นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 844
ความเห็น: 0

รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558

ด้วยสภาคบดีสาขาการเกษตรแห่งชาติ และสภาบันภาคี 4 จอบแห่งชาติ ได้ร่วมริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ภายใต้โครงการ " คนดีศรีเกษตร" ซึ่งสถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ต้องรับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานพิจารณารางวัลนี้ในช่วงเดียวกับงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ส่งนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติด้วย คือ

      นายพีรศักดิ์   จอมนุ้ย  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ภาควิชาพืชศาสตร์  เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างดี นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก ทำให้รับรางวัลเพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้กำลังใน ร่วมทั้งมีผลงานต่างๆ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย และยังได้รับรางวัลโครงการดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์ในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  รางวัลนักกิจกรรมตัวอย่างด้านบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2557 รางวัลขวัญใจวัยเรียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2558  ยังเป็นผู้จัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกมากมายค่ะ (ขอโปรดติดตามดูกิจกรรมค่ะ)

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มกราคม 2559 09:08 แก้ไข: 06 มกราคม 2559 09:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.186.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ