นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 93 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค้นพบความสุข 1312 0
ประชุมกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ปี 59 1524 0
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 59 # 2 1761 2
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี 59 1726 0
เรียนรู้ความงามของธรรมชาติ 1521 0
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 10 สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1553 0
8 วิธีรับมือกับบุคคลที่มีทัศนคติเป็นพิษ 1520 1
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 3) 1372 1
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอนที่ 2) 1511 1
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1396 2
กำหนดการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 1292 1
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 # 2 1202 2
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1070 0
งานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 999 0
รางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านความประพฤติ คุณธรรมและ จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1391 1
พัฒนานักศึกษา@ เพื่อความเชื่อมั่นให้นักศึกษา 1421 0
ขั้นตอนการเคลมประกันอุบัติเหตุ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1184 1
สิทธิ์การคุ้มครองการทำประกันอุบัติเหตุที่ควรรู้ ประจำปีการศึกษา 2558 1145 0
นิสัยพาอ้วนที่อาจไม่ตั้งใจ 1109 0
กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 1191 0
" AMAZING ENGLISH COMMUNITY" โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (พี่ลูกกอล์ฟ) 1348 0
กยศ. กรอ. แนวปฏิบัติของผุ้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2558 2329 0
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 8 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1249 3
กองเชียร์ พร้อม.......... 1 2 123 1 2 1 2 1 ...สีเหลือง 4593 1
จุดเริ่มต้น.........ของสีเหลือง.......กีฬาสีของคณะทรัพย์ 3361 5
พิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2327 0
แต่งกายดีเชิดชูเกียรติทรัพยากร 6024 4
กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557 832 0
กว่าจะเป็นขบวนแห่ที่สวยงาม 1476 3
กว่าจะได้เป็นกระทง ปี 57 1427 0
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1325 0
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2557 2168 0
ทิศบอกลักษณะนิสัย 1046 1
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2294 4
สัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ปี 57 1762 0
รางวัลสำหรับ คนดีศรีเกษตร ประจำปี 2556 1986 0
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6 1283 0
ทุนนี้เพื่อน้องๆๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1470 1
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 56 1456 0
ความลับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21 2273 3
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมสำคัญกับนักศึกษามากไฉน 1771 0
คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร 2070 5
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 คณะทรัยากรธรรมชาติ 1737 1
สรุปเรียนของนักศึกษา (Mind Map) 1696 1
เชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 5 1392 0
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556 1659 1
อยากประกาศให้คนรู้ว่าเด็กทรัพย์ก็มีพรสรรค์ 1640 3
ความสุขที่ได้ยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัล 1623 0
พิธีไหว้ครูประจำปี 2556 1947 0
กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2556 1264 0
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ปี 56 7362 3
สุขใดจะเท่า............กับความสุข..............ของผู้ให้ 1466 5
AAR (After Action Review) ผลที่ได้รับเกินความคามดหมาย 2030 7
รางวัลและความภาคภูมิใจของนักศึกษาคณะทรัยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555 3140 0
บทสรุปและเรียนรู้จากงาน 1337 0
มอบทุนบริษัท ไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด 1955 0
ความภาคภูมิใจของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3191 2
ขออนุโมทาบุญให้ทุกท่าน 1640 0
ตักบาตรคณะ ปี 2555 2119 0
แสดงความกับนักศึกษา 2421 2
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 2844 0
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554 2893 3
กิจกรรมทำความดีถวายแด่พ่อของแผ่นดิน 2117 1
บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน 2374 5
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 15 1895 1
ร่วมด้วยช่วยกันของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2665 0
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2706 0
"มนต์เสน่าห์มะละกา" 2415 5
"กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน" 2167 7
ปฏิทินกิจกรรมชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาตอ 1865 0
ปฎิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1729 0
ปฎิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1838 0
เรื่องอยากเล่าเกี่ยวกับงานสงกรานต์ ปี 2554 1638 2
สรุปผลการประเมินงานประเพณีสงกรานต์ ปี 54 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2325 2
ช่วยเหลือน้ำท่วม ดินถล่ม 1973 1
ชาว ม.อ. ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น 1788 0
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น 1922 9
วิธีเติมความสนุกในการทำงานแบบหยิบใช้ได้ทันที 1734 0
บรรยากาศการวางแผนงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาปี 2554 1878 2
นโยบาย 3 D คืออะไร 2550 7
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 1853 0
สัมมนากิจกรรมสโมสร ปี 54 1610 1
รางวัลแด่นักกิจกรรมเพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2270 0
เชิญร่วมกิจกรรม ขอร่วมทำดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เราไม่ทิ้งกัน 1643 4
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติชุดใหม่ 1707 0
การจองห้องพักของมหาวิทยาลัย 1948 0
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด 2368 2
สิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีประสบอุบัติเหตุ 2056 0
สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28 3243 1
รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสูตรของนักศึกษาคณะทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/53 1587 0
ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 2962 0
ขอแสดงความยินดีกับนักกิจกรรมตัวอย่างประจำปี 2552 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2210 1
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1998 2