นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1523
comment: 0

สัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ปี 57

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2557 ณ ฅนชายขอบรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดสัมมนากิจกรรม ประจำปี 2557 "กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาได้มีความสำเร็จมากขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการชมรมนักศึกษา ระหว่างชุดเก่าและชุดใหม่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ทั้งสโมสรชุดเก่าชุดใหม่ ชมรม และเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานในปีต่อไปให้มีผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น และร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกความกล้าแสดงออกทั้งด้านความคิดและการกระทำ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และทักษะในการทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานของการเป็นนักกิจกรรมที่ดี มีคุณภาพ ต่อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อไป ซึ่งสามารถดูบรรยากาศได้ทำกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ของผู้นำกิจกรรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sections: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 January 2014 11:58 Modified: 21 January 2014 11:58 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.236.96.157
Message:  
Load Editor
   
Cancel or