นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2366
comment: 2

รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร์

 

นางสาวอารีรัตน์  เชาว์สมบูรณ์   รหัสนักศึกษา 5310230010

ได้รับรางวัล  การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

แบบโปสเตอร์  ระดับยอดเยี่ยม

 

จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอมบิแนนท์ของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุ้งแชบ๊วย

 

โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร.ประภาพร  อุทารพันธุ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

จากงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต : วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ชีวเคมี  รางวัล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง Cc-by-nc-nd
สร้าง: 26 มีนาคม 2556 21:12 แก้ไข: 27 มีนาคม 2556 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
26 March 2013 21:34
#85874

แสดงความยินดีด้วยครับ

เราเอง

Ico48
CityBear [IP: 183.89.6.10]
04 เมษายน 2556 17:08
#86298

ยินดีด้วยครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.234.207.100
Message:  
Load Editor
   
Cancel or