นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

(0) การวิเคราะห์หา%PMMA ด้วยเทคนิค 1H-NMR

การวิเคราะห์หา%PMMA ด้วยเทคนิค 1H-NMR นำตัวอย่างยางกราฟต์เมทิลเมทาคริเลตวิเคราะห์ด้วยเทคนิค 1H-NMR ด้วยเครื่อง NMR Spectrometer โดยเตรียมตัวอย่างประมาณ 30 g ละลายในคลอโรฟอร์มดี (Chloroform-d, CDCl3) คำนวณปริมาณของ PMMA ในกราฟต์โคพอลิเมอร์โดยการอ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 24 September 2012 14:19 Modified: 24 September 2012 14:19 [ Report Abuse ]

(0) เมื่อทดสอบตัวอย่างที่เข้มข้นมากเกินไป

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ได้สั่งทดสอบตัวอย่างของลูกค้าที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงด้วยเทคนิค NOE (เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจสอบ steriochemistry ของสาร) steriochemistry เป็นการศึกษาสูตรโครงสร้างของโมเลกุลในสามมิติโดยดูการจัดเรียงตัวของอะตอมต่างๆ ในโ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 04 Febuary 2012 13:08 Modified: 04 Febuary 2012 15:37 [ Report Abuse ]

(0) สัญญาณโปรตอนของตัวทำละลาย

สัญญาณโปรตอนของตัวทำละลาย สัญญาณโปรตอนของตัวทำละลายในสัญญาน 1H-NMR ของการทดสอบตัวอย่างนั้นมีความสำคัญมาก ที่เราต้องรู้เพราะเป็นสัญญาณที่เราจะไม่ต้องเอามาพิจารณาว่าเป็นสัญญาณของตัวอย่าง หมายความว่าเราต้องตัดออกจากการแปลโครงสร้างของสาร ส่วนใหญ่ทุก... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 31 January 2012 21:02 Modified: 31 January 2012 21:03 [ Report Abuse ]

(0) วิธีการป้องกันไม่ให้หลอดแตกใน probe

วิธีป้องกันหลอดแตกใน probe นั้นมีหลายวิธีดังนี้ ที่พอจะมีประสบการณ์เล่าสู่กันฟังคะ 1 ต้องใช้หลอดที่มีความหนาพอ ต้องสังเกตุว่าหลอดที่ใช้เป็นแบบไหน ยี่ห้อ wilmad จะเป็นหลอดที่เป็นแบบหนา (thick wall) 2 หลอดที่ใช้จะต้องไม่มีรอยร้าว หรือแม้แต่ขีดเล็ก... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 31 January 2012 20:19 Modified: 31 January 2012 20:28 [ Report Abuse ]

(3) เมื่อหลอด NMR แตกใน probe จะทำอย่างไร

เมื่อหลอด NMR แตกใน probe จะทำอย่างไร มีขั้นตอนทำความสะอาด probe (หัววัด) ดังนี้ 1 นำหลอดที่แตกออกจาก probe ก่อน โดยใช้คำสั่ง e 2 นำส่วนที่เหลืออยู่ใน probe ออก (บางครั้งอาจจะแตกละเอียดหรือหักครึ่ง) โดยการเอา probe ออกมาจากเครื่อง ทั้งนี้จะต้อง... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 31 January 2012 16:56 Modified: 31 January 2012 16:56 [ Report Abuse ]

(2) คำถามจากน้องที่ถามมาคะ

การตรวจสอบการละลายของตัวอย่างที่จะทดสอบด้วย NMR ต้องลองละลายตัวอย่างดูคะ โดยส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับสารนั้น สกัดมาจากตัวทำละลายอะไร หรือแยกด้วยตัวทำละลายเคลื่อนที่อะไร ส่วนตัวอย่างยางหรือพลาสติก ส่วนใหญ่จะละลายในคลอโรฟอร์มหรือไดเมทิลซัลฟอกไซด์ ทั้ง... more »
By ดำขำ   created: 02 April 2010 17:57 Modified: 02 April 2010 17:57 [ Report Abuse ]

(1) ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบด้วยเครื่อง NMR (ตอนที่3)

4 เตรียมตัวอย่างโดยผสมตัวทำละลาย ในการเตรียมตัวอย่างแบบนี้สามารถ ทดสอบตัวอย่างได้ แต่สัญญาณที่ได้ไม่ดี เนื่องจากค่า shim ไม่ดี ทั้งนี้ใน สารตัวอย่างที่เตรียมมีชนิดของสารอยู่หลายตัว แต่สามารถทดสอบได้ใน กรณีที่สารตัวอย่างมีปริมาณมากพอ ทางที่ดีแล้วไม... more »
By ดำขำ   created: 26 March 2010 08:36 Modified: 26 March 2010 08:36 [ Report Abuse ]

(0) ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบด้วยเครื่อง NMR (ตอนที่2)

2 เตรียมตัวอย่างโดยมีฟองอากาศ ในการเตรียมตัวอย่างแบบนี้ ไม่สามารถทดสอบตัวอย่างได้ เนื่องจากไม่สามารถปรับค่าสนามแม่เล็กไปยังสารตัวอย่าง (shim) ได้เลย ซึ่งจะเกิดกับการเตรียมตัวอย่างที่เป็นยางที่จะต้องเตรียมไว้ค้างคืน ถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นให้ใช้อุปกร... more »
By ดำขำ   created: 04 March 2010 11:42 Modified: 04 March 2010 11:42 [ Report Abuse ]

(0) ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบด้วยเครื่อง NMR (ตอนที่1)

ข้อควรปฏิบัติในการทดสอบด้วยเครื่อง NMR สำหรับการทดสอบตัวอย่างที่ใช้เครื่องแบบ liquid NMR ในทางปฏิบัติแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเตรียมตัวอย่างให้มีความเป็นเนื้อเดียวกันมากที่สุด แต่สารตัวอย่างบางประเภทก็ไม่สามารถที่จะทำได้ เช่น การทดสอบตัวอย่างที่เป็... more »
By ดำขำ   created: 23 Febuary 2010 09:15 Modified: 23 Febuary 2010 09:15 [ Report Abuse ]

(0) ผล electron delocalization

2. electron delocalization; การเลื่อนไปจากค่าปกติของค่า chemical shift เนื่องจากการเกิด electrond elocalization นั้นมีประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนในการวิเคราะห์สูตรโครงสร้างและการกำหนดค่า chemical shift ของสัญญาณ NMR ของสารตัวอย่างค่า chemical shift ... more »
By ดำขำ   created: 05 June 2008 15:33 Modified: 28 July 2008 18:17 [ Report Abuse ]