นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2191
ความเห็น: 0

ศ.พิชัย ธานีรณานนท์ รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ฐานะผู้มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน

ศ.พิชัย ธานีรณานนท์ รางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ฐานะผู้มีผลงานที่เป็นนวัตกรรมความปลอดภัยทางถนน

     ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2010 ในฐานะบุคคลผู้เสนอผลงานทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมการทำงาน ที่ประสบความสำเร็จ และสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย และเป็นบทเรียนการทำงานที่เกิดการลงมือทำอย่างจริงจัง ในการสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 10 “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ : Time for Action” ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

      การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ โดยเกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ จราจรทางถนน เป็นเวทีให้ผู้บริหาร นักวิชาการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าสัมมนา ได้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ทางถนน ตามแนวทางการทำงานสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัย และร่วมเสนอนโยบายสาธารณะ รวมทั้งแนวทางการสนับสนุนเพื่อให้นโยบายบรรลุผลสัมฤทธิ์

        ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ธานีรณานนท์ มีผลงานด้านความปลอดภัยทางถนนจำนวนมาก เช่น เขียนบทความเรื่องอุบัติเหตุและรายงานกว่า 30 เรื่องในระดับนานาชาติ และภายในประเทศ เป็นผู้นำแนวคิดเรื่อง การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน มาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี 2538 และได้ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ยอดพล ธนาบริบูรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ลำดวน ศรีศักดา ทำการวิจัยและตีพิมพ์หนังสือ “การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน : คู่มือปฏิบัติสำหรับประเทศไทย” เมื่อปี 2548 เขียนตำราเรื่อง ถนนปลอดภัยด้วยหลักวิศวกรรม ตีพิมพ์เมื่อปี 2548 และเป็นตำราที่ใช้กันอยู่ในวงการวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน

        นอกจากนั้น ยังเป็นประธานพิจารณาบทความด้าน อุบัติเหตุจราจรและความปลอดภัยทางถนน 4 สมัย ให้กับ การประชุมวิชาการนานาชาติของ EASTERN ASIA SOCIETY FOR TRANSPORTATION STUDIES (EASTS) ซึ่งมีสมาชิก 16 ประเทศ ได้รับมอบหมายจาก EASTS ให้พัฒนาหลักสูตร Road Safety Audit สำหรับประเทศสมาชิกของ EASTS 2554 เป็นประธานคณะทำงานสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 2553 ถึง ปัจจุบัน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ 2553 ถึง ปัจจุบัน เป็นผู้จัดการด้านวิชาการของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางถนน ของ Asia ภายใต้ EU-Asia Road Safety Centre of Excellence (RoSCoE) 2554 และเป็นนายกสมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย 2549 ถึง ปัจจุบัน

ที่มา http://www.psu.ac.th/node/3602

สร้าง: 01 กันยายน 2554 14:46 แก้ไข: 01 กันยายน 2554 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ