นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 2447
ความเห็น: 1

ชาวต่างประเทศเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ด้วยหรือ

มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้จ้างชาวต่างประเทศเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ด้วย

หลายท่านคงยังไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้จ้างชาวต่างประเทศเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ด้วย ไม่ว่าจะจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือเงินรายได้หน่วยงานก็ตาม เพราะบางสาขาวิชาจำเป็นต้องสอนโดยเจ้าของภาษา หรือเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือเพื่อความเป็นสากล  มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงไม่ได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานว่าต้องมีสัญชาติไทย  ซึ่งขณะนี้เขตการศึกษาตรัง และคณะศิลปศาสตร์ ได้จ้างชาวต่างประเทศเป็นพนักงานแล้ว สำหรับอัตราค่าจ้างใช้อัตราเดียวกับพนักงานชาวไทย แต่มีข่าวดีว่ามหาวิทยาลัยจะจัดทำบัญชีอัตราค่าจ้างพนักงานที่เป็นชาวต่างประเทศในเร็ววันนี้  ....

created: 17 October 2007 16:26 Modified: 17 October 2007 16:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็นเรื่องที่ดีค่ะ น่าสนับสนุน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.226.248.180
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ