นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1466
comment: 1

สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map)

13 กรกฎาคม 2556

สรุปกิจการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 โดยมีการแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ช่วง ปี 1 และ ปี 2 ซึ่งได้ความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF  และชมรมพุทธศาสตร์สากล โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เป็น (Mind Map) ให้ได้สรุปเป็นภาพแห่งความทรงจำของความคิดซึ่งนักศึกษาจะได้จำได้ว่าในการบรรยายในวันนี้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบางและได้ทำงานกับเป็นทีม ซึ่งสามารถดูบทสรุปของนักศึกษาได้ที่บอร์ดกิจกรรมนักศึกษา บริเวณ อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 เปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ประวิตร  โสภโณดร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ทีมงานบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)

โดย พระอาจารย์ นิพนธ์ ธัมมพันโธ หนึ่งในทีมงานพระอาจารย์นักเทศน์ ระดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก International Buddist Society

 

 

 

created: 15 July 2013 15:46 Modified: 24 July 2013 14:08 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
pravit.so [IP: 113.53.90.27]
21 July 2013 11:59
#90814

นักศึกษาได้ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้เอง นับว่าดีครับ เพราะเราไม่ได้ยัดเยียดให้เขาคิเหมือนเราทั้งหมด และอย่างน้อนเขาก็ได้ใช้สติช่วยกันสรุปบทเรียนของเขาเองครับ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.234.244.18
Message:  
Load Editor
   
Cancel or