นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): ปาล์ม  รางวัล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 27 มีนาคม 2556 14:44 แก้ไข: 27 มีนาคม 2556 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 5310230010 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ชีวเคมี  รางวัล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง Cc-by-nc-nd
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 26 มีนาคม 2556 21:12 แก้ไข: 27 มีนาคม 2556 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔

ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 17 มิถุนายน 2554 15:47 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2554 08:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 7 “The International Congress for Innovation in Chemistry” (PERCH-CIC Congrss VII) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2554 13:44 แก้ไข: 26 พฤษภาคม 2554 13:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5

รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา 2 คนที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดงานโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถานวิจัยความเป็นเลิศความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2554 15:47 แก้ไข: 09 พฤษภาคม 2554 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ

Outstanding Oral Presentation โดย นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ จาก การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4910230008 สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2554 14:43 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2554 14:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร

Best Paper Award จากงาน The 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15)ขอแสดงความยินดีกับนายอับดุลมุตตา ธาตรีบุตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ รหัส 5210230028 คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Best Pa... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2554 14:19 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2554 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.45 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลในการศึก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 17 มิถุนายน 2553 13:55 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2553 17:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ป่น

-:- ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น -:- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น" ของ นายภารนัย สุขุมังกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งได้รับทุนไปทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2553 15:18 แก้ไข: 07 เมษายน 2553 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิจัยนักศึกษาป.โท: การแพร่ระบาดหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:หอยกะพงเทศ สัตว์ต่างถิ่นจากทวีปอเมริกากำลังระบาด หาดแก้วลากูน ท่าเรือน้ำลึก หากไม่มีมาตรการป้องกันและกำจัด อาจส่งผลเสียมหาศาล นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร นักศึกษาป... มีต่อ »
โดย Tarakorn.P   สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2553 09:57 แก้ไข: 17 กุมภาพันธ์ 2553 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]