นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1256
ความเห็น: 0

เชิญเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐ-สังคมเพื่อพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เชิญเสนอโครงการทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐ-สังคมเพื่อพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)ร่วมกับ ม.อ.โดยสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"ความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 5จังหวัดชายแดนภาคใต้"เพื่อเสนอโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจและสังคม และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ของโครงการต่างๆ เพื่อสำหรับจัดทำนโยบายและแผนความต้องการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เละตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยท่านเป็นผู้ช่วยเสนอโครงการฯหรือกำหนดทิศทางงานวิจัยด้วยตัวของท่านเองพร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคใต้โดยวิทยากรท่านผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้ วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องตะลุง โรงแรมหาดใหญ่เซ็นทรัล ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่เดินทางมาจากวิทยาเขตปัตตานีจะจัดหาที่พักให้(ตามที่แจ้งความประสงค์มา) และเบิกค่าโดยสารรถปรับอากาศไปกลับได้ ดูรายละเอียดโครงการและกำหนดการได้ที่ www.corin.psu.ac.th

ผู้สนใจขอให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา(ตามเอกสารแนบ) มาที่ โทรสาร 074212782 หรือ E-mail : sureerat.bu@psu.ac.th หรือโทร 089-5896636 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เพื่อทางสถาบันฯ จะได้จัดเตรียมอาหารและเอกสารการประชุม

ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา http://www.psu.ac.th/sites/default/files/detail.PDF

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 30 July 2010 15:22 Modified: 30 July 2010 15:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ