นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1790
ความเห็น: 4

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น

      ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติภัยให้กับประเทศญี่ปุ่น และทางกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมารับบริจาคเงินในตลาดเกษตร ม.อ. ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหลายคณะฯ ที่มาช่วยในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้แก่ นักศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งศิยษ์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเราได้ดำเนินการรับบริจาคตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 วันจันทร์ที่  21 มีนาคม 2554 และวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554  ระหว่างเวลา 16.30-19.00 น. ซึ่งแบ่งกล่องรับบริจาคเงินออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ กล่องรับบริจาคจากกองกิจการนักศึกษาทั้ง 3 วัน ได้รับเงินบริจาค จำนวน 73,420.75 บาท และกล่องรับบริจาคของคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 วันได้รับเงินบริจาค จำนวน  47,056.25 บาท รวมเป็นเงินที่มาจัดกิจกรรมที่ ตลาดเกษตร ม.อ.  ได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับสึนามิประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินจำนวน 120,477  บาท

กิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น จะเกิดขึ้นเสียมิได้
ถ้าพวกเราขาดการร่วมแรงร่วมใจที่จะทำมันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิจากประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปฏิบัติพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนกอยู่เสมอว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์"

 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่น่าเชื่อว่า เฉพาะที่ตลาดเกษตร ได้ตั้ง 120,000 บาท ขอบคุณน้ำใจของทุกๆ ท่าน และขอบคุณนักศึกษาที่มีจิตอาสา มาช่วยกันทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ค่ะ

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

และผู้ร่วมดำเนินการทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.73.36]
28 กรกฎาคม 2554 17:34
#67003

three dimensional design of the small shape and simple functional intimate and

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.50.9]
22 พฤศจิกายน 2554 17:10
#72023

movement with 27 jewels vibration grin person said to one 2010 years the

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.119.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ