นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Network
Members · Following: 3 · Followed: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 618 0
IEC คืออะไร 528 0
มอก.9999 644 1
น้ำมันมะพร้าว 569 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 782 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 752 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 999 0
เดือนรอมฎอน 639 0
เรียกเป็นพยาน 997 2
คำสอนพ่อ 646 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 520 0
เรื่องของฟัน 565 0
ความต้องการของลูกค้า 629 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 572 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 676 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 722 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 603 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 824 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 619 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 584 0
ความต้องการของลูกค้า 995 0
แอร์เคลื่อนที่ 1802 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 796 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 625 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 714 0
สารอันตรายในอากาศ 1007 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 647 1
Save the Earth #1 641 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 659 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 859 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 838 0
เรื่องของยาคูลย์ 972 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1306 5
กิจกรรม Road Show 560 0
ยาวิเศษ 677 1
เป็นลมแดด 728 3
เรื่องของปาล์ม 733 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 762 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 948 2
เสียงของลูกค้า 570 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1039 4
อาหารเป็นพิษ 1014 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 852 2
ช่วยกันดูแล 835 1
มองข้ามความกลัว 886 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 714 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 915 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 843 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 788 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1464 0
เรื่องของหนู 957 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 912 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 762 2
รูปแบบการประกาศ 1636 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 843 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 976 0
การแบ่งเวลา 1028 3
รอบรั้วม.อ. 777 0
หลักการให้บริการที่ดี 1155 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 897 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 860 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 826 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 949 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 834 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1066 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 795 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 828 3
ชีวมวล 857 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 927 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1145 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 899 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1030 0
การเจรจาต่อรอง 907 0
การตรวจสอบข้อมูล 953 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1033 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1410 2
ยาชูกำลัง 945 5
My Family 1034 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 948 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 823 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 793 1
ความช่างสังเกต 935 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 960 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 908 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 805 3
My Idea 1/57-Q&A 948 0
ปรับลดราคา 887 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1327 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1126 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 941 2
เรื่องราวของความรัก 1344 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 976 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1206 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 804 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 823 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 933 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 984 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1026 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 897 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1136 0