงความคิดเห็น

ในกรณีของหน่วยงานที่มีบุคลากรเกษียณอายุ มหาวิทยาลัยน่าจะให้โอกาสแก่พนักงานเงินรายได้ ที่อายุงานมากกว่า 10 ปี ได้บรรจุแทนตำแหน่งได้เลย เพราะมีความชำนาญและมีประสบการณ์ (บุคคลที่มีวุฒิปริญญา) ขอฝากให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอด้วยนะคะ

ถามเพิ่มนะคะ...แล้วถ้าเป็นกรณีที่ลาศึกษาต่อ...ปรับวุฒิยังไงเหรอคะ
Ico48
นาวา (Recent Activities)
18 October 2007 15:40
#306

ตอบคุณกระดังงา 

หากหน่วยงานมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ก็สามารถคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งเป็นการเฉพาะรายได้ค่ะ

Ico48
นาวา (Recent Activities)
18 October 2007 15:54
#308

น้องอุโยะจัง รูปน่ารักมากค่ะ   กรณีลาศึกษาสามารถออกคำสั่งปรับวุฒิได้เลย แต่มีข้อแม้ว่า

1.วุฒิต้องตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ

2. หน่วยงาน เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรงและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน                             

3. หลังจากปรับวุฒิแล้วหน่วยงานต้องปรับภาระงานให้เหมาะสมกับคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น 

แต่คณะจะต้องแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกก่อน หลังจากนั้นรายงานผลการคัดเลือกมายังมหาวิทยาลัยเพื่อออกคำสั่ง ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
Ico48
สุวรรณา [IP: 110.49.174.151]
08 ธันวาคม 2553 22:24
#62224

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยเพิ่มมีประกาศการปรับพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ และมีพนักงานวิทยาลัยสายวิชาการรายแรกขอปรับวุฒิ ปริญญาเอกค่ะ และผ่านการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว อยากขอตัวอย่างคำสั่งการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ได้ไหม ดิฉันเป็นเจ้าหน้าใหม่ค่ะ อยากไว้เป็นแนวทาค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.27.44.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ