นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1644
ความเห็น: 0

เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ มอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แก่ ม.อ. 3 คัน 2.25 ล้าน

เทศบาลนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ มอบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แก่ ม.อ. 3 คัน 2.25 ล้าน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับมอบรถไฟฟ้าจากเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นรถบริการขนส่งมวลชนฟรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อลดมลพิษ และสนับสนุนนโยบาย ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาลงจำนวน 20 % เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด จนถึง 0%

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ด้วยรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อลดมลพิษ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และภาวะโลกร้อน โดยส่งเสริมการใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ จะมอบรถไฟฟ้าแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 คัน คันละ 750,000 บาท มูลค่ารวม 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เวลาจัดทำ 3 เดือน และสามารถให้บริการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในเดือนมิถุนายน 2554 ตลอดจนให้บริการแก่ชุมชนใกล้เคียงที่จะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เริ่มใช้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา โดยให้บริการฟรี ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 7.00-19.00 น. จำนวน 5 คัน ลักษณะของรถไฟฟ้า มีประตูขึ้นและลงประตูเดียว รองรับผู้โดยสารได้จำนวน 25 ที่นั่ง และที่ยืน 15 ที่ จะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ 40 คน ต่อเที่ยว รถไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น และควันพิษ หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้รับความนิยมอย่างสูง มีผู้ใช้บริการวันละประมาณ 5,000 คน อีกทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายในการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีเป้าหมายลดปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาลงจำนวน 20 % เพื่อให้การเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด จนถึง 0% และจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ชุมชนชาวหาดใหญ่ ตระหนักในการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 1,670 ไร่ เป็นพื้นที่ราบใช้งานประมาณ 700 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่เนินเขา และเป็นป่า มีอาคารทั้งสิ้น 344 หลัง พื้นที่ใช้สอย 7 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารเรียนและสำนักงาน 60 หลัง และอาคารที่พักบุคลากรทั้งโสดและครอบครัว 1,907 หน่วย มีหอพักนักศึกษา 20 อาคาร รวม 1,411 หน่วย พื้นที่ใช้สอยเพื่อการศึกษา การวิจัยและการบริการการศึกษา จะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าหนึ่งแสนตารางเมตรภายในปี 2555 และยังมีการก่อสร้างอาคารกีฬาขนาดใหญ่และอาคารตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพิ่มเติม โดยจำนวนประชากรของวิทยาเขตหาดใหญ่ทั้งสิ้น 25,710 คน แบ่งเป็น นักศึกษาทุกระดับ จำนวน 18,543 คน บุคลากรและอาจารย์ 7,167 คน นอกจากนี้จะมีประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ คือ ผู้ปกครองและเพื่อนของนักศึกษา ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย พ่อค้าแม่ค้า ตลอดจนผู้ที่มาออกกำลังกายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเข้าออกมหาวิทยาลัยเป็นประจำ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100,000 คน ต่อวัน

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 08 Febuary 2011 16:41 Modified: 08 Febuary 2011 16:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.79.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ