นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2807
ความเห็น: 0

ระบบตรวจสอบสถานะบริการเครือข่าย ม.อ. จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต

เลือกใช้บริการจาก pingdom.com โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ $9.95 ซึ่งไม่อาจจะหาบริการอื่นทดแทนด้วยค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้ และมีการตรวจสอบให้ทุกๆ 1 นาที

เพื่อการตรวจสอบยืนยันว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากภายนอกเครือข่ายศรีตรัง (เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ทีมงานบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ. (Net@min@PSU) ได้มีการใช้ระบบตรวจสอบสถานะบริการเครือข่าย ม.อ. จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งตรวจสอบบริการเครือข่ายที่เลือกไว้จำนวน 10 รายการทุกๆ 1 นาที หากมีข้อขัดข้องจะส่งอีเมลแจ้งเตือนให้รับทราบ และมีเวปไซต์รายงานผลการตรวจสอบที่เปิดให้ดูได้โดยสาธารณะ ซึ่งเดิมเคยได้ใช้บริการ IS2Monitor.com ตามบันทึก

http://share.psu.ac.th/blog/network/17995

http://share.psu.ac.th/blog/network/19008

มีการเก็บค่าเปิดใช้บริการครั้งแรก $0.99 เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2554 และมีค่าใช้บริการรายเดือนๆ ละ $4.99 ตลอดมาจนกระทั่งวันที่ 26 พ.ค. 2556 บริษัทแจ้งยุติการให้บริการ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเดือนสุดท้ายรวมค่าใช้บริการต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 2 ปี 5 เดือนมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น $130.73

จึงได้จัดหาบริการตรวจสอบบริการเครือข่ายใหม่ซึ่งได้เลือกใช้บริการจาก pingdom.com โดยมีค่าใช้จ่ายเดือนละ $9.95 ซึ่งไม่อาจจะหาบริการอื่นทดแทนด้วยค่าใช้จ่ายต่ำกว่านี้ และมีการตรวจสอบให้ทุกๆ 1 นาที ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดการเบิกเงินค่าใช้จ่าย บริการ pingdom.com จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายปีละ 1 ครั้งเป็นค่าใช้จ่ายรวม $119.40

ซึ่งมีหน้าเวปไซต์รายงานผลการตรวจสอบที่เปิดให้ดูได้โดยสาธารณะ pingdom.com ที่เปิดดูได้โดยผู้ใช้ทั่วๆ ไป ที่ http://stats.pingdom.com/ygx8id3swn6i
ดังรูป

 

โดยสถานะบริการเป็นเครื่องหมาย ถูก ในวงกลมสีเขียว แสดงสถานะบริการปกติใน 24 ชั่วโมงของวันที่ตรวจสอบ

สถานะบริการเป็นเครื่องหมาย อัศเจรีย์ ในวงกลมสีเหลือง แสดงสถานะบริการขัดข้องใน 24 ชั่วโมงของวันที่ตรวจสอบ รวมระยะเวลานานน้อยกว่า 30 นาที

สถานะบริการเป็นเครื่องหมาย กากบาท ในวงกลมสีแดง แสดงสถานะบริการขัดข้องใน 24 ชั่วโมงของวันที่ตรวจสอบ รวมระยะเวลานานกว่า 30 นาที

จากภาพข้างบนวันที่ 27 มิ.ย. 2556 มีสถานะสีแดงทั้งหมดทุกๆ บริการเนื่องจากมีการปรับปรุงซอฟท์แวร์เครื่องป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายในทุกๆ วิทยาเขต และที่ server farm วิทยาเขตหาดใหญ่ ตามบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/network/29531

และในวันที่ 1 และ 15 ของทุกๆ เดือนเวลา 0300น. มีการรีบูทอุปกรณ์เลือกเส้นทางเครือข่าย ณ จุดทางออกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันปัญหาจากการใช้ Network Address Translation (NAT) เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดสรร IPv4 address ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้

ผลการใช้งานในเดือนมิถุนายน 2556 ปรากฎดังต่อไปนี้

ตัวอย่างหน้าเวปไซต์รายงานผลการตรวจสอบ https://my.pingdom.com ที่เปิดดูได้เฉพาะผู้ดูแลระบบ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 July 2013 13:26 Modified: 01 July 2013 13:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.108.61
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ