นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1531
ความเห็น: 3

อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครูประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เป็นพิธีไหว้ครูประจำปี 2556 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย โดยที่คณะได้จัดพิธีไหว้ครูในตอนเช้าสำหรับพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยจะเริ่มตอนบ่าย ซึ่งมีน้องนักศึกษามีชื่อว่า นายเรวัตร  อินเดีย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์ (ตาต้า) ได้บอกกับพี่จิ๊บว่า "อยากให้น้องปี 1 ที่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของมหาวิทยาลัยได้ยินชื่อของคณะทรัพยากรธรรมชาติและที่แห่งนี้คือ ศูนย์ประชุมนานชาติฯ เป็นห้องใหม่มากและมีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นเกิบ 2,000 คน" และแล้วเวลาที่น้องตาต้าเฝ้าคอยก็มาถึง น้องตาต้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดเรียงความ เรื่องครูในดวง โดยเนื้อหาดังต่อไปนี้ 


ครูในดวงใจ 

ใครคือครู ครูคือใคร ในวันนี้   ใช่อยู่ที่ ปริญญา มหาศาล

ใช่อยู่ที่ เรียกว่า ครูอาจารย์    ใช่อยู่นาน สอนนาน ในโรงเรียน

ครูคือผู้ ชี้นำ ทางความคิด     ให้รู้ถูก รู้ผิด คิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์ รู้ยาก รู้พากเพียร   ให้รู้เปลี่ยน แปลงสู้ รู้สร้างงาน

ครูคือผู้ ยกระดับ วิญญาณมนุษย์  ให้สูงสุด กว่าสัตว์ เดรัจฉาน

ปลุกสำนึก สั่งสม อุดมการณ์ มีดวงมาน เพื่อมวลชน ใช่ตนเอง

ครูจึงเป็น นักสร้าง ผู้ยิ่งใหญ่  สร้างคนจริง สร้างคนกล้า สร้างคนเก่ง

สร้างคนให้ได้เป็นตัว ของตัวเอง    ขอมอบเพลง นี้มา บูชาครู

(เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์)

      จากบทกลอนข้างต้นของ เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้กล่าวไว้ทำให้เรานั้นได้ทราบว่า คำว่าครูนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่ ระดับของวุฒิทางการศึกษา ไม่ได้อยู่ที่คำเรียก และไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสอนมานานแค่ไหนแล้วแต่แท้จริงแล้วอยู่ที่การ สั่งสอนอบรมและชี้แนะแนวทางให้ลูกศิษย์ทุกคนเดินไปในทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเพื่อที่จะได้นำพาชีวิตตัวเองไปสู่ความสำเร็จสูงสุดครูจึงเป็นผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่

       ในชีวิตคนๆ หนึ่งหากเรานึกย้อนกลับไปก็จะพบว่าเรามีครูที่คอยอบรมสั่งสอนมากมายหลายท่าน ครูคนแรกของเราก็คือพ่อแม่ เพราะท่านนั้นเป็นผู้ที่ให้กำเนิดเราสอนให้เราหัดพูด รู้จักเรียกท่านว่า “พ่อ แม่”   ให้ความรัก ความอบอุ่นห่วงใยทะนุถนอมเรา   แต่เมื่อเราโตขึ้นก็ต้องใช้ชีวิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม ก็มี “คุณครู”  ที่คอยอบรมสั่งสอน ชี้แนะถูกผิด   ท่านสั่งสอนให้วิชาความรู้ทั้งทางด้านทักษะและด้านวิชาการแก่เราเพื่อให้เราได้อ่านออกเขียนได้เมื่อเราโตขึ้นมาอีกก็จะได้รับการสั่งสอนอบรมนอกเหนือจากด้านวิชาการคือการสั่งสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันการอยู่ในสังคม เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อที่จะให้เราเติบโตเป็นคนดีของสังคมสามารถปรับตัว เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยที่ไม่มีใครรังเกียจและเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ การเรียนรู้และกรรมวิธีก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดั่งเช่นการเรียนในมหาวิทยาลัยรูปแบบการการสอนของอาจารย์ก็จะแตกต่างไปจากเดิมจึงทำให้เราต้องปรับตัวมากขึ้น  เรียนรู้สิ่งต่างๆ ต้องดูแลตัวเองครูในช่วงวัยนี้ก็คือ “ประสบการณ์” ที่จะคอยสอนเรา

       เมื่อเรามาถึงวัยที่เรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนก็ต้องมีครูที่ตนเองประทับใจหรือครูในดวงใจกันบ้างสำหรับผมเองก็มีครูในดวงใจของผมอยู่หลายท่านมากเพราะแต่ละช่วงของชีวิตนักเรียนและนักศึกษาเรามีเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตแตกต่างกันไปทำให้เราได้ใกล้ชิดและสนิทสนมกับครูอาจารย์มากน้อยตามแต่ละเหตุการณ์ ผมขอเล่าความประทับใจอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ ท่านชื่อว่า รศ.ดร.จรัสศรี  นวลศรี  เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ ท่านเป็นอาจารย์ที่เข้าใจนักศึกษาทุกคนเพราะท่านรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาเวลาที่เรามีปัญหาสามารถคุยได้ซึ่งโดยส่วนตัวผมเองไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่มากสักเท่าไหร่ เพราะอาศัยอยู่กับ ย่า เวลามีปัญหาจึงเก็บไว้ไม่ค่อยได้ปรึกษาใครจนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย  อาจารย์    ทำให้ผมกล้าพูด กล้าที่จะปรึกษากับท่านซึ่งเรื่องบางเรื่องที่ผมไม่กล้าพูดกับใครแต่สามารถพูดกับท่านได้  ผมเป็นนักศึกษากิจกรรมจึงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานที่บางครั้งมักประสบกับอุปสรรค ปัญหา  เพราะเราทำงานตรงนี้เราทำด้วยใจไม่ได้มีผลตอบแทนกลับมาเป็นเงินหรือเป็นรางวัลบ่อยครั้งที่ท้อแท้และหมดหวังแต่ก็ยังมีอาจารย์ท่านนี้ที่คอยให้กำลังใจและปลอบใจมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมร้องไห้ คือ  “ ผมและเพื่อนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนไปเข้าค่ายผู้นำสี่จอบอาสาพัฒนา
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเราจะเดินทางโดยเครื่องบินทางคณะฯ จะให้เราออกค่าเดินทางเอง  ทำให้ผมและเพื่อนเครียดมากเพราะไม่มีเงิน  ตอนนั้นผมก็ประสบกับปัญหาที่บ้านเป็นหนี้สินรุงรังไม่มีเงินเหลือพอผมก็ปรึกษากับอาจารย์และบอกปัญหาว่าเราทำงานส่วนรวมแล้วทำไมคณะฯ ต้องให้เราออกเงินเองด้วยทั้งๆที่คณะฯ ก็มีเงินเยอะแยะมากมายเราทำงานด้วยใจเงินก็ไม่ได้น่าจะเห็นใจกันบ้าง เมื่ออาจารย์ทราบปัญหาท่านเลยบอกว่า เดี๋ยวท่านจะออกเงินค่าเดินทางให้เองผมบอกท่านว่าไม่เป็นไรแค่ท่านรับฟังปัญหาของเรา แค่นี้ก็ดีใจเพราะน้อยคนนักที่จะเข้าใจและรับฟังปัญหาเรา และท่าน ก็ทิ้งท้ายว่า ครูแค่อยากให้กำลังใจพวกเธอเพราะพวกเธอคือคนทำงานเพื่อส่วนรวม ” นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่มีปัญหาแล้วเข้าไปปรึกษากับท่านก็จะได้ข้อคิดและกำลังใจกลับมาทุกครั้งทำให้เรารู้สึกอย่างทำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป  เหมือนดังปณิธาณที่พระบิดาได้กล่าวไว้ว่า “ จงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตน”

       ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้ง ครู หรืออาจารย์ อาจจะไม่ใช่ผู้ที่คอยความรู้ทางวิชาการเพียงอย่างเดียวแต่ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการใช้ชีวิต แล้วยังต้องหมั่นเติมกำลังใจให้แก่ลูกศิษย์ของตนเองด้วย เพื่อเป็นการบอกเป็นนัยว่าไม่ว่าลูกศิษย์จะเจออะไรมา มีปัญหาเล็กใหญ่ มากน้อยเพียงใด
แต่จะยังมีอีกหนึ่งคนที่คอยให้กำลังใจและพร้อมที่จะช่วยประคับประคองเราให้เดินบนเส้นทางของชีวิตได้อย่างมีความสุขหากวันใดเหนื่อยล้าหรือหมดแรงก็สามารถหยุดพักเติมพลังใจได้ด้วยความยินดี ดังบทเพลงที่ว่า

 

        ฉันเดินทางตามหาฝัน     มีเธอนั้นคอยเคียงข้าง

เมื่อฉันพลาดเธอคอยชี้ทาง      เธอสอนสร้างให้ฉันมีวิชา

ยามฉันท้อเติมใจให้ต่อสู้         ไม่หวั่นกลัวปัญหาจงคิดกล้า

ให้วิชาความรู้พูนปัญญา         เธอนั้นหนาคือ ครูในดวงใจ

                      เรียงร้อยถ้อยความโดย  นายเรวัติ    อินเดีย 
                    นักศึกษาชั้นปีที่  4   คณะทรัพยากรธรรมชาติ


 แต่นี้ไม่ใช่รางวัลที่ได้ในวันนั้น แต่เป็นรูปที่น้องตาต้าได้รับคัดเลือกเป็นนักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหารจัดการกิจกรรมแต่อยากให้หน้าตาของน้องตาต้าของเรา 

 ปล. เป็นสิ่งที่ต้องคณะทรัพยากรธรรมชาติของเราที่ทำได้อีกมุมมองหนึ่งค่ะ 

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มิถุนายน 2556 15:51 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2556 15:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขออ่านแบบเชื่องช้านะครับ

อ่านเอาเรื่องน่ะครับ

แต่ไม่อ่านหาเรื่องนะครับ

อิอิอิ

เราเอง

อ้อ

แสดงความยินดีกับน้องคนเก่งอีกรอบ

อิอิอิ

เราเอง

แสดงความยินดีกับน้องนักศึกษาด้วยนะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ