นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1462
ความเห็น: 2

พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

สร้างพยาบาลให้มีจิตสำนึกผูกพันรักบ้านเกิด

Noc.Psu  (Nurse of community Prince of Songkla University)

       เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างบัณฑิตให้จบมาเป็นพยาบาลของชุมชน  เพื่อกลับมาดูแลคนในชุมชนให้มีสุขภาวะองค์รวมจากความร่วมมือของภาคี 4 ประสาน  ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คณะพยาบาลศาสตร์และองค์กรชุมชน เป็นกลไกที่ช่วยสร้างพยาบาลให้มีจิตสำนึกผูกพันรักบ้านเกิด  มีสัญญาในการกลับมามีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพญาติพี่น้องในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง  ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จึงร่วมมือกับสภาการพยาบาลและเครือข่ายสถาบันการพยาบาลทั่วประเทศจัดทำโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน  โดยชุมชน  เพื่อชุมชน

      ขณะนี้มีคณะทำงาน  ดำเนินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2552   ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน  11  คนคงต้องหาคำตอบกันต่อไปว่า  การเตรียมการแตกต่างจากเดิมอย่างไร   การจัดการเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร   ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  มีความพร้อมสำหรับการกลับไปทำงานตามข้อตกลงได้อย่างมีความสุข
     วิธีการที่จะนำมาใช้สำหรับการเรียนรู้ร่วมกันในระยะแรกคือ การเข้าไปทำงานในพื้นที่  เพื่อร่วมคิดว่าจะเดินร่วมกันอย่างไร  ในขณะเดียวกันก็มีเวที่เครือข่ายวิชาชีพในระดับประเทศให้ไปเรียนรู้ร่วมกัน
     ชีวิตคือการเรียนรู้จริงๆ  ผลจะเป็นอย่างไรอยู่ที่เหตุปัจจัยหลายๆอย่าง  ด้วยความหวังเราจะมีพยาบาลไปประจำอยู่ในสถานบริการใกล้บ้าน  และใกล้ใจด้วย  หวังเช่นนั้น

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 21 มิถุนายน 2551 17:40 แก้ไข: 16 กรกฎาคม 2552 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เข้ามาทบทวนตนเอง มีนาคม 2555 นักศึกษาโครงการนี้รุ่นที่1จะสำเร็จการศึกษา เป็นไปตามเจตนารมณ์มาน้อยเพียงใด มีเวลาสำหรับการนำเสนอต่อไป

ยาดมเอง

อุดมการณ์ กล้าพิสูจน์ และพร้อมเรียนรู้

เข้ามาทบทวนตนเอง ม.ค 57 นักศึกษารุ่นที่ 1 จบแล้ว ทำงานกับแหล่งทุนท้องถิ่นในโครงการ 2 คน อีก 3 คน ไปทำงานตามที่เลือกสรร ขาดช่วงการรับงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการติดตามผลจำเป็นหรือไม่ โครงการนี้ควรดำเนินการต่อหรือยกเลิก

เสนอทบทวนในระดับกรรมการวิชาการคณะต่อไป สำหรับรุ่นที่ 2 และต่อๆไป

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ