นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4716
ความเห็น: 1

การหาปริมาณคลอไรด์โดย Mohr’s Method

วิธีการทดสอบหาปริมาณคลอไรด์ 

ตอนที่ 1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน และการทำมาตรฐาน(Standardization) สารละลายมาตรฐาน AgNO3 ด้วย Mohr’s method

 

1.ชั่ง AgNO3 ประมาณ 0.16 g ละลายในน้ำประมาณ 100 mL และเก็บสารละลายที่ได้ ในขวดสีชา เก็บไว้ในที่มืด

เมื่อทำการไทเทรตโดยใช้ AgNO3 ทุกครั้ง ควรทำมาตรฐาน (Standardization) ก่อนทุกครั้ง เพราะเมื่อทิ้งไว้ความเข้มข้นอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากถูก oxidize

2.เตรียมสารละลายมาตรฐาน 0.01 M NaCl โดยชั่ง A.R. NaCl (ผ่านการอบที่ 250°C - 350°C เป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง แล้วทำให้เย็นใน Desicator) ประมาณ 0.06xx g ละลายด้วยน้ำกลั่นแล้วปรับปริมาตรให้ได้ 100.0 mL ในขวดวัดปริมาตร คำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย NaCl ที่เตรียมขึ้น

3.ปิเปตสารละลายมาตรฐาน NaCl 10.00 mL เติม 5 % K2CrO4 0.5 mL แล้ว ไทเทรตด้วยสารละลาย AgNO3 เขย่าสารละลายเสมอจนกว่าจะเห็นตะกอนสีแดงอิฐของ Ag2CrO4 ที่เกิดขึ้น บันทึกปริมาตรของ AgNO3 ที่ใช้

4.ทำ Blank Titration โดยปิเปตน้ำกลั่นปริมาตร 10.00 mL เติม 5% K2CrO4 0.5 mL ไทเทรตด้วย สารละลาย AgNO3 จนถึงจุดยุติ บันทึกปริมาตรของ AgNO3 ที่ใช้

5.หาปริมาณ AgNO3 ที่ทำปฏิกิริยากับ NaCl คำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย AgNO3

ตอนที่ 2 การหาปริมาณคลอไรด์โดย Mohr’s Method

1. ปิเปตสารละลายตัวอย่างคลอไรด์มา 10.00 mL ใส่ลงใน Volumetric flask ขนาด 100.00 mL เติมน้ำจนถึงขีดปริมาตร

2. ปิเปตสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ 1. มา 10.00 mL ใส่ใน Conical flask ขนาด 250 mL เติม 5% K2CrO4 0.5 mL ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน AgNO3 จนกระทั่งได้สีแดงอิฐของ Ag2CrO4 บันทึกปริมาตรของ AgNO3 ที่ใช้

คำนวณหาปริมาณของคลอไรด์ในสาร ตัวอย่างเป็น mol/L โดยหักลบค่า Blank ที่ได้จากการทดลองตอนที่ 1 ข้อ 4.

http://www.sci.nu.ac.th


 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 สิงหาคม 2558 14:20 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2558 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LUX, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ตอน 2 ข้อ 1 นี่เติมน้ำหรือเติมน้ำกลั่นครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ