นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1731
comment: 0

ปฏิทินกิจกรรมชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาตอ

ประจำปีการศึกษา 2554

ปฏิทินกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของนักศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปี 2554

วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน  
3 มิ.ย. 54ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วาริชศาสตร์ ชมรมวาริชศาสตร์
มิ.ย. 54 - ก.พ.55เสริมทักษะทางวาริชฯโครงการเลี้ยงปลาสวยงามชมรมวาริชฯ
18 มิ.ย 54รับน้อง - ลอดซุ้ม / พี่สอนน้องเล่นดนตรีชมรมดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง
มิ.ย. 54เปิดโลกกิจกรรม / ดาวเดือนชมรมดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง
กรกฎาคม  
ก.ค. 54รับน้อง  ภาควาริชชมรมวาริชฯ
สิงหาคม  
12 -20 ส.ค. 54ออกร้านงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19-          วาริชซีฟู๊ด-          คาวบอย Pub-          พืชศาสตร์-          พัฒนาการเกษตร-          ธรณีศาสตร์-          ร้านภาคการจัดการศัตรูพืช-          ร้านชั้นปีที่ 2 -          ร้านชั้นปีที่ 1-          ร้านนักศึกษาทุนคณะทรัพย์ ชมรมวาริชศาสตร์ชมรมสัตวศาสตร์ชมรมพืชศาสตร์ชมรมพัฒนาการเกษตรชมรมธรณีศาสตร์ชมรมการจัดการศัตรูพืชนักศึกษาชั้นปี 2นักศึกษาชั้นที่ 1ชมรมนักศึกษาทุนของคณะฯ
12 -21 ส.ค. 54การแสดงดนตรีลูกทุ่ง งานเกษตรภาคใต้ ชมรมดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง
กันยายน  
19 -25 ก.ย. 54งานเลี้ยงพี่บัณฑิตภาควิชาวาริชศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาพืชศาสตร์ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชภาควิชาธรณีศาสตร์ภาควิชาพัฒนาการเกษตรชมรมดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง ชมรมวาริชศาสตร์ชมรมสัตวศาสตร์ชมรมพืชศาสตร์ชมรมการจัดการศัตรูพืชชมรมธรณีศาสตร์ชมรมพัฒนาการเกษตรชมรมดนตรีลูกทุ่งทรัพย์จาง
พฤศจิกายน  
พ.ย. 54วาริชศาสตร์สู่ชุมชนรับน้องภาคการจัดการศัตรูพืชสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง ชมรมวาริชศาสตร์ชมรมการจัดการศัตรูพืชชมรมพัฒนาการเกษตร
ธันวาคม  
ธ.ค. 54สานสัมพันธ์พี่น้องพืชศาสตร์สัมนาภาคสัตวศาสตร์ชมรมพืชศาสตร์ชมรมสัตวศาสตร์
มกราคม 2555  
ม.ค. 55ค่ายรักษาป่าต้นน้ำผาดำชมรมพัฒนาการเกษตร
ม.ค. 55ทำบุญภาควิชาสัตวศาสตร์ชมรมสัตวศาสตร์
กุมภาพันธ์  
13 17 ก.พ. 55เลี้ยงอำลาพี่ปี 4ทุกชมรม
   
Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.244.18
Message:  
Load Editor
   
Cancel or