นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาดม
Ico64
นาง อุดม พานทอง
อาจารย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1240 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 804 0
พยาบาลของชุมชน 955 0
สะท้อนตน 2555 1065 0
สานต่อศรัทธา 1805 3
มองหาความจริง 1483 3
สานต่อศรัทธา 1287 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1588 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1739 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1816 2
บันทึกสะท้อนคิด 1947 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1639 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1459 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1534 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1599 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1631 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1860 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1545 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1605 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1138 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1606 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3480 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2089 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1449 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1467 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1728 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1508 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1198 2