นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

plan
Ico64
aree kanaviwatchai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองแผนงาน ม.อ.
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 2588
ความเห็น: 6

ชีวิตและงานของนักวิเคราะห์

งานนักวิเคระห์นโยบายและแผน กองแผนงาน ม.อ.

ประสบการณ์ทำงานที่กองแผนงาน ม.อ. ที่ผ่านมา นับรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี  ได้ตัวเลขแล้ว ตกใจ  ทำไมมากและรวดเร็วอะไรปานนี้ 

ยังจำได้ ถึงวันแรกที่เดินเข้ามาทำงานที่กองแผนงาน  ซึ่งอยู่ที่ตึกสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน

ผ่านมาจนถึงวันนี้  ย้อนมองมาที่งาน ในฐานะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อย่างพวกเราว่ามีอะไรบ้าง

หลายท่านในกองแผนได้บันทึกไว้แล้ว อาทิ

คุณ mandala  http://share.psu.ac.th/blog/mandala1

คุณ แดง    http://share.psu.ac.th/blog/daeng

คุณ mbunsong  http://share.psu.ac.th/blog/outjob 

ประมวลภาพรวมแล้ว ได้ข้อสรุปว่า งานโดยปกติของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แบบพวกเรา

ก็มีทั้งเรื่อง  จัดทำร่างสารพัดแผน ทั้งแผนระยะยาว ระยะกลาง  และระยะสั้น 

  แล้วก้อ จัดประชุม สัมมนา พิจารณาแผนฯ  จนได้ผลงานที่เสร็จออกมา  

 ก็เรียกกันว่า  แผนฯ ๕- ๑๐ ปี    แผนกลยุทธ์    แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

เช่น  แผนพัฒนาฯ มหาวิทยาลัย ระยะต่างๆ  ที่เราเรียกกันว่า  

แผนฯ ๑๐ หมายถึง แผนฯ ที่วาง/กำหนดในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๔   

( แผนฯ ๙ ก็รอบปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๕๔๙ ) 

 แผนฯระยะสั้น  ๑-๓ ปี ได้แก่  คำของบประมาณประจำปี   กรอบอัตรากำลัง  แผนปฏิบัติการประจำปี    

เรื่องเกี่ยวกับ แผนฯ  ขณะนี้มี  พรบ.  มติ ครม.  ฯลฯ  กำหนดให้ ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีงานใหม่ 

คือ จัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี   แผนปฏิบัติราชการประจำปี  

ซึ่งจะต้องทำให้สอดคล้องกับ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล   

(รายละเอียดจะนำเสนอในบันทึกหน้า) 

ประเด็นเกี่ยวเนื่อง คือ  โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ที่เป็นส่วนประกอบที่จะต้องมีเพื่อบรรลุผลตามแผนฯ 

ซึ่งงานเราก็จะเป็นเรื่อง กำหนดโครงการ/กิจกรรม + กลยุทธ์ ต่างๆ  

รวมทั้ง อาจต้องวิเคราะห์โครงการต่างๆ ที่คนอื่นเสนอเข้ามา   และอาจต้องบริหารความเสี่ยง 

เพื่อให้แผนฯ ที่กำหนดบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้   

ทำเสร็จ ก็ต้องมีติดตามผลการดำเนินงาน  คือ ดูว่าเป็นไปตาม เป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ที่กำหนดหรือไม่  

ซึ่งมักจะทำในรูปต่างๆ  อาทิ  ประเมินผลตามแผนฯ   ติดตามการใช้งบประมาณ  รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ

เรื่องการติดตามประเมินผลนี้  เป็นเรื่องที่ถูกมองว่าอ่อนมาก ในกระบวนการของงานราชการ  

จึงมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คิดเครื่องมือพร้อมทั้งกำหนดวิธีการใหม่ ๆ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

กลายมาเป็นงานใหม่ของพวกเรา ทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการ

อาทิ        กพร  มีเครื่องมือ คือ  คำรับรองการปฏิบัติราชการ               

               สำนักงบประมาณ  จะมี การเครื่องมือวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน 

ที่เรียกขานกันว่า  PART : Performance Assessment Rating Tool               

              สมศ.   มีเรื่อง  การประกันคุณภาพภายนอก

                สตง.  มี ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  

กลายมาเป็น แบบ ปย. / ปอ. ต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ ขึ้นกับว่า งานที่เรารับผิดชอบ จะถูกชักนำให้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมากน้อยแค่ไหน

 ทุกส่วนราชการก็ต้องรับมาปฏิบัติ  และรายงานผล  ตามระยะเวลาที่เค้ากำหนด    ขึ้นกับกระบวนการ หลักการ ของแต่ละเจ้า    เค้าอาจให้รายงานเป็นเอกสาร   ป้อนข้อมูลผ่านโปรแกรมที่เค้ากำหนดผ่าน web หรือ อื่นๆ     และอาจมีการส่งคนมาตรวจ + สอบทานหลักฐานเพิ่มเติม .....  

นอกจากนี้ ก็มีงานเบื้องหลังที่รองรับระบบงานข้างต้น

 เช่น  กระบวนการจัดทำ/รวบรวม/จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การทำวิจัยสถาบัน  เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง ที่ทำให้ทราบความคืบหน้าของงาน และเป็นหลักฐานประกอบ 

มาถึงวันนี้  ทุกกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องรายงาน หน่วยงานข้างต้น  มักจะต้องมีครบตั้งแต่ เริ่ม วางแผน   ดำเนินการ   ตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล   แก้ไข  แถมยังถามหากระบวนการให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  แบบ P-D-C-A-Par 

ดังนั้น การทำงานราชการต่อไปนี้  จึงต้องมีกระบวนการ   P-D-C-A-Par   กำกับด้วย   โดยเฉพาะตอนทำรายงานเพื่อการประเมิน  ไม่ว่า หน่วยงานใดจะเข้ามาประเมิน   

และแล้วในที่สุด ทุกคนก็ทำงานราชการ  แบบมีแผน + บริหารความเสี่ยง + ติดตามประเมินผล  + รายงานผล    ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  อย่างเป็นระบบ(เอกสาร)

ชีวิตงานของนักวิเคราะห์ฯ จึงไม่เรียบ ง่าย โรยด้วยดอกกุหลาบ  แต่ต้องเขียน และ แสวงหาหลักฐาน อยู่ตลอดเวลา

จบค่ะ  ขอทุกท่านมีความสุขกับงานที่ทำต่อไป   สู้ตายค่ะ
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 เมษายน 2551 10:34 แก้ไข: 26 สิงหาคม 2551 17:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาอ่านค่ะ แต่ยังไม่ทันอ่าน...ทนไม่ได้ ขอเม้นต์ก่อนแล้วกันนะคะ...สีของอักษร...ทำให้น้องลายตามากค่ะ แดง น้ำเงิน  น้ำตาล ดำ....อ่านยากจังค่ะ ...เดี๋ยวมาอ่านใหม่นะคะ

ขอบคุณครับ ที่ทำให้ได้รับรู้ ชีวิตและงานของนักวิเคราะห์แผน/นโยบาย

จริงๆแล้วเราก็ประเมินผลการทำงานและปรับปรุงอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงแต่มันไม่อยู่ในรูปแบบเอกสาร ที่บ่งชี้ได้อย่างชัดเจนเท่านั้น

บ่อยครั้งที่เราทำเอกสารตามใจผู้ตรวจสอบมากกว่าที่เราจะใช้กับงานของเราจริงๆ

tacit knowledge บางที่ก็เขียนลงไปตรงๆ ไม่ได้ มันกระทบคนรอบข้างเยอะ

ศิลปะในการแก้ปัญหาบุคคล ยังคงต้องเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์อีกต่อไป 

ปุ๊ ศิลปกรรมฯ รายงานตัวค่ะ

ให้ "กำลังใจ" กองแผนนะค่ะ

 สู้ สู้...

อ่านแล้วทำให้มีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำเสนอค่ะ

กด ฟังเพลง 

ปุ๊ค่ะ

 

Ico48
เสริม [IP: 222.123.142.140]
07 เมษายน 2551 12:08
#26441

งานทุกชิ้นที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งท้าทายในบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมยุคปัจจุบันของพวกเรา แต่ที่ท้าทายกว่าคือจะทำอย่างไรให้หน่วยงานรอบข้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานกับเรามีความเข้าใจและเห็นใจเรา

น้องเมตตาขา สีสรรของตัวหนังสือ แต่ละสี มีความหมายนะคะ

ต้องอ่านแบบพิจารณาจัดกลุ่มสี ด้วยจ๊ะ

เห็นด้วย กะ คนธรรมดา ค่ะ ที่เราทำเอกสารตามใจผู้ตรวจสอบมากกว่าที่เราจะใช้กับงานของเราจริงๆ

ทำ เอกสารแบบตามใจผู้ตรวจ เหมือนส่งรายงาน/การบ้านอาจารย์ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ คุณ กลบแสงดาว    น้องปุ๊ ศิลปกรรมฯ

ที่บอกว่า อ่านแล้วทำให้มีความรู้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมมอบกำลังใจมาด้วย

จริงค่ะ คุณเสริม ที่ท้าทายกว่าคือจะทำอย่างไรให้หน่วยงานรอบข้างที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานกับเรามีความเข้าใจและเห็นใจเรา

คงต้องผลักดันต่อไป

  • พี่ ๆ กองแผนงาน  มีงานที่ทำเฉพาะ  แต่มามองน้อง ๆ ที่อยู่ตามหน่วยงานในระดับคณะฯ  บ้างนะค่ะ  ทุกคนจะทำงานจน หัวหมุน ๆ ๆ    โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จัดทำรายงานข้อมุล ในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน 
  • หน่วยงานในระดับมีอย่างมากไม่เกิน 2-3 คน
  • ต้องทำงานในหลาย ๆ ด้าน  หากจะเน้นเฉพาะด้าน ก็คงจะเป็นไม่ได้
  • เมื่อมองในยุคสมัยก่อน การจัดทำรายงานขัอมูลจะไม่มาก เหมือนกับในปัจจุบันนี้   และที่สำคัญ ในแต่ละปีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานทุกปี   ฐานข้อมูลที่ออกแบบแล้ว ก็จะต้องมีการปรับตลอดเวลา  ซึ่งคิดว่า คงที่แล้ว  แต่ที่ไหนได้  เปลี่ยนอีกแล้ว
  • การเปลี่ยนบ่อย ๆ มีทั้งข้อดี และข้อเสีย 
  • ที่สำคัญ ฝึกให้การเป็นอาชีพ นักวิเคราะห์  ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา   แต่ก็ท้าทายดี

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ