นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1676
ความเห็น: 1

การสอนพยาบาลชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนพยาบาลชุมชน

   เมื่อปี  พ.ศ.2543 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร..ขนิษฐา  นันทบุตร  เป็นหัวหน้าโครงการ  การสัมมนาในครั้งนั้นได้ส่งเสริมให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง  ด้วยลักษณะของโครงการเช่นนี้จึงได้มีโอกาสสรุปบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนร่วมกับ  อ.อภิรัตน์  อิ้มพัฒน์ โดยการทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจากรายงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529- พ.ศ. 2543  และภาพกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543  โดยเลือกประเด็นของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว  ได้มีโอกาสมองเห็นศักยภาพของคนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ภายใต้บรรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพยาบาลบนหลักการสาธารณสุขมูลฐานและจรรยาวิชาชีพ  ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ได้เห็นศักยภาพ  ภูมิปัญญา  ของแต่ละคนในทุกระดับ  ทุกวัย  ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยบรรยากาศของความเกื้อกูล   นักศึกษาได้รับความเมตตาจากคนในชุมชน  ได้สัมผัสความมีน้ำใจ  การต้อนรับที่อบอุ่น

       น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันเวทีที่ขอนแก่นแต่ก็ได้แลกเปลี่ยนในเวทีประชุมวิชาการประจำปีที่คณะพยาบาลศาสตร์      ม.อ.ในปี 2545

    จากบทเรียนดังกล่าวนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาระบบสุขภาพภาพชุมชนที่จะดำเนินการต่อไป ภายใต้ศักยภาพและภาพการพึ่งตนเองของชุมชนที่มีอยู่เดิม   ด้วยกระบวนการพยาบาล  หลักการสาธารณสุขมูลฐานและจรรยาวิชาชีพ  ซึ่งในทศวรรษที่ 4  ของ"การสาธารณสุขมูลฐาน" กำลังได้รับการฟื้นฟูแนวคิดนี้ให้กลับมาใช้ในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ  ภายใต้ชื่อ"สุขภาพภาคประชาชน"

     การสรุปบทเรียนครั้งนั้นทำให้เข้าใจความหมาย  และความละเอียดอ่อนของคำว่า   "ความรู้ในตัวคน"  เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นกัลยาณมิตร   ความภูมิใจที่ช่วยเติมเต็มให้แก่กัน  เห็น  ความมีศักดิ์ศรีในตัวคนได้อย่างกระจ่างชัด   "คนในชุมชนช่วยสร้างพยาบาล     เพื่อจะได้ใช้บริการเมื่อถึงเวลาจำเป็น  นักศึกษาพยาบาลก็ได้ทำหน้าที่   ซึ่งสังคมมอบหมายให้ เพื่อการดำรงชีพร่วมกันในสังคม" 

      เป็นความร่วมมือที่ช่างงดงาม   ในลักษณะของการดูแลช่วยเหลือกันและกันในสังคม 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 มิถุนายน 2551 16:56 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2552 22:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม และมิตรภาพคือความยั่งยืน ที่นำไปสู่ดุลยภาพคือความเป็นปกติ สงบ สันติ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.102.38
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ