นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
Recent Activities
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 1460
comment: 0

มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.อ. – ACMS มาเลเซีย

มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ทรงเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ม.อ. – ACMS มาเลเซีย

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Allianze College of Medical Sciences (ACMS) ประเทศมาเลเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ การศึกษา และ ความเป็นมืออาชีพ โดย D.Y.T.M Tuanku Syed Faizuddin มกุฎราชกุมาร แห่งรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย และพระชายา ได้เสด็จฯ มาเป็นสักขีพยานในการลงนาม หลังจากนั้น ได้ทรงเยี่ยมชมกิจกรรมด้านวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ และ หอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ แต่ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย ซึ่งAllianze College of Medical Sciences หรือ ACMS ก็เป็นสถาบันหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันดี โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       ความสัมพันธ์ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ดำเนินมาแล้วในระยะเวลาหนึ่ง โดยได้เคยมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน มาตั้งแต่ปี 2545 แต่ยังไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาความร่วมมือในส่วนที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของทั้งสองสถาบันในอนาคต

      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ใน 6 คณะ คือ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย และ คณะเทคนิคการแพทย์ ในจำนวนนี้ 4 คณะเปิดการเรียนการสอนถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งบ่งบอกถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและความสามารถของบุคลากรในด้านนี้ โดยเฉพาะในสาขาพยาบาลศาสตร์และระบาดวิทยา มีนักศึกษาจากนานาชาติสนใจเข้าศึกษาในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยส่วนหนึ่งมาจากประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มองโกเลีย บังคลาเทศ เนปาล อินเดีย และจีน และศิษย์เก่าที่จบการศึกษา สามารถนำความรู้ไปพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศของตน

      “มหาวิทยาลัยมั่นใจว่า ความตั้งใจของทั้งสองสถาบันการศึกษา ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากร ร่วมกันจัดสัมมนา ทำวิจัยร่วมกัน และอื่นๆ จะเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืน และยกระดับความรู้ทางวิชาการเพื่อนำไปสู่การค้นคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าว

     
     
     
     
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 06 May 2010 09:54 Modified: 06 May 2010 09:55 [ Report Abuse ]
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.233.219.62
Message:  
Load Editor
   
Cancel or