นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ดำขำ
Ico64
นาง รุสนี กุลวิจิตร
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 3 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ลองปลูกต้นหม่อน 1055 0
IEC คืออะไร 845 0
มอก.9999 921 1
น้ำมันมะพร้าว 875 0
Reagent ในการทดสอบหาปริมาณน้ำโดยวิธีคาร์ล ฟิสเชอร์ 1126 2
เรื่องเล่าจากการอบรม"สาระสำคัญด้านระบบการบริหารงานคุณภาพ" 1109 0
การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดตาม ISO/IEC17025 Version 2017 1380 0
เดือนรอมฎอน 884 0
เรียกเป็นพยาน 1278 2
คำสอนพ่อ 863 0
พอเพียงตามรอยพ่อ 704 0
เรื่องของฟัน 761 0
ความต้องการของลูกค้า 813 0
เรื่องดี ๆ สอนลูก 732 0
ใช้กล้อง OM ดูสิ่งผิดปกติ 850 0
ปรับปรุงกระบวนการแจ้งค่าบริการแก่ลูกค้า 884 0
เคล็ดไม่ลับ กับการดูแลผม (เสีย) 794 0
การตลาดกับการสร้างเครือข่าย 987 0
กิจกรรม Road show ร่วมกับบริษัท 768 0
สวัสดิการดีของศูนย์เครื่องมือฯ 723 0
ความต้องการของลูกค้า 1271 0
แอร์เคลื่อนที่ 2283 6
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ 976 0
Save the Earth # 3 อากาศเป็นพิษ 748 0
save the Earth # 2 การใช้พลาสติก 845 0
สารอันตรายในอากาศ 1197 2
ทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้ 783 1
Save the Earth #1 810 0
การให้บริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 852 0
รณรงค์ใช้หลัก 3 R ในวันลอยกระทง 1005 0
น้ำผึ้งแท้หรือไม่ 2 979 0
เรื่องของยาคูลย์ 1136 2
ประสบการณ์ MRI ครั้งแรก 1643 5
กิจกรรม Road Show 678 0
ยาวิเศษ 775 1
เป็นลมแดด 848 3
เรื่องของปาล์ม 859 0
โปรแกรมออกรายงายผลการทดสอบแบบรวม 905 2
โปรแกรมแสดงคุณภาพน้ำกลั่นและน้ำRO 1180 2
เสียงของลูกค้า 680 0
ปลูกผักไว้กินเอง 1189 4
อาหารเป็นพิษ 1217 5
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของฝ่ายบริการฯ 1037 2
ช่วยกันดูแล 962 1
มองข้ามความกลัว 1049 0
น้ำแข็งของศูนย์เครื่องมือฯ ปลอดเชื้อแน่นอน 836 0
การบริการใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1042 0
อาการหน้ามืด (ไม่ใช่เพราะดำนะ) 980 2
น้ำดื่มสำหรับบริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1451 1
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการทดสอบกับกรมโรงงาน 1577 0
เรื่องของหนู 1139 1
เก็บตกงาน Thailand Lab 2014 1098 0
ความรู้จากหลายช่องทาง 924 2
รูปแบบการประกาศ 2088 1
1 person 1 Innovative Idea 2/57 1011 0
ไว้อาลัย เครื่อง SEM5200 1162 0
การแบ่งเวลา 1259 3
รอบรั้วม.อ. 945 0
หลักการให้บริการที่ดี 1332 0
การดำเนินการรับบริการอบรมเพื่อใช้เครื่องมือด้วยตนเอง 1060 0
วิธีการแก้ไขการไม่เย็บแยกเอกสารผลการทดสอบ 1038 0
เยี่ยมชม ม.ทักษิณ 989 0
ความพึงพอใจของลูกค้า 1124 0
นักศึกษาสหกิจรุ่นแรก 1035 0
แนวทางสำรวจตลาดความต้องการของลูกค้า 1204 2
มาดูงานจัดซื้อมากขึ้น 949 2
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี 978 3
ชีวมวล 1000 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 1071 0
ติดตามเรื่องการทำ 5ส 1289 0
ทำตามความต้องการของลูกค้า 1025 0
tell me more # 3 (สนุกกับการเรียนรู้ทั้งครอบครัว) 1210 0
การเจรจาต่อรอง 1062 0
การตรวจสอบข้อมูล 1110 2
เพิ่มเติมบริการใหม่ๆ 1176 2
คลอดแล้ว…..กับโปรแกรมอัตราค่าบริการ 1691 2
ยาชูกำลัง 1103 5
My Family 1240 2
ส่งนักวิทย์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 1070 2
พลิกธุรกิจด้วยแนวคิดนวัตกรรม 930 2
บริการเช่าตู้สำหรับเก็บตัวอย่าง 914 1
ความช่างสังเกต 1060 2
ต้อนรับลูกค้าจากบริษัท Dipped product เยี่ยมชมศูนย์ 1104 2
เพิ่มเครื่องมือให้บริการใช้ด้วยตนเอง 1091 3
ราคาและรายการทดสอบน้ำมันไบโอดีเซล 943 3
My Idea 1/57-Q&A 1102 0
ปรับลดราคา 1048 0
ปัญหาการล้างเครื่องแก้ว 1519 0
ลงพื้นที่ครั้งแรก-อบต.ท่าข้าม 1260 2
ได้อะไรดีๆ จากข้อเสนอแนะ 1106 2
เรื่องราวของความรัก 1555 4
การเปลี่ยนชื่อตัวอย่างในรายงานผลการทดสอบ….ทำได้หรือไม่ 1136 0
เปิดให้บริการทดสอบใหม่-Soap content 1428 0
การบริการรวมผลการทดสอบ 973 0
อัตราค่าบริการทดสอบใหม่ 968 0
เมื่อถึงวัย….ต้องสายตายาว 1127 4
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เข้ามาแทน 1141 4
ผลการตรวจคุณภาพน้ำดื่มที่ใช้บริโภคภายในศูนย์เครื่องมือฯ 1211 0
ติดตามชั่วโมงใช้เครื่อง-ปรับปรุงโปรแกรมใหม่ 1029 0
กิจกรรม 5ส ของทีมเหนือเมฆ 3 1298 0