นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1932
ความเห็น: 1

สมุดบันทึกประสบการณ์(2)

เครื่องมือหนึ่งในการติดตามประสบการณ์การเรียนรู้

   สมุดประสบการณ์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการติดตามการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะของนักศึกษาซึ่งมีทั้งประสบการณ์ด้านเทคนิคการพยาบาลต่างที่จำเป็นที่เป็นกิจกรรมการพยาบาลทั่วไป  กิจกรรมการพยาบาลเฉพาะสาขาร่วมกับทักษะในเชิงกระบวนการ

  ประสบการณ์ที่เคยระบุไว้เมื่อ  3  ปีก่อน  มีสถานการณ์จริงให้ฝึกน้อยลง  มีกิจกรรมเป็นแนวปฏิบัติใหม่ที่เพิ่มเติม  ดังนั้นการได้ทบทวนในครั้งนี้จึงช่วยให้การกำหนดประสบการณ์ที่ต้องผ่าน ช่วยให้ เกิดการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นอีกครั้ง  และในทางกลับกันบางสถานการณ์ของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ระบุในสมุดบันทึกประสบการณ์ผู้เรียนก็ขาดความสนใจในการฝึก   หรือฝึกครบแล้วก็พอเพียงเท่าที่กำหนด

   สิ่งที่นอกเหนือจากประสบการณ์ที่ต้องทำและถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา  คือบันทึกการสะท้อนคิดซึ่งจะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่ใช่ร่วมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจำกลุ่มในรายวิชานั้นๆ

   ประโยชน์ของสมุดบันทึกประสบการณ์เล่มนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับ  ผู้สอน   ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ประจำชั้นปีในการดูแลนักศึกษาร่วมกัน  เมื่อจบนักศึกษาเองก็สามารถใช้สำหรับการทบทวนตนเองว่าได้ฝึกอะไรมาบ้างและได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร   เวลาไปสมัครงานบางหน่วยงานก็จะขอดูประสบการณ์ของการเรียนที่ผ่านมา

     ประสบการณ์ที่ผ่านมาคือบทเรียน อันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการก้าวเดินต่อไปในชีวิต...ที่จะไปประกอบสัมมาชีพ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม.....และทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกันต่อไป.......

   

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 ตุลาคม 2554 11:55 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 11:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การบันทึกสะท้อนคิดการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนและรักษาโรคเบื่องต้น ดำเนินการจัดทำอย่างเป็นระบบ มีการให้คะแนน และประเมินผลการใช้เครื่องมือนี้ ประมวลผลเสร็จไปแล้ว กลุ่ม 03-04 กลุ่ม 01-02 เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันสิ้นโลก( วันลงกอง 21 ธ.ค.55) ผลเป็นอย่างไรจะนำมาเสนอเป็นบทเรียน แต่ที่ประจักษ์ นักศึกษาต้องการบันทึกอย่างอิสระไม่ต้องการให้กำหนดประเด็น ไม่จำเป็นต้องทำทุกวันแต่ที่สำคัญเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการกำหนดทิศทางการทำงานของตนเองเป็นอย่างดี และช่วยให้ได้สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงเสียด้วย

ค้างไว้ก่อน

"ยาดมเอง"

ทบทวนตน 2555

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ