นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

(0) ทดสอบหาสารเร่งสุกในปาล์ม

ดำขำได้รับการสอบถามจากลูกค้าเอกชนรายหนึ่ง ซึ่งดำขำได้รู้จัก เมื่อตอนไป road show สัมมนาร่วมกับบริษัทเมอร์ค ที่จังหวัดกระบี่ ลูกค้าเป็นนักวิทย์จากบริษัทผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจริง ๆ แล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของศูนย์เครื่องมือฯ นั่นเอ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 10 July 2016 11:31 Modified: 10 July 2016 11:31 [ Report Abuse ]

(0) วิธีการทดสอบหาปริมาณ % oil loss

หลายวันก่อน มีลูกค้าถามถึงวิธีการทดสอบหาปริมาณ % oil loss ในตัวอย่างใยปาล์ม ผ่านทางอีเมล์ ดำขำลองค้นวิธีการดู ก็เห็นว่าเราน่าจะทำได้ ตามวิธีข้างล่างนี้ การตรวจสอบหาปริมาณน้ำมัน % oil loss (ตรวจสอบความสูญเสียในกระบวนการผลิต) 5.2.1. สารเคมี... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 02 December 2014 12:01 Modified: 02 December 2014 12:01 [ Report Abuse ]

(0) บริการทางด่วน SEM

ศูนย์เครื่องมือฯ บริการช่องทางด่วนหลายเครื่องมือด้วยกัน เช่น NMR, FT-IR, SEM-5800 และ SEM-Quanta400 จากการให้บริการช่องทางด่วนมาได้มากกว่า 5 ปีแล้ว ซึ่งเริ่มต้นจากเครื่อง NMR มีการให้บริการช่องทางนี้มานานที่สุด และได้ปรับเพิ่มจากหนึ่งวันเป็นสองว... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 20 September 2014 18:08 Modified: 21 September 2014 15:36 [ Report Abuse ]

(0) หน่วยการวัดสี (HZ; Hazen Unit; HU)

หลายๆ คน คงเห็นหน่วยที่แสดงในการทดสอบหาค่าสี ในตัวอย่างน้ำ ทั้งในตัวอย่าง น้ำดื่ม น้ำเสีย น้ำบาดาล เป็นต้น ก็คงนึกสงสัยเหมือนกันใช่ไหมว่า ทำไมมันมีหน่วยเป็น HZ; Hazen Unit; HU แล้วค่าสีที่แสดงออกมานั้นมันแปลผลว่าอย่างไร เช่นยกตัวอย่าง น้ำดื่มซึ่... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 14 May 2014 06:45 Modified: 14 May 2014 06:45 [ Report Abuse ]

(0) เปิดให้บริการใหม่หาปริมาณสารหนูและเซเลเนียม ด้วยเทคนิค Hydride

จากความพร้อมที่เรามีด้วยทั้งทรัพยากรบุคคลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทดสอบหาปริมาณสารหนู (Arsenic) และ เซเลเนียม (Selenium) ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิค Hydride โดยใช้เครื่อง ICP-OES และเราได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท Perkin Elmer ส่งผู้เ... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 14 March 2014 06:02 Modified: 14 March 2014 11:07 [ Report Abuse ]

(2) คำถามจาก webboard-AED

บันทึกนี้ขอนำเรื่องคำถามจาก webboard มาเล่าสู่กันฟังคะ ลูกค้าถามถึงตัววัดชนิด AED ที่ใช้กับเครื่อง GC (Gas Chromatograph) ดำขำก็พยายามหาข้อมูลจากการสืบค้น ซึ่งมีแต่ภาษาอังกฤษ พยายามแปลดูแล้วก็ตอบไป ข้อความที่ตอบไป ตัววัด AED ย่อมา... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 03 March 2014 06:18 Modified: 03 March 2014 06:19 [ Report Abuse ]

(5) เมื่อของรักที่อยู่มานานหายไป

วันนี้ดำขำรู้สึกแย่มากเลย เมื่อรู้ว่านาฬิกา ที่ใช้มานานกว่า 13 ปี นั้นหายไป โดยไม่รู้ว่ามันหล่นหายตั้งแต่ตอนไหน เมื่อเวลาประมาณ เที่ยงกว่าๆ หลังจากที่ออกจากห้องประชุมในโครงการ คาราวาน วิ… จากใจ โดยสำนักวิวัยและพัฒนาเป็นผู้จัด คราวนี้พบ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 05 November 2013 15:11 Modified: 05 November 2013 15:16 [ Report Abuse ]

(4) ผิดแล้วแก้ไขและป้องกัน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ดำขำรู้สึกประทับใจกับประโยคที่ท่านผอ. (คนธรรมดา) กล่าวก่อนเปิดการประชุม ท่านได้กล่าวว่า “การก้ไขและป้องกันผลของการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการและกรณีอื่นๆ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการทำงานโดยให... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ดำขำ   created: 10 June 2013 15:28 Modified: 10 June 2013 15:28 [ Report Abuse ]

(0) คำพ่อสอน#3

...การฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวด จำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิต จึงจะคงความสุจริต เข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ ไม่พ่ายแพ้แก่ความหลงลืมตัว.......พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬา... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ดำขำ   created: 26 December 2010 16:11 Modified: 26 December 2010 16:19 [ Report Abuse ]

(0) คำพ่อสอน#2

คนเราทุกคนก็อายุมากขึ้นทุกวัน หนึ่งวัน สองวัน ก็อายุมากขึ้น หนึ่งวันสองวัน จะต้องฉุดจิตใจให้แข็งแรง ให้ไม่มีความวุ่นวาย สามารถที่จะเลือกทำอะไรต่ออะไรด้วยความระมัดระวังตัว คือคิดด้วยสติสัมปชัญญะที่ดี อันนี้เป็นข้อสำคัญ…. พระราชดำรัส พระราชทา... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ดำขำ   created: 18 December 2010 13:46 Modified: 18 December 2010 13:46 [ Report Abuse ]