นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เรื่องเล่าที่ 6 การสร้างความสุขในองค์กรด้วยกิจกรรม Line Dance

การสร้างความสุขในองค์กรด้วยกิจกรรม Line Dance ผู้เล่าเรื่อง : คุณนวนิก จุลนพ (พี่นิก) กองทะเบียนและประมวลผล ผู้บันทึก : พี่ไอซ์ กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรมากถึง 37 คน และมีบุคลากรต่างวัยกันมาก จึงมีปัญหาการประส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 02 ตุลาคม 2556 15:16 แก้ไข: 02 ตุลาคม 2556 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เรื่องเล่าที่ 5 การประสานงานกับสื่อสารมวลชน

การประสานงานกับสื่อสารมวลชน ผู้เล่าเรื่อง : คุณวราภรณ์ ชวพงษ์ (พี่ไอซ์) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ผู้บันทึก : คุณรุสนี กุลวิจิตร วันที่บันทึก : 10 กันยายน 2556 พี่ไอซ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ขำนาญการพิเศษของมหาวิทยาลัย ในการทำงานไม่มีลูกน้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 25 กันยายน 2556 09:39 แก้ไข: 25 กันยายน 2556 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เรื่องเล่าที่ 4 เทคนิคการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์

เทคนิคการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ ผู้เล่าเรื่อง : คุณกิตตศักดิ์ ชูมาลี (พี่โป้ง) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วันที่บันทึก : 10 กันยายน 2556 จากวิชาที่สอน และการให้คำแนะนำนักศึกษา พบว่า การจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ มีข้อกำหนดรายละเอี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 23 กันยายน 2556 10:07 แก้ไข: 23 กันยายน 2556 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เรื่องเล่าที่ 3 การเป็นพิธีกรมือใหม่

การเป็นพิธีกรมือใหม่ ผู้เล่าเรื่อง : คุณวิชญ์วิสิษฐ ปุณโกวิทย์ (บอย) คณะแพทยศาสตร์ ผู้บันทึก : คุณปาล์ม ผู้นำมา Share : Kom Miracle คุณบอยเป็นพนักงานใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ หน่วยประกันคุณภาพ คือสถานที่ทำงานของเขา วันหนึ่งคุณบอยได้รับมอบห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 20 กันยายน 2556 14:07 แก้ไข: 20 กันยายน 2556 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เรื่องเล่าที่ 2 การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ.

การทำงานเป็นประธานสภาข้าราชการ ม.อ. ผู้เล่า : คุณคมกริช ชนะศรี (พี่เอ) กองกิจการนักศึกษา ผู้บันทึก : คงพล มนวรินทรกุล การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ. ซึ่งไม่มีสายการบังคับบัญชาต้องทำงานอย่างมีจุดหมายร่วมกัน เนื่องจากงานนี้ เป็นงานที่ต้อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 20 กันยายน 2556 09:41 แก้ไข: 20 กันยายน 2556 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เรื่องเล่าที่ 1 ทีมงานกองกิจ..กับจิตบริการ

ทีมงานกองกิจ..กับจิตบริการ ผู้เล่าเรื่อง : คุณสุภาภรณ์ เพ็งทอง (ตู่) ผู้บันทึก : คุณนพดล ทิพย์รัตน์ ผู้นำมา Share : Kom Miracle หนึ่งในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือการส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรม ด้วยวิธีการกำหนด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kommiracle   สร้าง: 18 กันยายน 2556 14:02 แก้ไข: 20 กันยายน 2556 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]