นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 721 0
IEC คืออะไร 596 0
มอก.9999 714 1
น้ำมันมะพร้าว 642 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 873 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 844 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1081 0
เดือนรอมฎอน 697 0
เรียกเป็นพยาน 1057 2
คำสอนพ่อ 698 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 565 0
เรื่องของฟัน 598 0
ความต้องการของลูกค้า 666 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 607 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 708 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 753 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 641 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 850 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 645 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 606 0
ความต้องการของลูกค้า 1062 0
แอร์เคลื่อนที่ 1915 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 835 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 652 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 742 0
สารอันตรายในอากาศ 1042 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 675 1
Save the Earth #1 682 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 697 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 885 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 866 0
เรื่องของยาคูลย์ 998 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1376 5
กิจกรรม Road Show 577 0
ยาวิเศษ 698 1
เป็นลมแดด 753 3
เรื่องของปาล์ม 756 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 785 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1000 2
เสียงของลูกค้า 593 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1065 4
อาหารเป็นพิษ 1067 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 882 2
ช่วยกันดูแล 855 1
มองข้ามความกลัว 934 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 739 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 938 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 864 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1348 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1488 0
เรื่องของหนู 991 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 936 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 793 2
รูปแบบการประกาศ 1749 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 869 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1014 0
การแบ่งเวลา 1092 3
รอบรั้วม.อ. 802 0
หลักการให้บริการที่ดี 1190 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 919 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 878 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 858 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 974 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 874 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1093 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 825 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 859 3
ชีวมวล 889 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 965 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1178 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 923 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1078 0
การเจรจาต่อรอง 936 0
การตรวจสอบข้อมูล 984 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1061 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1473 2
ยาชูกำลัง 970 5
My Family 1077 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 974 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 847 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 811 1
ความช่างสังเกต 962 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 990 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 947 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 826 3
My Idea 1/57-Q&A 974 0
ปรับลดราคา 907 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1371 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1152 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 976 2
เรื่องราวของความรัก 1395 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1007 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1247 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 839 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 859 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 976 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1011 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1052 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 922 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1171 0