นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2345
ความเห็น: 0

วิธีการทดสอบหาปริมาณ % oil loss

วิธีการทดสอบสามารถดัดแปลงให้เหมาะสมได้ หากเราเจวัตถูประสงค์ของการวิเคราะห์นั้นๆ

 

หลายวันก่อน มีลูกค้าถามถึงวิธีการทดสอบหาปริมาณ % oil loss ในตัวอย่างใยปาล์ม ผ่านทางอีเมล์ ดำขำลองค้นวิธีการดู ก็เห็นว่าเราน่าจะทำได้ ตามวิธีข้างล่างนี้

การตรวจสอบหาปริมาณน้ำมัน % oil loss (ตรวจสอบความสูญเสียในกระบวนการผลิต)

5.2.1. สารเคมีที่ใช้  Hexane             

5.2.2. การเตรียมอุปกรณ์และวิธีเตรียม

ก. Timble ที่สะอาดและแห้ง

ข. ส ำลี

ค. Socklet

ง. Boiling Flask 250 ml เติม glass beat ขวดละ 2 เม็ด แล้วชั่งน้ำหนัก (เป็นน้ำหนักขวดก่อนสกัด) แล้วเติมด้วย Hexane ประมำณ 3 ใน 4 ส่วนของขวด

จ. เตาหลุม 250 ml เตรียมโดยใช้เหล็กที่ใช้คู่กันกับเตาและ Clam ประกอบเข้าด้วยกัน

ฉ. Condenser

 การเตรียมชุด Condenser ต่อท่อยางทนความร้อนเข้ากับวาล์วด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งต่อกับ ทางเข้าด้านล่างของ Condenser และใช้ท่อยาวอีกเส้นหนึ่งต่อกับทางด้านบนของ Condenser  เพื่อระบายน้ำออกเป็นลักษณะของการหล่อเย็น

5.2.3. วิธีการตรวจสอบ และการคำนวณ

5.2.3.1. นำตัวอย่างที่ได้จากกระบวนการอบแห้งที่กล่าวแล้ว โดยเลือกตัวอย่างจากอุปกรณ์ ใดอุปกรณ์หนึ่ง โดยนำตัวอย่างดังกล่าวมาใส่ใน Timble โดย 1 Timble ต่อ 1 ตัวอย่าง พร้อมทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ว่าใน Timble เป็นตัวอย่างของอะไร

5.2.3.2. นำ Timble ดังกล่าว ไปใส่ใน Socklet

5.2.3.3. นำ Socklet ไปประกอบเข้ากับ Condenser และ Boiling Flask ที่เตรียมไว้

5.2.3.4. เปิดน้ำและสวิสท์ไฟ เพื่อทำการสกัด โดยใช้เวลาในการสกัดไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และ Hexane ใน Socklet จะต้องใส

5.2.3.5. เมื่อใสแล้ว ให้ถอดเอา Timble ใน Socklet ออก แล้วเท Hexane ใน Socklet ลงใน Boiling Flask ให้หมด

5.2.3.6. จากนั้นเอา Socklet ที่ไม่มี Timble ประกอบเข้ากับ Boiling Flask และ Condenser เหมือนเดิมและกลั่นต่อไป เพื่อเก็บ Hexane ไว้ใช้ในครั้งต่อไป  การเก็บ Hexane จากการกลั่น ทำได้ดังนี้  เมื่อ Hexane ใน Boiling Flask เดือด Hexane จะระเหยขึ้นไปกระทบกับ Condenser ที่มีระบบหล่อเย็น Hexane จะกลั่นตัวเป็นของเหลว หยดลงใน Socklet เมื่อ Hexane ใน Socklet มากขึ้นในระดับหนึ่ง ให้ถอด Socklet ออกจำก Condenser และ Boiling Flask แล้วเทใส่ขวดที่เตรียมไว้ เพื่อใช้ครั้งต่อไป

5.2.3.7. หลังจาก Hexane ระเหย ออกจาก Boiling Flask หมดแล้ว ให้ถอดชุดสกัดออกจากกัน และระเหย Hexane ใน Boiling Flask ที่ยังตกค้างอยู่บ้าง โดยเปิดสวิสไฟเตาอ่อนๆ ระเหยต่ออีกประมาณ 25-30 นาที

5.2.3.8. นำ Boling Flash ไประเหยเอา Hexane ที่อาจเหลืออยู่ด้วย Hot Air Oven โดยให้ความร้อนที่ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

5.2.3.9. เมื่อได้เวลาให้นำ Boiling Flash จากข้อ 5.3.8 ไปไว้ในอุปกรณ์ดูดความชื้นจนกว่า boiling  Flash จะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง

5.2.3.10. ทำซ้ำตามข้อ 5.3.8 และ 5.3.9 จนน้ำหนักคงที่ บันทึกเป็นน้ำหนักหลังสกัด

5.2.3.11. การคำนวณ

% น้ำมัน  =     น้ำหนักขวดหลังสกัด - น้ำหนักขวดก่อนสกัด x100

                         น้ำหนักตัวอย่างก่อนอบ - น้ำหนักภาชนะ

% Oil / Dry Basis =     น้ำหนักขวดหลังสกัด – น้ำหนักขวดก่อนสกัด X100

                                           น้ำหนักตัวอย่างหลังอบ – น้ำหนักภาชนะ

% Dry Basis  =     100 – (% Oil + % Moisture)

 % Oil / Nos =                   น้ำหนักน้ำมัน X100

                         (ตัวอย่างหลังอบ – น้ำหนักภาชนะ) – น้ำหนักน้ำมัน

Oil Dry Basis คือ ปริมาณน้ำมันต่อเยื่อ หรือเส้นใยที่แห้งแล้ว

Oil/Nos คือ ปริมาณน้ำมันต่อตัวอย่างหลังสกัด

 

และได้ส่งให้กับลูกค้า หากต้องการทดสอบเองก็น่าจะไม่ยาก และหากส่งทดสอบกับเราก็ง่ายกว่า หลังจากส่งไป ก็ยังไม่ตอบกลับมาเลย แต่ ดำขำก็ดีใจที่ให้ข้อมูลน้องได้ เพื่อเขาจะได้ทำงานต่อ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 ธันวาคม 2557 12:01 แก้ไข: 02 ธันวาคม 2557 12:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ