นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1080
ความเห็น: 1

1 person for the first idea

การริเริ่มให้ทุกคนได้คิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือใหญ่หากทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนได้ก็ถือได้ว่าความคิดนั้นเป็นนวัตกรรม

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม “ 1 person 1 idea” ที่ท่านผอ.ของศูนย์เครื่องมือฯ (คนธรรมดา)  ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนต้องคิดหาความคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร โดยเริ่มให้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอครั้งแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ นับเป็นเรื่องดีที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทาง TQA ที่ทางศูนย์เครื่องมือฯ พยายามผลักดันให้เกิดภายในองค์กรให้ได้

Innovation : นวัตกรรม ตามความหมายของ TQA

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (ในที่นี้ผลิตภัณฑ์ของศูนย์เครื่องมือฯคือการบริการ) กระบวนการหรือประสิทธิผลขององค์กร รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิดกระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนำมาปรับใช้เพื่อการใช้งานในรูปแบบใหม่

ผลลัพธ์ของนวัตกรรม เป็นการฉีกแนวหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในด้านผลลัพธ์ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดับองค์กร เป็นกรบวนการด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแบ่งปันความรู้ การตัดสินใจที่จะดำเนินการ การดำเนินการ การประเมินผล และการเรียนรู้ แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุกกระบวนการที่สำคัญขององค์กร ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือผลผลิต นวัตกรรมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างองค์กรหรือรูปแบบธุรกิจเพื่อให้บรรลุงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากการตีความตามแนวทาง TQA นั้น การริเริ่มให้ทุกคนได้คิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง  เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน  หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมได้ทั้งนั้น ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กหรือใหญ่หากทำให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืนได้ก็ถือได้ว่าความคิดนั้นเป็นนวัตกรรม

ดำขำตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมด้วย แต่บังเอิญพี่เลี้ยงไม่อยู่ เนื่องจากพี่ชายของพี่เลี้ยงเสียชีวิตกระทันหัน ที่ตั้งใจไว้เลยอด  เพราะพี่เลี้ยงต้องขึ้นกรุงเทพไปหลายวัน  จะให้แม่เลี้ยงน้องสองคนคงแย่แน่  และดำขำได้คุยกับน้อง  Zenki  บอกว่าให้นำเสนอผ่านบันทึกของ Share.psu  ก็ได้ ดำขำก็จัดให้เลย

ดำขำใช้หัวเรื่องเป็น  “1 person for the first idea” เพราะคิดว่าน่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องปรับปรุงแต่สำหรับบันทึกนี้จะเป็นความคิดของการปรับปรุงโปรแกรมการแสดงผลของการตรวจสอบวันนัดรับผลการทดสอบ ซึ่งต่อยอดมาจากการเขียนโปรแกรมของ iHUM ใน Intranet

 

ซึ่งปัจจุบันหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริการฯ หรือผู้ช่วยฯ ต้องติดตามผลของการทดสอบทุกวัน เพื่อไม่ให้ผลล่าช้า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเป็นเป้าหมายคุณภาพข้อหนึ่งในระบบประกันคุณภาพต้องได้ 100%  ซึ่งสอดคล้องว่าการปรับปรุงนี้จะทำให้การปรับปรุงการแสดงผลลัพธ์ของเป้าหมายไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

ข้อดีของการเพิ่มเติมปรับปรุงในโปรแรมนี้

*เรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา เก็บรักษาได้ เป็นความลับถ้าต้องการ ซึ่งตรงกับการเก็บข้อมูลในหมวดสี่ของTOA

*แก้ปัญหาในการส่งผลการทดสอบล่าช้าได้ หากส่งผลการทดสอบช้ากว่ากำหนด สามารถเรียกดูเป็นรายๆไป

*ก่อนหน้าที่เป็นอยู่จะมีบันทึกของหัวหน้าที่ทำขึ้นมาติดตามเอง โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเห็นข้อมูลได้ว่าผลนั้นมีการส่งผลมาเร็วหรือช้า หรือตรงต่อเวลาหรืออาจจะมาเร็วกที่กำหนดไว้มาก ซึ่งนักวิทย์ที่เขาทำดีก็น่าได้รับความดีนี้ได้จากข้อมูลที่ลงบันทึกนี้ อีกทั้งยังแก้ปัญหาการแสดงความคิดจากผู้ใช้บริการกี่ยวกับผลการทดสอบล่าช้าได้ โดยใช้ในการยืนยันผลการทำงานในการนัดรับผลที่ไม่เกินกำหนด

อย่างไรก็ตามการตามงานของผลการทดสอบนี้ก็ยังเป็นหน้าที่ของหัวหน้าอยู่ แต่ต้องทำควบคู่กับการลงข้อมูลใน Intranet เพื่อเป็นการแจ้งเตือนแก่นักวิทย์ ให้ดำเนินงานได้ และขอเสนอว่าคนที่จะบันทึกข้อมูลนี้น่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการฯหรือผู้ช่วยฯ เพราะผลนั้นสิ้นสุดการตรวจสอบที่หัวหน้าฝ่ายบริการฯหรือผู้ช่วยฯ ส่วนผลที่ลงนามโดยผอ. ก็เช่นเดียวกันเมื่อหัวหน้าตรวจเรียบร้อบก็บันทึกได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผ่านขั้นตอนมากมายและเสียเวลาซ้ำซ้อนในการทำงานของหัวหน้าฝ่ายบริการฯหรือผู้ช่วยฯในการติดตามผลการทดสอบ

ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างกับความมคิดในการให้เกิดนวัตกรรมชิ้นนี้  ทราบมาว่ามีคะแนนด้วยแถมยังมึนๆ กับการให้คะแนนอยู่ ก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างต้องมีการทบทวน และปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับองค์กร ซึ่งกระบวนการให้คะแนนความมคิดนวัตกรรมก็ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งได้ด้วยนะ..... หัวหน้าทีม KM

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 Febuary 2013 14:24 Modified: 02 Febuary 2013 14:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รับทราบครับผม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ