นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1689 0
IEC คืออะไร 1426 0
มอก.9999 1422 1
น้ำมันมะพร้าว 1381 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1638 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1764 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 2095 0
เดือนรอมฎอน 1312 0
เรียกเป็นพยาน 1689 2
คำสอนพ่อ 1276 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 1074 0
เรื่องของฟัน 1112 0
ความต้องการของลูกค้า 1166 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 1145 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 1237 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 1285 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 1136 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 1362 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 1138 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 1076 0
ความต้องการของลูกค้า 1722 0
แอร์เคลื่อนที่ 3041 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 1395 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 1137 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 1167 0
สารอันตรายในอากาศ 1559 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 1154 1
Save the Earth #1 1203 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1225 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1375 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 1340 0
เรื่องของยาคูลย์ 1578 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 2259 5
กิจกรรม Road Show 1020 0
ยาวิเศษ 1081 1
เป็นลมแดด 1224 3
เรื่องของปาล์ม 1229 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 1284 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1839 2
เสียงของลูกค้า 1045 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1594 4
อาหารเป็นพิษ 1631 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1460 2
ช่วยกันดูแล 1424 1
มองข้ามความกลัว 1422 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 1211 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1435 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 1378 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1816 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1960 0
เรื่องของหนู 1507 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1522 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 1277 2
รูปแบบการประกาศ 2769 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1444 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1536 0
การแบ่งเวลา 1744 3
รอบรั้วม.อ. 1298 0
หลักการให้บริการที่ดี 1784 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1432 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1430 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 1342 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1495 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1408 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1580 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 1335 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 1336 3
ชีวมวล 1428 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1495 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1648 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1378 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1588 0
การเจรจาต่อรอง 1435 0
การตรวจสอบข้อมูล 1490 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1574 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 2239 2
ยาชูกำลัง 1438 5
My Family 1719 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1425 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 1268 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 1256 1
ความช่างสังเกต 1373 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1444 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1449 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 1306 3
My Idea 1/57-Q&A 1478 0
ปรับลดราคา 1451 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1995 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1631 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1458 2
เรื่องราวของความรัก 1973 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1509 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1789 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 1290 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 1526 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1606 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1505 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1531 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1421 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1673 0