นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1825
ความเห็น: 0

มอบทุนบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของภาควิชาพืชศาสตร์

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด ที่จะสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้านยางพารา ซึ่งได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์และทางบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ารับทุนทั้งหมดจำนวน 4 คน โดยนักศึกษาทั้ง 4 คนจะได้รับ

  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ 15,000 บาท ตลอดระยะเวลาการรับทำน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 15,000 บาท
  2. เงินสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึกสหกิจศึกษาวันละ 300 บาท
  3. เงินสนับสนุนตามที่จ่ายจริงสำหรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านยางพาราตามที่บริษัทฯ กำหนด

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

  1. นางสาวขวัญนภา  ปัญจสุวรรณ์ สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
  2. นางสาวศิริวรรณ   แซ่แดง สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
  3. นางสาวพนิดา   แก่นบุญ  สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
  4. นายธนากร     จิตจารักษณ์  สาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
และผู้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักศึกษาทั้ง 4 คน คุณวิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
           
คุณวิชัย เลิศรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 15 พฤศจิกายน 2555 16:16 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2555 09:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 กมลทิพย์ , และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ