นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2062
ความเห็น: 1

การพัฒนางานประจำ (4)

“วันนี้ท่านได้สร้างสรรค์หรือพัฒนางานอะไรหรือยัง หรือได้แสดงความรักความผูกพันโดยการทำประโยชน์ให้แก่องค์กรที่ท่านอยู่อาศัยแล้วหรือยัง”
ภาคต่อจากตอนที่แล้ว คือเรื่องผลงานนวัตกรรมของ คุณวนิดา บูรณะ และคุณอับดลอาซีด หนิมุสา และของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ บางส่วน วันนี้ขอเขียนเพิ่มเติมค่ะ 

การดูแลสมองโดยไม่ปวดหมอง ของคุณโกศล ภูริวัฒนกุล/คุณนรฤทธิ์ พู่พงษ์ไทย/คุณจรูญ เภามี จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม เวทีสร้างสรรค์ มุ่งมั่นนวัตกรรม ครั้งนี้ และจะได้ส่งไปแลกเปลี่ยนที่สนามใหญ่ (ระดับมหาวิทยาลัย) ต่อไปนะค่ะ

 นวัตกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เข้ากับยุคสมัยมาก (ลดวิกฤติโลกร้อน ประหยัดพลังงาน ลดสารเคมีที่อันตราย คุณภาพชีวิตดีขึ้น ฯลฯ) เป็นการพัฒนางานในหน้าที่อย่างแท้จริง แสดงถึงความเอาใจใส่ในงาน และห่วงใยในสุขภาพของทุกคน คุณโกศล ภูริวัฒนกุล/คุณนรฤทธิ์ พู่พงษ์ไทย/คุณจรูญ เภามี 3 แรงแข็งขันได้ช่วยกันศึกษาทดลองจนสามารถเปลี่ยนเนื้อเยื่อสมองจากที่ดองไว้ในน้ำยา formalin อันแสนจะเหม็นและเป็นพิษ มาใช้เป็นแช่ใน glycerin แทน ทำให้ลูกค้า (นักศึกษาแพทย์/อาจารย์) สามารถใช้ตัวอย่างสมองมาศึกษาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยต่อสุขภาพ ประหยัดค่าสารเคมี ประหยัดเวลาในการจัดเตรียม และที่สำคัญคือประหยัดน้ำที่ใช้ล้างเนื้อเยื่อแต่ละชิ้นถึง 576,000 ลิตร/เทอม 

การปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์โบรอนในไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิค ICP-AES” โดยคุณผุสดี มุหะหมัด/คุณดวงฤดี หมวกทอง/คุณสุนทร ขวัญอ่อน จากหน่วยเครื่องมือกลาง โครงการนี้เน้นไปในเชิงวิทยาศาสตร์มากหน่อย เป็นการดัดแปลงวิธีการวิเคราะห์ที่มีอยู่มาใช้กับไม้ยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคใต้ และมีผู้ส่งออกไม้ยางพารามาติดต่อขอให้วิเคราะห์อยู่เสมอ

ความน่าชื่นชมของโครงการนี้อยู่ตรงที่ คุณผุสดี มุหะหมัด/คุณดวงฤดี หมวกทอง/คุณสุนทร ขวัญอ่อน ซึ่งดูแลงานบริการวิชาการของคณะ ใช้ความวิริยะอุตสาหะ สามารถนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาดัดแปลง และต่อยอดจนสามารถใช้แก้ปัญหาในงานที่ต้องทำได้เป็นอย่างดี จนกล่าวได้ว่า ถ้าเป็นการวิเคราะห์โบรอนในไม้ยางพารา ต้องมาที่หน่วยเครื่องมือกลางของคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น  

สวิทซ์ดึงกระตุกช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน  โดยคุณชัยภพ มีสุปรีดิ์ จากหน่วยอาคารฯ คงรับคำสั่งกว้างๆ จากท่านรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ค่าไฟของคณะวิทยาศาสตร์ลดลงสัก 30% (โหดไปหรือเปล่าท่านพี่) จะได้เอาเงินไปสบทบทุนสร้างตึกใหม่

ด้วยความเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่อย่างสูงรวมทั้งเป็นนักพัฒนางานตัวยง คุณชัยภพ มีสุปรีดิ์ ได้เดินวนไปทั่วคณะอยู่ประมาณ 1 สัปดาห์ (อ. นงเยาว์ เห็นจริงๆ นะ) เพื่อคิดที่จะแก้ปัญหานี้ ก็พบว่าที่ใต้ตึกฟักทองของเรานั้น กลางคืนได้มีการเปิดไฟฟ้าและพัดลมอย่างเต็มที่ตลอดเวลา นึกอยู่ในใจว่าใครหนอ ช่างมักง่ายเหลือเกิน แต่พอไปดูใกล้ๆ ก็พบว่าสวิทซ์เปิด-ปิด ที่ติดอยู่นั้นอยู่สูงมาก ไม่สามารถติดให้ต่ำกว่านั้นได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถเจาะเสาตึกได้ ปิ๊งสวิทซ์ดึงกระตุกช่วยประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน จึงได้เกิดขึ้น ขอเชิญชมของจริงได้ที่ใต้ตึกฟักทองนะคะ 

นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของห้องปฏิบัติการ NML 401” โดย 5 สาวแสนสวย คุณลัดดา นิลรัตน์/คุณกาญจนา ขาวผ่อง/คุณแวนูรมา เจ๊ะเมาะ/คุณถาวร วิภาพรรณ/คุณนิตยา เต็มรัตน์ ทีมนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศไปครอง และได้ทำให้กรรมการบางท่านตาลุกวาว นึกว่าจะได้เอาของเก่าไร้ค่าที่บ้านมาจำหน่ายได้ราคาก็ตอนนี้แหละ

 ทีมนี้ต้องยกให้ว่าเป็นทีม ช่างสร้างสรรค์เหลือเกิน ไปเอาสารพัดของที่คิดว่าใช้การไม่ได้แล้วมาดัดแปลงใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ ทำให้ภาควิชาลดรายจ่ายลงไปมากมายในแต่ละปี นอกจากประหยัดแล้ว ยังสะดวกด้วย ทำให้อาจารย์/นักศึกษาทำปฏิบัติการกันอย่างมีความสุข จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าทีมบอกสั้นๆ ว่าที่เหนื่อยยากทำสิ่งเหล่านี้ก็เพราะมีความรักและผูกพันกับภาควิชา อยากทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของภาควิชา 

 วันนี้ท่านได้สร้างสรรค์หรือพัฒนางานอะไรหรือยัง หรือได้แสดงความรักความผูกพันโดยการทำประโยชน์ให้แก่องค์กรที่ท่านอยู่อาศัยแล้วหรือยัง  

ก่อนจบก็อยากจะบอกว่า ผลงานที่ทุกท่านนำเสนอทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากความตั้งใจดีทั้งสิ้น คนในองค์กรได้มองเห็นและขอชื่นชม เชื่อว่ายังมีผลงานดีๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ในองค์กรของเราอีกมากมาย เราน่าที่จะนำมาบอกกล่าวและชื่นชมกันมากกว่านี้ อยากเรียกร้องให้ทุกท่านบอกเล่าเพื่อที่เราจะได้ร่วมชื่นชมและให้กำลังใจกันนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2551 13:37 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2551 13:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มีผู้ที่สร้างสรรค์และพัฒนางานอยู่ในคณะของเราอีกมากอย่างที่อาจารย์ว่า แต่ขาดคนผลักดันหรือชี้ทางให้เห็นว่านั่นแหละคือนวัตกรรม 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.33.139
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ