นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
วัดพระแก้ว 6377 0
เขาชันรีสอร์ท... 9575 3
ชบา...ไม่ใช่ บุชบานะคะ... 2989 6
สวยจังเลย 3948 4