นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 96 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ระบบตรวจสอบสถานะบริการเครือข่าย ม.อ. จากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 2813 0
วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 2556 ระหว่างเวลา 0600-0615น. บริการสารสนเทศต่างๆ และอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยจะขัดข้องชั่วคราว 1407 1
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 2556 ระหว่างเวลา 0600-0615น. บริการสารสนเทศต่างๆ และอินเทอร์เนตของมหาวิทยาลัยจะขัดข้องชั่วคราว 1986 1
วิกฤติน้ำ ปัญหาพื้นที่จอดรถ ฤาจะต่อด้วยปัญหาการจราจรบนอินเทอร์เนต 3687 8
การให้บริการอินเทอร์เนตขัดข้องเมื่อคืนวันจันทร์ถึงเที่ยงวันอังคารที่ 5 มี.ค. 2555 ระหว่างเวลา 2115-1235น. 3482 8
อินเทอร์เนตที่ช้าลงเมื่อวันพุธที่ 15 ส.ค. 2555 ระหว่างเวลา 0935-1235น. 1829 0
เครือข่ายไร้สายแบบร่างแห 4174 1
ตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยตนเอง 3298 6
เชิญมาเชียร์นักว่ายน้ำพร้อมๆ กับ share.psu หรือ facebook ไปด้วยที่ขอบสระครับ 2240 0
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 4 ก้าวกันต่อไป หลังจากหยุดดูทิศทางมานานกว่า 3 ปี 2144 1
ช่องทางรับข่าวสถานะบริการไอทีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ 1996 0
Google Analytics หน้าเวป login.psu.ac.th 2867 1
PSU Internet Hit 1.53 Gbps on Sept.29,2011 2609 0
PSU Internet Hit 1.22Gbps on Sept.21,2011 1900 1
PSU Internet Full on September 3, 2011 1830 0
ข้อมูลการใช้ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้อินเทอร์เนตของ ม.อ. 4223 3
ผลการติดต่อผ่าน Internet จาก IS2Monitor วันที่ 8 เม.ย. 2554 3409 1
ผู้ใช้งานข้อมูลอินเทอร์เน็ตสูงสุดของ ม.อ. 3524 11
PSU Internet Pass 98% Utilization in Office Hours : Part 2 3887 1
PSU Internet Pass 98% Utilization in Office Hours 3645 12
ผลการติดต่อผ่าน Internet จาก IS2Monitor วันที่ 2 ธ.ค. 2553 3014 3
PSU Internet Pass 80% Utilization in Office Hours 3321 1
อินเทอร์เน็ตจะใช้งานได้ช้าวันที่ 6-7 พ.ย. 53 เวลา 2330-0100น. 1475 2
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้าจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ 1935 2
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 8 ก.ย. 53 เวลา 21:00- 23:00 น. 1638 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 4 4173 3
ปิดบริการอินเตอร์เนตในวันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 2553 ตั้งแต่เวลา 2230น.-2359น. 1462 0
ปิดบริการ server และ network วันศุกร์ที่ 25 มิ.ย. 2553 ตั้งแต่เวลา 2230น.-0030น. 1755 1
โปรแกรมทดสอบ Wi-Fi ตอนที่ 1/2 6106 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 10 5684 6
เลือกซื้อแต่ WiFi 802.11agn เท่านั้น 2357 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 9 4102 15
อินเทอร์เนตจะช้ามากในวันที่ 24 เม.ย. 53 เวลา 22.00- 2.00 น. 1858 0
ดับไฟฟ้าฉุกเฉินศูนย์คอมพิวเตอร์วันนี้ 1 เมษายน เวลา 16:30-17:00น. 1613 4
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 8 1965 4
ปิด ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 เวลา 0700-2200น. 1815 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 3 2057 0
กรณีศึกษาความพร้อมของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.2550 2688 2
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 7 1960 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 6 3188 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 5 1748 4
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo ภาคที่ 2 3593 11
ตรวจสอบบันทึกการทำงาน"ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือ ข่ายคอมพิวเตอร์"บนเครื่องพะโล้ 2509 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบน เครื่องให้บริการเวป mambo 1993 3
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบพิสูจน์ตัวจริงผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์" ตอนที่ 4 2466 0
ภัยคุกคามเครือข่ายบนเครื่องให้บริการเวป php 15412 1
ม.อ.ใช้อินเทอร์เน็ตจ่อ 1 Gbps 4501 21
อินเทอร์เนตใช้งานได้ช้าวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2552 เวลา 0530-0730น. 1679 0
ผลการทดสอบระบบสารสนเทศนักศึกษาระบบใหม่ 2175 0
เชิญอบรม การเก็บ Log และ Network Monitoring สำหรับองค์กรขนาดเล็ก (SME) และ Internet Cafe 2459 7
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps ตอนที่ 3 1791 0
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" ตอนที่ 3 2126 2
UniNet ขยายวงจรอินเตอร์เนตต่างประเทศ 4 Gbps เป็น 7 Gbps 1775 1
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 5 3240 5
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" ตอนที่ 2 2490 2
โครงการเครือข่ายสีขาว "ระบบยืนยันตัวจริงผู้ใช้อินเตอร์เนต" 3491 12
จัดแบ่งประเภทเวปไซด์ด้วยฐานข้อมูล BrightCloud 2343 2
การใช้งานอินเตอร์เนตขัดข้องประมาณ 2 ชั่วโมง 2433 3
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 3 สร้าง server 2229 0
การใช้งานอินเตอร์เนตขัดข้องชั่วขณะ(ประมาณ 5 นาที) 2208 2
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ไฟล์ภาพยนตร์ เพลง และโปรแกรมประยุกต์ 2178 0
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 3 1753 0
การแจ้ง URL ที่ถูก Virus Download Blocked 3310 7
ปิดเพื่อปรับปรุง Server Farm Switch และ Core Router วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00–18.00น. 2105 3
PSU IPv6 2010 ตอนที่ 2 (บล้อคเลขสวย 009 ย่างก้าวสู่ IPv6) 4698 6
ขออภัยในความขัดข้องระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ 1903 7
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps ตอนที่ 2 2350 2
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps ตอนที่ 2 1955 0
PSU Network Speed Test ตอนที่ 2 3196 8
ผลของการรบกวนจากช่องสัญญาณข้างเคียงบนเครือข่ายไร้สาย 6099 1
PSU IPv6 2010 ปฐมบท ตอนที่ 1 4388 12
PSU Network Speed Test ตอนที่ 1 3687 4
โครงการเชื่อมต่อ ม.อ. ทุกวิทยาเขตเข้าด้วยกันที่ความเร็ว 1 Gbps 1778 3
ม.อ.ขยายวงจรเชื่อมต่ออินเทอร์เนตสู่ 1 Gbps 2638 11
เชิญฟังบรรยายเครือข่ายไร้สายสมรรถนะสูง (Hi-Performance Wi-Fi) 2974 4
ระบบเครือข่ายไร้สายกับสุขภาพของผู้ใช้งาน 3253 7
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 4 1752 3
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 3 2385 8
ของขวัญปีใหม่จะได้รับสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ศกนี้ 1588 4
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง ตอนที่ 2 2887 15
ปีใหม่แล้วยังไม่ได้รับของขวัญ (ยังใช้อินเทอร์เนตช้าอีก) 1787 7
ชาว ม.อ. ใช้อินเตอร์เนตกันอย่างไรบ้าง 2214 6
ตลอดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทำไมหนอ ใช้อินเทอร์เนตช้าจัง 3489 9
WiFi Array เพื่อบริการเครือข่ายไร้สายที่มีเสถียรภาพ และรองรับผู้ใช้จำนวนมาก 3713 1
Internet จะขัดข้องชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์คอมพิวเตอร์ วันที่ 10 ธ.ค.51 16:30-18:00น. 1580 0
วงจรใช้งาน Internet ม.อ.อยู่ระหว่างการปรับปรุง 1682 0
IPv6 Workshop@PSU 1903 2
Internet จะขัดข้องชั่วคราวเนื่องจากการปรับปรุงระบบเครือข่ายด่วน 22:30-23:59น.คืนนี้ 3 ธ.ค.51 4158 5
ม.อ. กับประวัติศาสตร์อินเทอร์เนตไทย 2405 2
สรุปการถายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2282 4
ประกอบเครื่องบริการเทียบเวลาบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้เอง ตอนที่ 1/3 4581 9
เรียนรู้จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง(สูงจริงหรือ?) 2490 2
วงจรอินเตอร์เน็ต​ความ​เร็ว​สูงสำหรับ ม.อ. 2297 0
ขยายอินเทอร์เนตระหว่างวิทยาเขต/เขตการศึกษา ของ ม.อ. 3376 3
TCP trace route ช่วยตรวจสอบเครือข่าย 7111 8
แผนที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 12469 9