นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 528 0
IEC คืออะไร 457 0
มอก.9999 559 1
น้ำมันมะพร้าว 508 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 699 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 651 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 911 0
เดือนรอมฎอน 580 0
เรียกเป็นพยาน 930 2
คำสอนพ่อ 574 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 474 0
เรื่องของฟัน 522 0
ความต้องการของลูกค้า 592 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 533 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 639 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 694 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 560 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 781 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 592 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 561 0
ความต้องการของลูกค้า 905 0
แอร์เคลื่อนที่ 1617 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 748 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 594 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 682 0
สารอันตรายในอากาศ 942 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 609 1
Save the Earth #1 581 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 613 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 836 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 805 0
เรื่องของยาคูลย์ 936 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1224 5
กิจกรรม Road Show 551 0
ยาวิเศษ 656 1
เป็นลมแดด 705 3
เรื่องของปาล์ม 713 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 733 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 912 2
เสียงของลูกค้า 555 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1020 4
อาหารเป็นพิษ 982 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 824 2
ช่วยกันดูแล 798 1
มองข้ามความกลัว 854 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 698 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 895 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 820 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 772 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1440 0
เรื่องของหนู 925 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 885 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 736 2
รูปแบบการประกาศ 1487 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 818 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 930 0
การแบ่งเวลา 986 3
รอบรั้วม.อ. 751 0
หลักการให้บริการที่ดี 1110 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 859 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 832 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 805 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 919 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 809 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1041 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 752 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 796 3
ชีวมวล 828 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 887 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1108 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 871 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 993 0
การเจรจาต่อรอง 889 0
การตรวจสอบข้อมูล 890 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 990 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1337 2
ยาชูกำลัง 925 5
My Family 1004 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 921 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 800 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 778 1
ความช่างสังเกต 905 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 923 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 887 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 786 3
My Idea 1/57-Q&A 926 0
ปรับลดราคา 871 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1292 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1105 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 915 2
เรื่องราวของความรัก 1277 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 929 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1178 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 776 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 800 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 911 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 954 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 998 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 867 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1108 0