นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2020
ความเห็น: 2

การตลาดแนวใหม่

การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing )

           ในปัจจุบันมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกันเป็นอย่างมากทั้งในธุรกิจซื้อขายสินค้า บริการและการผลิต ดังนั้นการทำการตลาดที่เข้าใจลูกค้าและรู้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปย่อมจะเป็นผลดีกับธุรกิจหรือองค์การแน่นอน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการตลาด ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งของ ม.อ. (ภาครัฐ)และเป็นหน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรก็ตาม แต่เราก็มุ่งหวังที่จะพัฒนาด้านการให้บริการเช่นกัน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ และพยายามที่จะดำเนินงานภายใต้แนวคิดการตลาดที่เรียกว่าModern Marketing รวมทั้งนำหลัก 7P's เข้ามาประยุกต์ใช้ด้วย

การตลาดแนวใหม่ (Modern Marketing )

            การตลาดแนวใหม่หรือการตลาดสมัยใหม่จะเน้นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการหรือองค์รวม หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า IMC ที่ย่อมาจาก Integrated Marketing Communication ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่หลากหลายในเวลาเดียวกันสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่องมือเหล่านี้จะต้องพูดในเนื้อหาเดียวกัน ซึ่งเครื่องมือเหล่านั้นได้แก่

            Advertising (การโฆษณา)

            เน้นการสื่อสารที่มุ่งให้เกิดการขายสินค้ามากกว่าภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งต้องเขียนแผนงานโฆษณาอย่างรัดกุม ชัดเจน และที่สำคัญจะต้องปฎิบัติตามแผนงานที่กำหนด

            Public Relations (การประชาสัมพันธ์)

            เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มุ่งเน้นการสร้าง รักษา และแก้ภาพลักษณ์ของตราสินค้า และเป็นเครื่องมือที่ช่วยประหยัดงบประมาณในการสื่อสาร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับการทำโฆษณาที่ต้องใช้งบประมาณสูง แต่อย่างไรก็ ตามทั้งโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ก็จำเป็นสำหรับการสร้างตราสินค้าเพราะทำหน้าที่และหวังผลในระยะเวลาที่แตกต่าง

            Event Marketing (กิจกรรมเชิงการตลาด)

            เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมเชิงการตลาดก็มีทั้งในลักษณะที่เน้นตัวสินค้าและองค์กร

            Sales Promotion (การส่งเสริมการขาย)

            เน้นการส่งเสริมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งให้เกิดการซื้อสินค้าให้เร็วขึ้นและก่อให้เกิดอัตราการซื้อให้มากขึ้นด้วย 

            Word-of-mouth (การพูดปากต่อปาก)

            คำพูดและคำวิจารณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ทรงอำนาจและมีอิทธิพลมากต่อการทำการตลาด เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างมาก แต่คำพูดเหล่านี้ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบ หลักอยู่ที่ว่าทำอย่างไรให้มีคำพูดทางด้านบวกเยอะกว่า

            นอกจากนี้การตลาดแนวใหม่ต้องดำเนินการในเรื่องหลักๆ ต่อไปนี้ด้วย

            Product development (การพัฒนาสินค้า)

            การพัฒนาสินค้าจะต้องยึดจุดยืนของตราสินค้าเป็นหลักและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้บริโภค

            Packaging (บรรจุภัณฑ์)

            บรรจุภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมการขายให้กับสินค้าได้ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นก็ต้องออกแบบไปในตามแนวสินค้าแต่ละชนิด เป็นไปตามตำแหน่งที่กำหนดด้วยและที่สำคัญต้องมีลักษณะที่โดดเด่น และแตกต่างจากตราสินค้าอื่นในกลุ่มเดียวกัน

            CRM (Customer Relationship Management)

            การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นการรักษาลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ ทำให้ลูกค้ามีการมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซ้ำ

            CSR (Corporate Social Responsibility)

            ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ ซึ่งการดำเนิน CSR ถือเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการทำการตลาดที่ยั่งยืนมั่นคงอีกด้วย

อ้างอิงจาก : Website : http://www.sim-son.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 สิงหาคม 2555 11:41 แก้ไข: 18 สิงหาคม 2555 11:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ServiceMan, Ico24 iHum, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เดี๋ยวนี้เค้านิยมนำ CSR มาโฆษณา โดยเฉพาะ CSR เชิงนวัตกรรม

เยี่ยมครับ...ไม่เสียชื่อท่านประธาน CSR แห่งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จริง ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ