นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) >> มิถุนายน 54 : ประกาศผลรางวัลกิจกรรมการจัดการความรู้ ปกศ.2553 ครั้งที่ 2

สวัสดีค่ะทุกท่าน ตามที่คณะวิศวฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ2553 ในโครงการประกวดการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน K-Procedure และ FAQs นั้น มีวัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างแร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 28 มิถุนายน 2554 09:38 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> ธันวาคม 53 : บรรยากาศวิศวะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q-Talk หัวข้อ " การเขียนหัวข้อเรื่องและข้อเสนอโครงการ"

เรียน บุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน ตามที่คณะฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Q-Talk การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิศวฯ "หัวข้อเรื่องและการเขียนข้อเสนอโครงการ" ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 07 ธันวาคม 2553 10:27 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 10:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> ธันวาคม 53 : วิศวฯ ขอเชิญอบรมเทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) และ FAQs

สวัสดีค่ะทุกท่าน เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดอบรมให้ความรู้กิจกรรมการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา2553 ขึ้น ในเรื่องของเทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (K-Procedure) และ FAQs ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึงก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 01 ธันวาคม 2553 16:10 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 10:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> ตุลาคม 53 : บรรยากาศวิศวะฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q-Talk หัวข้อ " Benchmarking หนึ่งในเทคนิคการทำวิจัย"

เรียน อาจารย์วิศวะฯ ทุกท่าน ด้วยในวันอังคารที่19 ตุลาคม 2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข นี้ทางคณะวิศวฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมเวทีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Q-Talk โดยในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นในหัวข้อ "Benchmarking หนึ่งในเทคน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 18 ตุลาคม 2553 21:32 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> กรกฎาคม 53 : วิศวะฯ จัดกิจกรรม เสวนาจิบน้ำชาอาจารย์ร่วมกับ Q-Talk หัวข้อ " การใช้ IT เพื่อการเรียนการสอน"

เรียน อาจารย์วิศวะฯ ทุกท่าน ด้วยในวันอังคารที่13 กรกฎาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข นี้ทางคณะวิศวฯ มีกำหนดจัดเสวนาจิบน้ำชาอาจารย์ ค่ะ และการเสวนาในครั้งนี้ทางคณะกรรมการ KM ได้จัดให้มีกิจกรรม Q-Talk ร่วมด้วยค่ะ (กะว่ายิงปืนนัดเดียวได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2553 13:28 แก้ไข: 17 พฤศจิกายน 2554 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) >> มิถุนายน 53 >>ประกาศผลรางวัล กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2552

สวัสดีค่ะ ตามที่คณะวิศวฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ2552 จำนวน2 กิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรม “การประกวดหน้าเว็บคลังความรู้ ภาควิชา/หน่วยงาน” วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ และเป็... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 04 มิถุนายน 2553 14:57 แก้ไข: 01 ธันวาคม 2553 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> มีนาคม 53 >>ชมภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบันทึก Blog สำหรับผู้บริหารคณะฯ

สวัสดีค่ะ ตามที่คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การเขียนบันทึก Blog สำหรับผู้บริหารคณะ /ผู้บริหารภาควิชาและหน่วยงาน ขึ้น เมื่อวันที่ 12 และ 25 กุมภาพันธ์ 2553 การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กลางเดือน โพชนา อดีต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 04 มีนาคม 2553 16:03 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2553 13:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >> มีนาคม 53 >>ชมภาพกิจกรรมโครงการ "KM สัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์"

สวัสดีค่ะ ด้วยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 3 มีนาคม 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการ "KM สัญจร คณะวิศวกรรมศาสตร์" ขึ้นเพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร และการจัดอบรมในครั้งนี้ได้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 04 มีนาคม 2553 15:46 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2553 13:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) >>มีนาคม 53 >>วิศวะฯ จัดกิจกรรม เสวนาจิบน้ำชาอาจารย์ร่วมกับ Q-Talk หัวข้อ "นักวิจัยกับผลงานสร้างชื่อ"

เรียน อาจารย์วิศวะฯ ทุกท่าน ด้วยในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข นี้ทางคณะวิศวฯ มีกำหนดจัดเสวนาจิบน้ำชาอาจารย์ ค่ะ และการเสวนาในครั้งนี้ทางคณะกรรมการ KM ได้จัดให้มีกิจกรรม Q-Talk ร่วมด้วยค่ะ (กะว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 04 มีนาคม 2553 10:40 แก้ไข: 06 กรกฎาคม 2553 13:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิศวฯจัด Q Talk ในหัวข้อ “การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ”

ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงเสวนาคุณภาพ Q-Talk ของคณะวิศวฯ ในหัวข้อ “การทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ” ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): km  คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏   สร้าง: 25 มกราคม 2553 14:29 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]