นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1167 0
IEC คืออะไร 950 0
มอก.9999 1012 1
น้ำมันมะพร้าว 966 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1224 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1207 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1523 0
เดือนรอมฎอน 980 0
เรียกเป็นพยาน 1366 2
คำสอนพ่อ 950 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 785 0
เรื่องของฟัน 848 0
ความต้องการของลูกค้า 899 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 826 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 946 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 966 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 875 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1057 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 842 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 800 0
ความต้องการของลูกค้า 1361 0
แอร์เคลื่อนที่ 2500 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1069 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 827 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 915 0
สารอันตรายในอากาศ 1281 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 863 1
Save the Earth #1 902 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 926 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1091 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1060 0
เรื่องของยาคูลย์ 1217 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1772 5
กิจกรรม Road Show 753 0
ยาวิเศษ 839 1
เป็นลมแดด 927 3
เรื่องของปาล์ม 934 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 997 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1315 2
เสียงของลูกค้า 749 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1283 4
อาหารเป็นพิษ 1313 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1131 2
ช่วยกันดูแล 1054 1
มองข้ามความกลัว 1133 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 916 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1123 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1068 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1540 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1659 0
เรื่องของหนู 1220 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1187 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 998 2
รูปแบบการประกาศ 2275 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1088 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1235 0
การแบ่งเวลา 1341 3
รอบรั้วม.อ. 1009 0
หลักการให้บริการที่ดี 1423 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1150 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1127 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1061 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1206 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1119 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1286 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 1028 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1054 3
ชีวมวล 1062 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1143 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1356 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1097 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1296 0
การเจรจาต่อรอง 1143 0
การตรวจสอบข้อมูล 1198 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1262 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1825 2
ยาชูกำลัง 1172 5
My Family 1339 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1142 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 999 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 988 1
ความช่างสังเกต 1118 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1186 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1178 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 1029 3
My Idea 1/57-Q&A 1174 0
ปรับลดราคา 1134 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1625 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1334 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1188 2
เรื่องราวของความรัก 1643 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1201 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1508 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1041 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1050 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1218 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1222 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1270 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1112 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1372 0