นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1433
ความเห็น: 0

การวางแผนการดำเนินงาน สำคัญไฉน ?

                การวางแผน...เป็นกระบวนการในการกำหนดวิธีการกระทำและสิ่งที่ควรจะต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบเอาไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องเริ่มด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ เพื่อนำมาประกอบให้ได้คำตอบว่าองค์กรของเราต้องการอะไร แล้วจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้ได้อะไรในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่กำหนดไว้ นั่นคือการทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการนั่นเอง

                ถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนที่ดี และรัดกุมมากขนาดไหน แต่ถ้าขาดการปฏิบัติอย่างจริงจังหรือขาดความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และขาดการติดตามควบคุมที่เข้มงวดจากผู้รับผิดชอบแล้ว แผนที่ดีดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

                ดังนั้นเมื่อมีการกำหนดแผนอะไรต่างๆขึ้นมาแล้ว ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือและนำแผนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการได้ โดยต้องยึดหลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้หากมีทรัพยากรที่เพียงพอที่สามารถใช้สนับสนุนแผนต่างๆได้ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้แผนดังกล่าวบรรลุตามที่ต้องการได้มากขึ้น

 

ความสำคัญของการวางแผน

                 1. ทำให้การทำงานของบุคคลประสานงานกันได้โดยมีแผนเป็นกรอบในการดำเนินงาน

                 2. ช่วยให้เกิดความประหยัดทรัพยากรในการบริหาร

                 3. ช่วยให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

                 4. เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี

                 5. ผู้บริหารสามารถควบคุมการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้โดยง่าย

                 6. ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤศจิกายน 2556 01:06 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2556 01:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ