นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1804
comment: 4

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น

      ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติภัยให้กับประเทศญี่ปุ่น และทางกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมารับบริจาคเงินในตลาดเกษตร ม.อ. ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหลายคณะฯ ที่มาช่วยในการทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ได้แก่ นักศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ  นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งศิยษ์เก่าจากคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งเราได้ดำเนินการรับบริจาคตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 วันจันทร์ที่  21 มีนาคม 2554 และวันพุธที่ 23 มีนาคม 2554  ระหว่างเวลา 16.30-19.00 น. ซึ่งแบ่งกล่องรับบริจาคเงินออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ กล่องรับบริจาคจากกองกิจการนักศึกษาทั้ง 3 วัน ได้รับเงินบริจาค จำนวน 73,420.75 บาท และกล่องรับบริจาคของคณะทรัพยากรธรรมชาติทั้ง 3 วันได้รับเงินบริจาค จำนวน  47,056.25 บาท รวมเป็นเงินที่มาจัดกิจกรรมที่ ตลาดเกษตร ม.อ.  ได้รับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับสึนามิประเทศญี่ปุ่นเป็นเงินจำนวน 120,477  บาท

กิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น จะเกิดขึ้นเสียมิได้
ถ้าพวกเราขาดการร่วมแรงร่วมใจที่จะทำมันสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิจากประเทศญี่ปุ่น และขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ปฏิบัติพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนกอยู่เสมอว่า "ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์"

 

 

สร้าง: 23 มีนาคม 2554 15:47 แก้ไข: 28 มีนาคม 2554 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ไม่น่าเชื่อว่า เฉพาะที่ตลาดเกษตร ได้ตั้ง 120,000 บาท ขอบคุณน้ำใจของทุกๆ ท่าน และขอบคุณนักศึกษาที่มีจิตอาสา มาช่วยกันทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ค่ะ

ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

และผู้ร่วมดำเนินการทุกคน ขอให้มีความสุข ความเจริญ

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.73.36]
28 กรกฎาคม 2554 17:34
#67003

three dimensional design of the small shape and simple functional intimate and

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.50.9]
22 พฤศจิกายน 2554 17:10
#72023

movement with 27 jewels vibration grin person said to one 2010 years the

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.97.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or