นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1287
ความเห็น: 1

เรื่องเล่าที่ 2 การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ.

Put the right man on the right job
การทำงานเป็นประธานสภาข้าราชการ ม.อ.

 photo bd6669a3-7f01-4d43-a5bf-86941685b3e9_zps12fdef1a.jpg

ผู้เล่า : คุณคมกริช ชนะศรี (พี่เอ) กองกิจการนักศึกษา

ผู้บันทึก : คงพล มนวรินทรกุล

            การทำงานเป็นสภาข้าราชการ ม.อ. ซึ่งไม่มีสายการบังคับบัญชาต้องทำงานอย่างมีจุดหมายร่วมกัน

เนื่องจากงานนี้ เป็นงานที่ต้องใช้เวลาว่างจากงานประจำมาทำ และไม่มีค่าตอบแทน

งานนี้จะต้องยึดหลักการทำงานเป็นทีม และจัดคนในคณะทำงานแต่ละคนให้เหมาะสมกับภารกิจงานต่างๆของสภาข้าราชการ

เพราะบางคนสามารถทำงานบางเรื่องได้ บางคนสามารถทำงานทุกเรื่องได้

แต่เมื่อมาทำงานกันเป็นทีม จะช่วยกันทำได้ทุกเรื่อง ด้วยการช่วยเหลือกันในทีม โดยในการทำงาน

แต่ละคนจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่าของทีมงานทุกคน แล้วกำหนดเป้าหมายร่วมกัน

ผู้ที่เป็นประธานต้องใจเย็นอยู่เสมอ และเป็นผู้ที่ช่วยจัดการความขัดแย้ง

และต้องรับทำเรื่องที่ยากๆที่เข้ามาเป็นภารกิจของทีม และมองทุกเรื่องในฐานะทีมงาน มีความเสียสละ

Focus ที่ทีมงาน แล้วใช้หลัก Put the right man on the right job จึงจะประสบความสำเร็จ


 photo n130214_11_zps5d764672.jpg

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กันยายน 2556 09:41 แก้ไข: 20 กันยายน 2556 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ฮา เราไม่ได้ช่วยท่านปรธานคมกริชเลย

รู้สึกผิดเหมือนกัน เป็นผู้แทนแต่ไม่ได้ทำงาน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ