นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6074
ความเห็น: 0

โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ตอนที่ 1/2

เครือข่ายไร้สายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลช่วยวิเคราะห์ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
ปรับแก้ข้อมูล 23 ก.พ. 2555

อรุณสวัสดีครับทุกท่าน
 
และขอต้อนรับน้อง ๆ ศรีตรังช่อใหม่ และน้อง ๆ นักศึกษาทุกท่านกลับเข้าสู่เขตรั้วสีบลู จากพี่รหัส 3310xxx ด้วยความยินดี
 
น้อง ๆ และท่านที่สนใจจะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ก็อย่าลืมอ่านบันทึก 
 
ด้วยจำนวนผู้ใช้เครือข่ายไร้สายมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้หลาย ๆ ท่านอาจประสบปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย PSU WiFi และเมื่อมาแจ้งปัญหาที่
 
 
ก็ยากที่จะบอกปัญหาได้อย่างชัดเจนเนื่องจาก
เครือข่ายไร้สายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จำเป็นต้องใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบเพื่อเก็บข้อมูลช่วยวิเคราะห์ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย 
 
ซึ่งเคยได้แสดงตัวอย่างการใช้โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ชื่อ 
Xirrus WiFi Inspector ไว้แล้วที่บันทึก 

 
เมื่อสิ้นเดือน พ.ค. 2553 ได้มีการออกโปรแกรมรุ่น 1.1.1 ซึ่งได้ปรับปรุงจากรุ่น 1.0.1 ซึ่งผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายเป็นไฟล์.CSV ที่จะช่วยให้ทีมบริการระบบเครือข่าย netadmin at psu dot ac dot th ในการตรวจสอบ แก้ปัญหาของท่าน โดยมีภาพตัวอย่างข้างล่าง(คลิกบนภาพเพื่ิอดูภาพขยาย)
 

ในภาพบน แถบสีส้ม  แสดงให้เห็นว่าขณะนี้เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังต่อกับจุดบริการเครือข่ายไร้สาย(Wireless Access Point - AP) SSID ชื่อ Net@dmin2 ซึ่งใช้งานได้แบบ IEEE 802.11n ที่ช่องความถี่ที่ 48 ในย่านความถี่ 5 GHz IEEE 802.11a (ที่มีช่องความถี่ไม่ซ้อนทับกันมากถึง 23 ช่อง) ซึ่งช่วยลดความคับคั่ง ความหนาแน่น (และการถูกรบกวนจากเตาไมโครเวฟ และโทรศัพท์ไร้สายที่ 2.4 GHz) ของการใช้งานในย่านความถี่ 2.4 GHz IEEE 802.11b/g (ที่มีช่องความถี่ไม่ซ้อนทับกันเพียง 3 ช่อง) ตามรูป 
 ดังนั้นเมื่อจำนวนผู้ใช้มีมาก ๆ ขึ้นใช้งานที่ช่ิองเดียวกันบน AP ตัวเดียวกันตัวหารก็จะยิ่งมากขึ้น และยิ่งถ้ามี AP มาเปิดแข่ง และแย่งใช้ช่องทั้ง 3 ที่มีจำกัด หรือเลี่ยงไปใช้ช่องอื่น(ที่หลงเข้าใจผิดว่าจะไม่ชนกัน)ยิ่งทำให้เกิดการรบกวนกันเอง มากขึ้น ๆ เพิ่มความขัดอกขัดใจใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างสำหรับเครือข่ายไร้สาย

 
ดังนั้นเบื้องต้นทุกท่านที่ใช้เครือข่ายไร้สายต้องมีเครื่องมือคือ  
Xirrus WiFi Inspector สำหรับใช้งานบน Windows7
ผู้ที่เคยใช้รุ่น 1.0.1, 1.1.1 ต้อง Uninstall เอาออกก่อนที่จะติดตั้งรุ่น 1.2.0 มิฉะนั้นโปรแกรม 1.2.0 จะไม่ทำงาน
 
หากมีปัญหาการติดตั้งก็สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการติดตั้งต่าง ๆ จากคู่มือโปรแกรมที่นี่
สำหรับ Windows Vista, XP และ Mac สามารถดูคำแนะนำในการติดตั้ง และไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://ftp.psu.ac.th/pub/xirrus/
 
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยจะได้ภาพแสดงการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านดังภาพ
 
 
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะทำงานได้ดีไม่มีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายหากค่าความแรงของสัญญาณ Signal(dBm) มีค่าเป็นสีเขียวสีเขียว ตัวเลขมากกว่า -70 ลบเจ็ดสิบ หากสัญญาณอ่อนกว่านี้เป็นสีเหลืองจะใช้งานไม่ดี และสัญญาณอ่อนมากเป็นสีส้มไม่แนะนำให้ใช้งาน
 
และหากเลข Channel ตรงกัน ขณะที่มีการใช้งานพร้อม ๆ กันก็จะเกิดการรบกวนกัน

 
ดังนั้นในจุดที่ท่านใช้งานประจำ หรือมุมโปรด ก็ควรจะเก็บข้อมูลความแรงสัญญาณไว้โดยกด click ที่ Export Neworks ตามลูกศรชี้ในภาพข้างบน ผลที่ได้จะทำให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลการใช้งานเครือข่ายไร้สายเป็นไฟล์ .CSV  ที่เปิดได้ด้วยโปรแกรมตารางคำนวณ ดังภาพข้างล่าง
 
ในโอกาสต่อไปที่ท่านกลับมาใช้งานที่มุมเดิม ๆ นั้นอีกแล้วปรากฎว่าการใช้งานมีข้อขัดข้องจะได้มีข้อมูลเก่ามาเปรียบเทียบได้ว่ามีการรบกวนจาก AP อื่น ๆ หรือไม่
 
และที่ต้องระวังคือการเชื่อมต่อ PSU WiFi (Web Login) ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องด้วยมีผู้ไม่(น่าจะ)ประสงค์ดีปลอมเป็น  AP  PSU WiFi (Web Login) เพื่อจะคอยแอบเก็บ PSU Passport พร้อมรหัสผ่านที่ผู้ใช้พิมพ์ส่งให้ด้วยความไม่รู้ ซึ่งเมื่อท่านใช้ Xirrus WiFi Inspector  ดู
 
จะต้องมีข้อมูลจากตารางข้างบนนี้
  
SSID PSU WiFi (Web Login)  ของแท้ ๆ จะต้องมี
 
Vendor=Trapeze หรือ 3Com หรือ Xirrus อันใดอันหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นยี่ห้ออุปกรณ์ที่ PSU WiFi ที่ให้บริการโดย ม.อ.
 
Network Type=Access Point ซึ่งเป็น AP ไม่ใช่ประเภท Ad-Hoc ที่กำหนดโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ปลอมแทน AP จริง
 
จึงเป็นที่มาของคำแนะนำให้ใช้  PSU WiFi (802.1x) ที่ปลอดภัยกว่า แทน PSU WiFi แบบ Web Login ที่มีช่องโหว่ เพื่อความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้เครือข่ายไร้สาย ไร้การหลอกดักจับ PSU Passport และข้อมูลสำคัญส่วนบุคคล
  
หากท่านผู้ใช้บริการประสบปัญหา ข้อขัดข้อง ต่าง ๆ เกี่ยวกับเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นนี้ และส่งไฟล์ .CSV มาให้ทีมบริการระบบเครือข่าย netadmin เพื่อจะได้ทราบข้อมูลสภาพแวดล้อมในการใช้เครือข่ายไร้สายของท่าน
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายสีขาว เพื่อความปลอดภัยในการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของชาว ม.อ. PSUsers
 
(^_^)
สงกรานต์
 
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 มิถุนายน 2553 02:04 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 00:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 สงกรานต์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.187.81
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ