นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

อ่าน: 627
ความเห็น: 0

ความต้องการของลูกค้า

ควาต้องการของลูกค้ามีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และผลิตภัณฑ์

ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางศูนย์เครื่องมือ ฯ มีโครงการพบปะหน่วยต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม Road show ซึ่งนับว่าเป็นปีแรกที่เราเริ่มพบปะหน่วยงานคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเราเอง และหน่วยงานมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ด้วย ซึ่งดำขำก็เป็นผู้รับผิดชอบในการเข้าไปแนะนำบริการของศูนย์เครื่องมือฯ ร่วมกับน้องขนมผิง นักการตลาดและประชาสัมพันธ์ของเรา รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของเครื่องมือที่จะเปิดให้บริการในปีหน้าด้วย

 

จากการเข้าไปพบภาควิชาต่าง ๆ แล้ว 3 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก อาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งนักศึกษาปริญญาโทและเอก มีความคิดว่าเป็นโครงการที่ดี ทำให้ทางภาควิชาต่าง ๆ นั้นได้รับทราบการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์เครื่องมือ  ฯ ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการให้ข้อมูลเครื่องมือที่ได้รับการจัดซื้อมาในปีงบประมาณ 2560 นี้ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะปัจจุบันทางภาควิชาก็ไม่มีที่ใช้บริการในมหาวิทยาลัย ต้องไปใช้ที่มหาวิทยาลัยอื่น เช่นเครื่อง LC-MS-MS 

 

ในการไปครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการแนะนำบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งต้องการทราบความต้องการของอาจารย์และนักวิจัยของเครื่องมือที่ตรงกับงานวิจัยในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อเครื่องมือด้วย ซึ่งได้รับข้อมูลจากอาจารย์และนักวิจัยเป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อศูนย์เครื่องมือ ฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง เช่น ต้องการให้จัดซื้อเครื่อง Flow cytometer

 

นอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลที่ดีในการปรับปรุงการให้บริการด้วย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าอยากให้ปรับปรุงคือการเก็บรักษาตัวอย่างให้ดี เราเองก็นำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

 

อย่างไรก็ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันไป หากเป็นลูกค้าเอกชนก็จะเป็นอีกอย่าง ซึ่งดำขำจะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อไป สำหรับการศึกษาความต้องการของลูกค้านั้น นับว่าเป็นกระบวนการที่ดีมาก ๆ เพื่อให้เราได้พัฒนาการให้บริการได้ตรงความต้งอการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถแสดงความต้องการได้หลายช่องทางค่ะอีกค่ะ ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ ด้วยตนเอง หรือ social ต่าง ๆ ศูนย์เครื่องมือฯ ยินดีรับฟังค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 12 พฤศจิกายน 2559 17:08 แก้ไข: 12 พฤศจิกายน 2559 17:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.233.6
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ